A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány 2022. évi pályázati felhívása

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
minden 40. életévét még be nem töltött magyar vagy külföldi személy

A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány 2022. évi pályázati felhívása


A pályázat témaköre: A Duna-medence vízgyűjtő területe: adottságok, lehetőségek, regionális stratégiák
A Duna-medence jelentősége - megfelelő EU-s és regionális együttműködésre építve, abból a stratégiai megközelítésből kiindulva, hogy - ez a következő években-évtizedekben számos szempontból felértékelődik:
- kiemelt szerep jut a vízgazdálkodásnak, az öntözésnek, valamint a talajvédelemnek
- és ezzel kapcsolatban a fenntartható és versenyképes agrárágazatnak (mezőgazdaság, állattenyésztés, élelmiszergazdaság egyaránt),
- egyre fontosabbá válik az éghajlatváltozáshoz igazodó termelés és a felelős döntéshozói (emberi) magatartás,
- a regionális együttműködés több vonatkozásban erősítheti a térség stabilitását, továbbá hozzájárulását egy jövőorientált, felelős és aktív Európához a változó globális biztonsági-politikai-gazdasági-társadalmi környezetben.

A pályázat feltételei:
1. A pályázaton részt vehet minden 40. életévét még be nem töltött magyar vagy külföldi személy.
2. A pályázat kb. 9000 szó (30 oldal) terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmány.
3. A pályázatot magyar és angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban postán kérjük megküldeni az alábbi levelezési címre:
Vincze Andrea, ELKH KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest, 1097 Tóth Kálmán u.
4. Egyúttal kérjük a pályázatot e-mailben továbbítani Inotai Andrásnak, a kuratórium elnökének az andrasinotai@yahoo.com címre.

A pályázat díjazása:
A pályázat fődíja 300 000 forint, továbbá Bognár József emlékérem és Bognár József emléklap.
A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat, egyenként 200 000, ill. 100 000 forint összegben.
Tekintettel a hatályos adószabályokra, a díjazás ösztöndíj formájában történik, ami havonta nem haladhatja meg az érvényes minimálbér 50%-át.
Ezért az első helyezett három, a második két hónapon keresztül részesül havi 100 000 forint díjazásban.

A pályázat kötelező mellékletei:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a tanulmányban hivatkozott források megjelölése (lábjegyzetek, irodalomjegyzék),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve megjelenjen a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány honlapján.
A pályázatok beadási határideje: 2022. szeptember 30.

Eredményhirdetés és díjkiosztás:
Ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjnyertes pályamunka vagy pályamunkák bemutatására a jelenlegi tervek szerint 2022 november második felében, az Alapítvány nagyszabású éves konferenciája keretében kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia egyik termében.
A megfelelő időben megküldendő meghívóban fogjuk megjelölni az ünnepélyes eredményhirdetés pontos idejét és helyét.

Jogorvoslat kizárása:
A pályázatot elbíráló Kuratórium döntése ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-bognar-jozsef-kozgazdasag-kutato-alapitvany-2022-evi-palyazati-felhivasa-112057

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem