A felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Határidő
2023. 02. 23., 2023. 10. 04.
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
- Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek - Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása


Ez a pályázattípus azon felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek tanulási célú mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni a felnőtt tanulók és az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.
A tevékenységek széles köre támogatást élvez, többek között a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók (különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók) és a meghívott szakértők egyéni és csoportos mobilitása, valamint az alábbiakban ismertetett egyéb tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást. Ezt a program által e célokra biztosított konkrét finanszírozási lehetőségek felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával és a tevékenységeik megfelelő tervezésének kiválasztásával kell megtenniük.

A pályázattípus célkitűzései
Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus hozzá fog járulni a készségfejlesztési program végrehajtásához és az európai oktatás létrehozásához. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:
- az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése;
- a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
- a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
- a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
- a formális, informális és nemformális felnőttoktatás minőségének javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák - többek között az alapkészségek (írni-olvasni tudás, számolni tudás, digitális készségek) és az élethez szükséges egyéb készségek - fejlesztése érdekében
- a felnőttoktatási kínálat kiterjesztése és diverzifikálása az oktatók professzionalizálása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásfejlesztése révén
- a magas színvonalú oktatási és tanulási programok végrehajtásának és hozzáférhetőségének egyszerűsítése a felnőttoktatás valamennyi formájában, valamint azoknak az egyén és a társadalom igényeihez való igazítása
- a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
- a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.
Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?
A felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:
- A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények számára arra, hogy egy hat-tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
- A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei kizárólag a felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeresen részesüljenek finanszírozásban olyan mobilitási tevékenységekhez, amelyek hozzájárulnak az Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához. Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeresen kíván mobilitási tevékenységeket szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ (2014-2020) program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató "Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén" című fejezetében.
A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:
- Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
- Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerintézményből érkező résztvevőket. A fogadó szervezet szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó partnerségeket alakítson ki, és többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

Projekttervezés
A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy szervezetükhöz/intézményekhez szakértőket és gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében. Az Erasmus+ a partnerkeresés megkönnyítése érdekében külföldi partnerek keresésére szolgáló eszközöket támogat, ezekre példa az EPALE
A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_hu
Az alábbi szakasz tájékoztatást nyújt arról, hogy a mobilitási formák és tartalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz a minőségi mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében.

Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.
Az oktatást és képzést biztosító részt vevő szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás
Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén
A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. Emellett a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részesülhetnek a "Digitális lehetőségek" gyakornoki programból: mobilitási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásuk fejlesztését. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló, munkatársakra/szakemberekre/oktatókra vonatkozó mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben
A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

A kulcskompetenciák fejlesztése
A program a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez, a foglalkoztathatósághoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi befogadáshoz szükséges kulcskompetenciák1 egész életen át tartó fejlesztését és megerősítését támogatja. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tanulók sajátos igényeihez igazított képzési és tanulási tevékenységeket kell kínálniuk, hogy ezáltal segítsék őket a gazdasági függetlenség elérésében, valamint az oktatás és a társadalmi kapcsolatok terén előttük álló akadályok lebontásában.

Tevékenységek
Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.
Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Rendelkezésre álló formátumok
- Szakmai látogatás (2-60 nap)
- Oktatási vagy képzési tevékenység (2-365 nap)
- Tanfolyamok és képzések (2-30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)
A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak, és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.
Tanfolyamok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált tanfolyamon vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak. A képzésen legalább két különböző országból származó résztvevőknek kell részt venniük, és lehetővé kell tenni a résztvevők számára, hogy interakcióba lépjenek más tanulókkal és az oktatókkal. Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást.
A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szolgáltatóként működik egy szabad piacon. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása ezért a pályázó szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségi előírások segítik a pályázókat választásuk során: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Támogatható résztvevők
A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, és minden egyéb, a felnőttoktatás területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.
A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják a felnőttoktatás területén dolgozó munkatársakat/szakembereket, akik a felnőttoktatási szolgáltatókhoz (a menedzsment részét képező munkatársak/szakemberek), vagy a felnőttoktatás területén aktív szervezetekhez/intézményekhez tartoznak (például önkéntesek, a felnőttoktatás területéért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.).
A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.
Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek
A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.
Tanulói mobilitás
Rendelkezésre álló formátumok
- Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2-30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
- Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása (2-30 nap)
A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Felnőtt tanulók csoportos mobilitása: a küldő szervezet/intézmény felnőtt tanulóinak egy csoportja időt tölthet egy másik országban, hogy kihasználja a küldő és a fogadó szervezetek/intézmények együttműködésén keresztül szervezett innovatív tanulás előnyeit (a kereskedelmi forgalomban elérhető képzési szolgáltatások beszerzése nem támogatható). A tevékenységek magukban foglalhatnak különböző formális, informális és nem formális tanulási módszereket és technikákat, például a társaktól való tanulást, a munkaalapú tanulást, az önkéntességet és más innovatív megközelítéseket. A küldő szervezet/intézmény képzett oktatóinak a tevékenység teljes időtartama alatt kísérniük kell a tanulókat, és részt kell venniük a tanulási program végrehajtásában. A csoportos mobilitási tevékenységek tartalmának a felnőtt tanulók kulcskompetenciáira vagy a befogadásra és a sokszínűségre, a digitális és környezeti fenntarthatóságra, valamint a program részvételi dimenzióira kell összpontosítania.

Felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása: a felnőtt tanulók bizonyos időt külföldön tölthetnek egy fogadó szervezetnél, hogy fejlesszék tudásukat és készségeiket. Minden résztvevő esetében egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A tanulási program magában foglalhat különböző formális, informális és nemformális tanulási módszereket, például a tantermi tanulást, a munkaalapú tanulást, a szakmai látogatást, a megfigyelést és más innovatív megközelítéseket.
Támogatható résztvevők
A támogatható résztvevők a kevesebb lehetőséggel rendelkező felnőtt tanulók, különösen az alacsonyan képzett felnőtt tanulók. A részt vevő tanulóknak a küldő iskola oktatási programjába beiratkozottnak kell lenniük2 .

Támogatható helyszínek
A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.
A felnőtt tanulók csoportos mobilitásának egy fogadó szervezetnél/intézménynél kell megvalósulnia. Kivételes esetben a tevékenységek a fogadó szervezet/intézmény országában más helyszínen is elvégezhetők, amennyiben azt a tevékenység tartalma és minősége indokolja. Ebben az esetben a résztvevőknek a fogadó szervezetből/intézményből a helyszínre történő utazását nem tekintik transznacionális mobilitási tevékenységnek. Ezért erre a célra nem lehet kiegészítő támogatást igényelni.
Emellett a felnőtt tanulók csoportos mobilitására az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is sor kerülhet, ha a tevékenységet uniós intézményben vagy azzal együttműködésben szervezik3 .
Egyéb támogatott tevékenységek
Rendelkezésre álló formátumok
- Meghívott szakértők (2-60 nap)
- Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10-365 nap)
- Előkészítő látogatások

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Előkészítő látogatások: a szervezetek/intézmények előkészítő látogatást szervezhetnek fogadó partnerük számára a mobilitás kezdete előtt. Az előkészítő látogatások nem önálló tevékenységek, hanem a munkatársak/szakemberek/oktatók vagy a tanulók mobilitását támogató intézkedések. Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia. Előkészítő látogatások szervezhetők például új partnerszervezettel megkezdett együttműködéshez, vagy a hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítéséhez. A tanfolyamokon és képzéseken kívül bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Támogatható résztvevők
Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.
A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el4 .
Előkészítő látogatásokat bonyolíthatnak le azok a munkatársak/szakemberek/oktatók, akik közvetlenül részt vesznek a projekttevékenységek megszervezésében, és munkakapcsolatot ápolnak a küldő szervezettel/intézménnyel, vagy egy mobilitási konzorcium vezetőjével. Kivételes esetben a kevesebb lehetőséggel rendelkező, lehetséges résztvevők előkészítő látogatásokon vehetnek részt a tevékenységeik esetében.
Támogatható helyszínek
Előkészítő látogatásokra az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban kerülhet sor.
A meghívott szakértők és gyakorló tanárok tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).
Rövid távú projektek a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására
A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára, hogy egyszerű módon megszervezzenek néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzenek a programmal kapcsolatban.
A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumvezetők pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.
A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek
Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?
A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak:
- Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek
- Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
A felnőttoktatás területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények azonban nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok
A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?
A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő
1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra
2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A projektek indulásának időpontja
A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:
- forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
- forduló (ha nyitott): a következő évben január 1. és május 31. Között
A projekt időtartama
6-18 hónap
A pályázatok száma
Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a felnőttoktatás területén.
Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatást kapó szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.
A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a felnőttoktatás területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységtípusok
A felnőttoktatás területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a "Tevékenységek" című részt.

A projekt hatóköre
A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.
Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények
Az e pályázattípus kedvezményezettjeit támogató szervezetként/intézményként az oktatással és képzéssel foglalkozó bármely szervezet részt vehet a programban. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-adult

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem