A Kis Alkotók Köre irodalmi pályázata

Határidő
Érvényes
Pályázhat
óvodástól középiskola végzősig

A Kis Alkotók Köre irodalmi pályázata


A Kis Alkotók Köre 2024. nyarára az alábbi irodalmi pályázatot hirdeti meg gyermekek és fiatalok számára:
A pályázat célja: gyermekeket és fiatalokat sarkalni képzelőtehetségük és íráskészségük kibontakoztatására prózai és költői művek létrehozásával a nyári időszakban is.
Szóval kedves Gyerekek, Ifjú Költők és Írók: várjuk, hogy a szunnyadó magok kihajtsanak, a fiatal tehetségek egymásra találjanak és egy alkotói csapat alakuljon ki.

Nevezők köre: óvodástól középiskola végzősig. Óvodásoktól szó szerint lejegyzett műveket várunk, amik tükrözik az eredeti gyermeki beszéd szóhasználatát és gondolatfűzését. Iskolás nevezők esetén megengedett a helyesírás átellenőrzése szülő/bizalmas által.

Kategóriák: vers, novella-történet, mese, kisregény, elbeszélő költemény, színmű és társkategóriaként rajz-festmény. Egy pályázó nemcsak egy, hanem mindegyik kategóriában nevezhet.

A pályázat jeligés. A műveken csak a jelige szerepeljen! E-mailben kérjük a nevező többi adatát (név, életkor, elérhetőség, kategória) megadni.

Pályázat leadási határidő: 2024. szeptember 22. éjfél a szepegb@gmail.com címre csatolmányként Times New Roman betűtípus 12-es betűmérettel, illusztrációk is mellékletként. Rövidebb művek esetén kézírásos beadási lehetőség is van a Vácegres, Toldi Miklós utca 7, 2184 postacímre.

Zsűri: 5 fős szakmai bírógárda

Díjazás: oklevél és könyvjutalom a helyezetteknek, mindenkinek részvétel az eredményhirdetéssel összekötött alkotónapon, megjelenési lehetőség a pályázati anyagból készülő kötetben.

Eredményhirdetés: előre láthatóan 2024. novemberében Vácegresen.

A pályázat magyar nyelvű, a pályázás feltételei kategóriánként:
1. vers: 3 verssel lehet nevezni. Az első témája az legyen, hogy "láng", a második formája felező tizenkettes legyen (6+6 szótagos sorok), a harmadik szabadon választott. A művek terjedelme egyenként érje el a 8 verssort és ne haladja meg a 70-et. Mindegyik féléből benyújtható pályázónkét 2 db, azaz összesen 6 költemény.

2. novella-történet: 3 írással lehet nevezni, az első témája "tábortűz" legyen, a másodiké "nyár", a harmadik szabadon választott, terjedelmük egyenként minimum 400 maximum 3500 szó lehet. Mindegyik féléből benyújtható pályázónkét 2 db, azaz összesen 6 novella.

3. mese: 3 mese leadásával lehet pályázni, az elsőben szerepeljen a "piros" szó, a második állatokról szóljon, a harmadik szabadon választott, terjedelmük egyenként 400-3500 szó. Mindegyik féléből benyújtható pályázónkét 2 db, azaz összesen 6 mese.

4. (kis)regény: a téma nyár vagy az alábbi két kezdő szöveg folytatása. Felső tagozatos kor alatt a téma szabadon választott. A regények terjedelme minimum 6000, maximum 40 ezer szó. Pályázónként 1 vagy 2 db nyújtható be.
szöveg1:"Morcosan ráncolta még félálomban szemöldökét.
- Mi ez a lárma?... De hiszen a mai lesz Az a Nap! - ébredt fel hirtelen. Minden egyébről elfeledkezett, úgy ugrott ki az ágyból."
szöveg2: "A hintaágyon ketten üldögéltek. Onnan tekintettek szét az előttük elterülő látványon Felettük madarak repkedtek csicseregve a habos felhőfoszlányok között. Már laposan sütött a nemrégen még izzóan tűző, mostanra már langyosra váltó nyári napsugár a bíbor-narancsba öltözött láthatár pereméről. Halkan beszélgetni kezdtek."

5. elbeszélő költemény: szabadon választott témájú és formájú minimum 500, maximum 2000 soros alkotás. Pályázónként 1 vagy 2 db nyújtható be.

6. színmű: nyári szünethez kapcsolódó színdarab minimum 4000 maximum 15000 szóban. Pályázónként 1 vagy 2 darab nyújtható be.

7. szabadkézi rajz vagy festmény a saját művek illusztrálására: vers, mese, novella esetében művenként 1 vagy 2, regénynél, elbeszélő költeménynél, színdarabnál fejezetenként/énekenként/felvonásonként 1 vagy 2 db + 1 vagy 2 borító rajz. A rajzokat külön szakmai zsűri fogja elbírálni.
Írjatok, alkossatok! Vigyázzatok, a piciny lángocskákat el ne fújja a szél, hogy felnövekedvén bearanyozhassák az egész világot!
Kiíró: Pintér család, Vácegres, 707290775, szepegb@gmail.com, Kis Alkotók Köre, facebook: Kis Alkotók Köre csoport https://www.facebook.com/groups/949202550153182

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem