Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatása

Határidő
2023. 04. 28., 2023. 10. 20.
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Az Erasmus+ programban a 2022/2023-as és 2023/2024-es tanévre tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók

Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók
esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatása


Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
2022/2023-as és 2023/2024-es tanév
A Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2022/2023-as és 2023/2024-es tanévre Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.
Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás az alábbi szempontrendszer alapján igényelhető a megadott igazoló dokumentumok megléte esetén. (A szempontok felsorolása nem fontossági sorrendet jelöl.)

1. Egészségügyi akadályokkal küzdők (fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók)
a. A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók esetén a vonatkozó pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújtható be kiegészítő támogatási igény: Az Erasmus+ programban részt vevő, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására. A havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételes igénylés, ill. elszámolás.

2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok
a. Esti vagy levelező szakos hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: bármilyen hivatalos intézményi irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható]
b. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott. [Benyújtandó dokumentum: a küldő intézmény által kiállított igazoló dokumentum]

3. Társadalmilag sérülékeny csoportok
a. Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. [Benyújtandó dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két tanúval aláíratott nyilatkozata.]
b. A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két tanúval aláíratott nyilatkozata.]
c. A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: a menekült státuszt igazoló határozat másolata.]

4. Társadalmi akadályok
a. A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. [Benyújtandó dokumentum: hallgatói nyilatkozat.]
b. A pályázó szülő/gondviselő. [Benyújtandó dokumentum: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata és nyilatkozat.]
c. Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesültek. [Benyújtandó dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.]
d. Árva/félárva hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés és nyilatkozat.]
e. Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). [Benyújtandó dokumentum: az eltartott gyermekekről szóló hallgatói nyilatkozat.]

5. Gazdasági nehézségek
[Az alábbi szempontokat (a-h) hivatalosan a támogatást nyújtó szervezet igazolja. Az igényléshez a vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum benyújtása szükséges.]
a. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült.
b. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült.
c. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt).
d. „Út a felsőoktatásba” - „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt).
e. Roma szakkollégium tagja (volt).
f. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
g. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató.
h. A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén, pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása - pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt - eltartó tartós betegsége, balesete. [Benyújtandó dokumentum: keresőképtelenség igazolása, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, a kiutazó nyilatkozata.]
i. Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt. [Benyújtandó dokumentum: munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.]
j. A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: intézményi irat, értesítő másolata]

6. Földrajzi akadályok
a. A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa. [Benyújtandó dokumentum: lakcímkártya másolata]

Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ programban a 2022/2023-as és 2023/2024-es tanévre tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók. A pályázás időpontjában már lezárult mobilitásra visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A támogatás összege
Tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül. A kiegészítő támogatást a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az alapösztöndíjjal együtt.

A pályázás módja
A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a küldő intézmény koordinátorának (e-mailcím):

Benyújtandó dokumentumok:
- Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
- A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója
- Az egyéni pályázati űrlap aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója
Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.
(Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.)

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Pályázati határidő
A pályázat támogatása a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
Pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28. és 2023. október 20.
A pályázati határidők csak a 2021-es vagy a 2022-es intézményi pályázat keretében támogatott pályázókra vonatkoznak. Bővebb információért kérjük, forduljon az intézményi Erasmus+ koordinátorához.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatok bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmet támogatásáról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A megadott határidőig benyújtott pályázatokról 60 napon belül várható döntés. Az eredményről a küldő intézmény tájékoztatja a pályázókat. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.
További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól kaphat.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem