7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztása

Határidő
Érvényes
Kiíró
HP Inc.
Pályázhat
- menekülteket támogató civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, stb. - menekülteket támogató nonprofit és forprofit gazdasági társaságok, - menekülteket támogató informális csoportok és szerveződések, önsegítő csoportok, stb.

7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztása


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására

Háttérinformációk:
A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek, oktatási intézmények számára. Az eszközöket a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesületen keresztül a Business Coalition for Education adományozza, melynek a HP Inc. is a tagja. Az adomány elosztását Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány végzi.
A Partners Hungary Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háború okán kialakult humanitárius katasztrófa következményeinek enyhítését, különösen a háború elől Magyarországra menekülő, vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő családok, gyermekek, felnőttképzésben részt vevő, vagy indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek oktatáshoz való hozzáférésének, beilleszkedésének támogatását.
Az adományozó szándékai alapján a laptopokat elsősorban menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, formális és informális csoportoknak, oktatási és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteknek és intézményeknek, valamint pedagógusoknak, menekült gyermekeknek és családoknak osztjuk ki.
Két típusú pályázati felhívást teszünk közzé:
- A menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére kiírt pályázat (jelen pályázati felhívás)
- Az oktatási-nevelési intézmények, szervezetek, szerveződések, valamint az oktatási szolgáltatást nyújtó szakemberek és tanulóik, hallgatóik részére kiírt pályázat.

Pályázati programunk legfontosabb alapelvei:
- Gyorsaság: Célunk, hogy a laptopok a lehető leghamarabb kerüljenek a kedvezményezettek birtokába, hogy az iskolaév megkezdését követően mihamarabb a hatékony tanulás, a szabadidő hasznos eltöltése, és az információszerzés hasznos eszközeivé válhassanak.
- Megbízhatóság: Eltökélt célunk biztosítani, hogy a laptopok biztosan a rászoruló gyerekek, családok, pedagógusok és az őket támogató szervezetek és oktatási intézmények számára legyenek elérhetők, és a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk szűrni az esetleges visszaélés lehetőségét.
- Együttműködés: Nagyon fontosnak tartjuk a menekültek támogatásában dolgozó önkéntesek, szakemberek, szervezetek együttműködését, mert hisszük, hogy az információk megosztásával, egymás kompetenciáinak kiegészítésével, közös gondolkodással és cselekvéssel, szolidaritás-vállalással tudunk csak reflektálni a folyamatosan változó igényekre.
- Fenntarthatóság: Célunk biztosítani, hogy az eszközök hosszabb távon, és az eszközök kapacitásának kihasználásával álljanak a kedvezményezettek szolgálatában, és lehetőség szerint - különösen az oktatási intézmények esetében - a teljes nevelői és tanulóközösség javát szolgálják.
- Nyomon követés, hatásmérés: Szeretnénk felmérni, milyen hatással volt a kedvezményezettek életére a laptophoz jutás; ezt a Most Significant Change módszerrel fogjuk nyomon követni.
- Átláthatóság: A laptopok elosztását a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával, de transzparens módon szeretnénk végezni. Honlapunkon nyomon követhető lesz a nyertes szervezetek névsora, a még rendelkezésre álló laptopok száma, a pályázatokkal kapcsolatos információk.

Jelen pályázati felhívás célja:
Az Ukrajnából menekült családokat segítő tevékenységet (szállás, szociális, integrációs szolgáltatások, sérülékeny csoportok támogatása, stb.) végző szervezetek, valamint ügyfeleik támogatása laptopok biztosításával, illetve a laptopok révén a szolgáltatások számítógépes hátterének biztosítása, ezáltal a szakmai munka erősítése. A szervezetekkel szoros segítői kapcsolatban álló ügyfelek életminőségének javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, munkaerőpiaci helyzetük javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, hivatalos ügyeik intézése, kapcsolattartásuk támogatása a családjaik és közösségeik tagjaival, stb.
Amennyiben a beérkező igények meghaladják a lehetőségeket, a Magyarország területén élőket és az őket segítőket részesítjük előnyben.

Kik pályázhatnak?
A pályázat nyílt. Ebben a pályázati körben pályázatot nyújthatnak be:
- menekülteket támogató civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, stb.
- menekülteket támogató nonprofit és forprofit gazdasági társaságok,
- menekülteket támogató informális csoportok és szerveződések, önsegítő csoportok, stb.

Nem pályázhatnak többek között:
- politikai pártok, pártalapítványok,
- állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik,
- önkormányzatok és intézményeik,
- természetes személyek.

A pályázat tárgya:
A HP Inc. által adományozott új HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert típusú, angol és ukrán billentyűzettel ellátott laptopok, amelyek általános felhasználói célokra tökéletesen megfelelnek. A laptopok Core i3-i7 processzorral, 8-16GB RAM memóriával és 256-1TB háttértárral rendelkeznek. A beérkező igények függvényében a felhasználás célja szerint határozzuk meg a kiosztandó laptopok típusát.

A megpályázható laptopok számára vonatkozó szabályok:
- A pályázó szervezetnél bejelentett munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló menekültekkel foglalkozó munkatársak és a szervezet önkéntesei részére:
- amennyiben a szervezet szállást is biztosít: 10 családonként 1 laptop
- amennyiben a szervezet nappali ellátást biztosít: 25 családonként 1 laptop igényelhető.
- Indokolt esetben bizonyos szolgáltatási funkciók ellátására további max. 3 laptop igényelhető.
- A menekült személyek részére, ha:
- közoktatásban részt vevő gyermekek,
- felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok,
- felnőttoktatásban részt vevő személyek,
- és indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek.
Minden esetben feltétel, hogy a laptop használata a fenti tevékenységekhez nélkülözhetetlen legyen, melyet a pályázati adatlap kitöltésénél indokolni kell.

A pályázat benyújtása:
A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be a pályázati adatlapon:
- A kitöltött elektronikus pályázat mellé nem szükséges további dokumentumokat benyújtani.
- A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 30.
- A beérkezett pályázatok értékelése és eredményhirdetése folyamatos.

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról, az elnyert laptopok típusáról és mennyiségéről bírálóbizottság dönt az általános összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, az alábbi értékelési szempontok alapján:
- A pályázati adatlap maradéktalan kitöltése,
- A pályázati adatlapban megadott információk koherenciája,
- A pályázó szervezet menekülteket támogató szolgáltatásainak komplexitása.

Előnyben részesülnek azokat a pályázók, akik:
- az érintett és résztvevő szervekkel, szervezetekkel, személyekkel szoros együttműködésben dolgoznak,
- további vállalásokat tesznek, illetve további szolgáltatásokat nyújtanak a kedvezményezett személyeknek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- az elnyert laptopok személyes átvételét és elszállítását Budapestről,
- az adományozó által biztosított kóddal a Windows operációs rendszer telepítését,
- a laptopokra saját erőforrásból Office 365 szoftver telepítését,
- számítógépes ismeretek oktatását,
- kiskorú kedvezményezett esetén a laptopok korhatáros szűrővel történő ellátását,
- a laptopok műszaki és szoftveres karbantartását, szervizelését,
- internetelérés biztosítását a laptopok használatához,
- szükség esetén nyomtató és szkenner használat biztosítását stb.
A bírálóbizottság végső döntésének meghozatalához további információt kérhet a szervezetektől. A mérlegelési jogkörben meghozott döntése végleges. A laptopok számára és típusára vonatkozó további kéréseknek nem tudjuk figyelembe venni.

Nyertes pályázat esetén a laptopok átvételének feltétele:
- A pályázat benyújtását követően az elektronikusan megküldött táblázat kitöltése és beküldése a kedvezményezett személyek adataival és a laptopok felhasználására vonatkozó információkkal;
- A kedvezményezett személyek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik;
- A Partners és a nyertes pályázó közötti támogatási szerződés megkötése;
- A nyertes pályázó és a kedvezményezettek által aláírt támogatási szerződések megkötése és szkennelt másolatának beküldése;
- Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása.

További kérdés esetén kérjük, a következő e-mailcímen forduljon a projektcsapat tagjaihoz: laptoppalyazat@partnershungary.hu
- Kárász Kata projektvezető,
- Nagy Erzsébet Emese projektkoordinátor
https://partnershungary.hu/hu_hu/laptop/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem