Csoóri Sándor Alap / CSSP-NEPTANC-MO-2022

Határidő
Érvényes
Pályázhat
kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt

Csoóri Sándor Alap / CSSP-NEPTANC-MO-2022


Csoóri Sándor Alap
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.12.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- A támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak, mivel a pályázó tevékenysége nincs hatással a tagállamok közötti kereskedelemre.
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2022. évben 1 917 000 000 Ft, azaz egymilliárd-kilencszáztizenhétmillió forint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása, 6. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke
4.1. Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 1 002 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-MO-2022
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Magyarországon működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országos jelentőségű szakmai képzéseken, rendezvényeken való részvétel költségeire, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségvetési jogcímek CSSP-NEPTANC-MO-2022 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- útiköltség (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget)
- népviseletek beszerzése, készíttetése, javíttatása
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés
- hang és fénytechnikai szolgáltatás vásárlása
- terembérleti díj
- reklám és PR költség.

4.2. Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 1 002 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2022
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a határon túli (Kárpát-medencében és Moldvában) működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országon belüli, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra és reklám és PR költségekre.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-NEPTANC-HT-2022 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- útiköltség (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget)
- népviseletek beszerzése, készíttetése, javíttatása
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés
- hang és fénytechnikai szolgáltatás vásárlása
- terembérleti díj
- reklám és PR költség

4.3. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2022
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 196 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
Az altémában pályázatot nyújthatnak be a minden esetben élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő, nyilvánosan meghirdetett, nyílt hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató komplex programjainak támogatására. Előnyt élveznek a néptáncoktatást biztosító táncházak, autentikus népzenei koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatok, melyekben a táncházakat egyéb programok - kézművesség, népmese, daltanítás, néprajzi előadás stb. - egészítik ki. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; az oktatók és előadók útiköltség térítésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-TANCHAZ-2022 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- oktatók, előadók útiköltség térítése;
- hangtechnikai szolgáltatás vásárlása;
- terembérlet díj
- reklám és PR költség.

4.4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:

a) Legmagasabb igényelhető összeg infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 10 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2022
E pont szerint támogatás kérhető a tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, infrastruktúra kialakítása.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-B-2022 altémában:
- felújítási kiadások (építőipari kivitelezés költségei, C fősoron elszámolható költség, melybe nem tartozik az épület/helyiség tervezése és építése);
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) eszközbeszerzés;
- reklám és PR költség

b) Legmagasabb igénylehető összeg szakmai munka támogatása esetén: 8 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022
E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából népi kézműves kurzusokra, szakkörökre, művészeti csoportokra, foglalkozássorozatokra, műhelyfoglalkozásokra, kiállítások lebonyolítására, rendezvényekre, konferenciákra és azokon való részvételre.
Előnyt élveznek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó pályázatok.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022 altémában:
- eszközbeszerzés (kisértékű 200 000 Ft alatti eszköz);
- alapanyag beszerzése;
- bérleti díj (helyiség, technikai eszköz);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- tanfolyam részvételi díja;
- szállás és étkezés költsége (az igényelt/elnyert támogatás maximum 20%-ig);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők utazási költségtérítése;
- reklám és PR költség.

c) Legmagasabb igényelhető összeg mester és Inas program támogatása esetén: 500 000 Ft/mester
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-MI-2022
E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából a népi kézműves inas programra, amelyet 35 év alattiak számára a Népművészet Mesterei, Népművészet Ifjú Mesterei és/vagy Gránátalma díjas népi iparművészek biztosítanak. A programnak minimum 50 órásnak kell lennie.
A programban résztvevő inasok alkotásai a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett kiállításon kerülnek bemutatásra.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-MI-2022 altémában:
- oktatói tiszteletdíj (Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere és vagy Gránátalma díjas népi iparművész dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kiadásként);
- reklám és PR költség

Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindhárom altéma esetében: 100 000 Ft
A 4.4. a), b), c) altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő népi kézművességgel foglalkozó szervezetek kérhetnek támogatást.
A pályázat mellékleteként csatolni kell a pályázó székhelyéhez területileg legközelebb lévő Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagszervezeteivel vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
Egy pályázó mindhárom altémára 1-1 pályázatot nyújthat be! Az altéma a) és b) és c) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni! Továbbá a c) pont esetében maximum 5 fő tiszteletdíjára (Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere és vagy Gránátalma díjas népi iparművész) lehet pályázatot benyújtani!

4.5. Népzene-oktatási programok megvalósítása
A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2022
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 241 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan egész éves népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A népdalkörök és citerazenekarok a szakmai vezetőjük oktatói tiszteletdíjára a 4.7. altémánál nyújthatnak be pályázatot. A támogatás kérhető az oktatói szállás- és tiszteletdíjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és hangszerfelújításra; oktatók utazási költségére, reklám és PR költségre. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
A testület kiemelten javasolja az olyan népzeneoktatási műhelyek támogatását, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató huzamosabb idejű oktatását.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-ZENEOKTAT-2022 altémában:
- oktatók, előadók szállás- és tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja;
- kiadványok beszerzésének költsége;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése
- kisértékű (200 000 Ft alatti) új és használt hangszerek beszerzése, hangszerfelújítás (hangszervásárlásra és -felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50% fordítható);
- hangszerfelújítás költsége, mint szolgáltatás;
- oktatók, előadók utazási költségtérítése;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) új és használt hangszerek beszerzése;
- reklám és PR költség

4.6. Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HIV-2022
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 88 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 20 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Az altémában pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; új színpadi produkciók megvalósítására, a próbatartást, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzésére; kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszervásárlásra és -felújításra; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és PR költségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; Kárpát-medencén belüli turnék megvalósítására, útiköltségre.
A döntésnél előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázatukban bemutatják - az általuk - a környezetükben végzett oktatási tevékenységet.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-NEPTANC-HIV-2022 altémában:
- népviseletek és kiegészítőik beszerzése, készíttetése;
- munkabér (bruttó);
- munkabér munkáltatót terhelő járulékai;
- oktatók, előadók, közreműködők tiszteletdíja, turné esetén napidíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- hangtechnikai szolgáltatás vásárlása;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközök beszerzése
- kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszervásárlásra és hangszerfelújításra;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) hangszervásárlás és hangszerfelújítás;
- oktatást / próbatartást segítő kiadványok beszerzése;
- oktatók, előadók, útiköltség térítése;
- új színpadi produkciók megvalósítása költségei (pl.: helyiség/hangtechnikai bérleti díj);
- Kárpát-medencén belüli turné megvalósítása költségei (pl.: szállás, utazás, csoportos étkezés, melynek költsége nem lehet több mint az igényelt/elnyert támogatás maximum 10%-a);
- reklám és PR költség

4.7. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2022
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 140 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 1 400 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, reklám és PR költségre.
Aki a 4.5 Népzeneoktatás altémánál nyújt be pályázatot, az itt nem pályázhat! Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.

Figyelem!
A Csoóri Sándor Alap a programok sikeressége és eredményeinek széles körben láthatóvá tétele, valamint az élő népművészet népszerűsítése, társadalmiasítása érdekében javasolt a közösségi médián keresztül a szakmai programok bemutatása, a népművészeti szervezet tevékenységéről (próbák, előadások, stb.), egyéb eseményeiről bejegyzést - képet, videót, esetleg ismeretterjesztő vagy interaktív tartalmat - megosztani.
#csoorisandoralap
"hashtag"-et/címkét feltüntetve.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-NEPZENE-2022 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja
- oktatási segédanyagok beszerzése;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése (pl.: új és használt hangszerek, laptop, projektor, erősítő, mikrofon, stb.) (hangszervásárlásra és -felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50%-a fordítható);
- demoanyag készítésének költsége (pl.: stúdió bérleti díj, hangtechnika bérleti díj);
- oktatók, előadók útiköltség térítése (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget);
- egységes fellépőruha beszerzése, készíttetése;
- reklám és PR költség

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Azon pályázó szervezetek, akik a 2017., illetve a 2018. évben támogatást nyertek, csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot 2022. évben, ha a 2017. évi pályázatuk az EPER rendszerben lezárt státuszban van, valamint a 2018. évi pályázatuk az EPER rendszerben lezárt/beérkezett státuszban van.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer és Mozilla Firefox böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Opera, stb.) funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a www.eper.hu honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható "Hibaleírás költségvetési tábla levágott karaktereihez" elnevezésű segédlet.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli közösségek)
csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy az engedélybeszerzése érdekében a szükséges jogi lépéseket nem tette meg;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5.4. Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2022. július 1. és 2023. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, tevékenység, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) a támogatási időszakban illetve a Pályázati Kiírás 18.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2022. május 22. 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

7. Benyújtható pályázatok száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt, amely alól kivételt képez 4.4. pontban szerepelő tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása kategória, ahol mindhárom altémára 1-1 pályázat nyújtható be.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, amely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.

8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-be, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).
A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat;
e-mail: cssp@emet.gov.hu;
telefon: +36 1 550 2790

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem