Államközi nyári egyetemi kurzus szervezésére 2024-ben

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyarországi felsőoktatási intézmények, illetve releváns tapasztalattal rendelkező szervezetek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Államközi nyári egyetemi kurzus szervezésére 2024-ben
PÁLYÁZAT CÉLJA
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények, illetve releváns tapasztalattal rendelkező szervezetek 2024. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására a magyar mint idegen nyelv, hungarológiai és tematikus (nem nyelvi) képzések témakörben, külföldi (nem magyar anyanyelvű) résztvevők számára.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
- 2 illetve 4 hetes kurzusok szervezése (magyar nyelvi kurzusok esetén 60-120 órában);
- magyar nyelvi kurzus esetén a pályázónak minden szinten (pl. kezdő, középhaladó, haladó) induló képzést kell biztosítania;
- tematikus (nem nyelvi képzésre irányuló), idegen- és magyar nyelvű kurzusok is meghirdethetők, de csak akkor, ha a kurzusok témája egyértelműen kötődik a magyar kulturális, művészeti, tudományos élethez és ezek bemutatásához. Konferenciák, nemzetközi szimpóziumok támogatására nincs mód.
- a pályázónak teljes ellátást (szállás, étkezés) kell biztosítania a hallgatók részére és vállalnia kell a kurzusok magas szintű szakmai, pénzügyi és technikai lebonyolítását.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://palyazat.tpf.hu) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel, email címmel és jelszóval regisztrálni kell.
- Belépés után ki kell választani az ösztöndíj pályázat típusát, majd kitölteni a kért adatokat és csatolni a lenti, „Benyújtandó dokumentumok pont” alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok)
Pályázati határidő: 2024. november 3., péntek, 23.59 óra
Figyelem! Határidőn túl hiánypótlásra nincs mód. A pályázat benyújtását követően csak technikai jellegű hiánypótlásra van lehetőség.
Két vagy több benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük minden pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan összegyűjtését.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Teljeskörűen kitöltött és az intézmény hivatalos képviselője által aláírt és lepecsételt pályázati adatlap és költségkalkuláció. (Az adatlap és költségkalkuláció a pályázati rendszerben kitölthető és letölthető.)
A költségvetést kurzusonként (2-4 hetes) szükséges megadni. Kötelező kimutatni az 1 főre eső fajlagos kurzusköltséget, ami tartalmazza a teljes ellátás, szállás, oktatási, szervezési, fakultatív programok, taneszközök stb. 1 főre jutó összes költségét.
2. A Támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Áht.) 75. § (2) bekezdése szerinti kötelező nyilatkozatai (4 db) az intézmény hivatalos képviselője által aláírva és lepecsételve. (A nyilatkozatok a pályázati rendszerből letölthetők.)
3. Részletes tanmenet és programleírás magyar nyelven.
4. Angol nyelvű, honlapon publikálható leírás a szervező intézményről, a kurzusok tartalmának, programjának, időpontjának feltüntetésével. Az egyes kurzusok bemutatásánál kérjük, ne csak a 2­4 hetes kurzusokat tüntesse fel általánosságban, hanem a különböző nyelvi szintű kurzusokat (kezdő- középhaladó- haladó) külön-külön, 2-4 hetes felbontásban részletezze! (A leírás(ok) a pályázati rendszerben kitölthetők és letölthetők.)
5. Amennyiben az oktatási anyag elektronikusan is rendelkezésre áll PDF formátumban, kérjük, hogy ezt is töltse fel az Egyéb dokumentumokhoz a szakmai értékelés megkönnyítése érdekében. Amennyiben az oktatási anyagok között könyvek is szerepelnek, kérjük, részletes bibliográfiát szíveskedjenek mellékelni a felhasznált szakirodalomról!
Az 1. és 2. pontban szereplő dokumentumokon a hivatalos képviselő aláírása vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátva, vagy eredeti papír alapú dokumentumon kézzel aláírva fogadható el. Kézi aláírás esetén, aláírási címpéldánnyal együtt kérjük a dokumentumokat postai úton is megküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére (1438 Budapest 70, Pf. 508.).

TÁMOGATÁS
A nyertes szervező intézmények vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A támogatás nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget, egyéb források bevonására szükség lehet. A Tempus Közalapítványtól ösztöndíjban részesülő hallgatóktól semmilyen jogcímen nem kérhető költségtérítés a kurzusokon való részvételért. A támogatás utófinanszírozott, az elszámolásra a TKA részére benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló alapján utólagosan, a kurzusok végét követően kerül sor. A támogatás feltételes, amíg nem állnak a Tempus Közalapítvány rendelkezésére a megfelelő állami források. A Tempus Közalapítvány minden nyertes szervező intézménynek támogatói okiratot állít ki. A 2024. évre szóló intézményi pályázatok elbírálásánál kiemelt szempont a kurzusok költséghatékonysága, ami a szervező intézményhez allokálandó hallgatók számát is befolyásolja.

DÖNTÉS, TÁMOGATÓI OKIRAT
ELŐNYBEN RÉSZESÜLNEK AZOK A PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNYEK, AMELYEK:
- a kurzus szervezéséhez szükséges infrastruktúrával, illetve legalább minimális tapasztalattal rendelkeznek a hasonló jellegű rendezvények szervezésében;
- a kurzuson sikeresen részt vevő külföldi hallgatók számára kreditpontokat nyújtanak;
- magas szintű nyelvi és kulturális ismeretek átadását biztosítják a hallgatóknak;
- megfelelő szállást, étkezési és kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak fel.
A pályázatokat két független külső szakértő értékeli.
A benyújtott pályázatokról döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz. A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
Az intézmények értesítése a hivatalos döntésről előreláthatóan 2023 decemberében történik.
A nyertes pályázók részére a támogatói okirat kiállítására előreláthatóan 2024 júniusában kerül sor.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Azon nyári egyetemek programját, melyeket a TKA elfogad, továbbítjuk a külföldi partnerek felé és meghirdetjük a TKA honlapján. A pályázatban nem szereplő, de megvalósítandó kurzusokat nem áll módunkban az ösztöndíjasok számára ajánlani.
A pályázat TKA által történő elfogadása nem jelent biztos támogatást, sem garanciát a várható ösztöndíjas létszámot illetően.
Az intézményeknek saját marketing-eszközeik segítségével is törekedniük kell önköltséges (vagy más forrásból finanszírozott) hallgatók toborzására, hogy a kurzus elindításához szükséges hallgatói létszám rendelkezésre álljon.

További információ:
Elter Nikoletta, pályázati koordinátor
Telefon: 06-1-237-1300 / 235 mellék
E-mail: nikoletta.elter@tpf.hu
Honlap: www.tka.hu / Pályázatok / Államközi ösztöndíjak

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem