A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása / 2022-1.2.8-KDT

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek

A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT)
partnerségbe való bekapcsolódás támogatása / 2022-1.2.8-KDT


Elektronikus benyújtás határideje: 2023. április 13. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg 1 539 400 000 Ft
Pályaművek száma 2-8
Pályázat futamideje max. 48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Iparjogvédelem, Piacravitel

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a magyar pályázók bekapcsolódhassanak az Európai Unió Horizont Európa programja keretében a Digitális Kulcstechnológiák partnerség (Key Digital Technologies - KDT) KDT Közös Vállalkozás által menedzselt pályázataiba.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása 2022. október 14-től az alábbiak szerint lehetséges:
- 2022. október 31. 16 óra
- 2023. április 13. 16 óra

A pályázók köre
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag olyan pályázó jogosult, aki:
- a KDT partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja vagy
- a KDT partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő és
További feltétel, hogy a pályázó a hazai döntést megelőzően rendelkezzen az európai forrásra vonatkozó támogatási szerződéssel vagy megkötött konzorciumi szerződéssel.

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre
- önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
- önállóan nem támogatható: a projekt nyilvánosságával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével, utazással kapcsolatos tevékenységek, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

A keretösszeg
- 2022. évben 721,8 millió Ft,
- 2023. évben 817,6 millió Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/horizont-europa-digitalis-kulcstechnologiak-partnersegbe-bekapcsolodas-2022-128-kdt/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem