Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatása

Határidő
2023. 04. 28., 2023. 10. 20., 2024. 01. 19.
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő
vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatása


Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására
2022/2023-as és 2023/24-es tanév

A felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak számára, akik a 2022/2023-as vagy 2023/24-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ program 2022/2023-as vagy 2023/2024-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében) és
- az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest
vagy
- hátrányt jelenthet számukra az Erasmus+ mobilitásban való részvételben.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?
- Amennyiben az Esélyegyenlőségi támogatást kívánja megpályázni a hallgató, az "Egészségügyi akadályokkal küzdő" kategóriában, akkor bármilyen egészségügyi, pszichés, tanulási akadályozottság stb. problémával összefüggésben van rá módja. Ilyen esetben nincs tételes igénylésére szükség, csak a rászorultságot bizonyító orvosi vagy egyéb dokumentumra (pszichológia szakvélemény stb.).
- Felsőoktatási munkatársak ill. az Esélyegyenlőségi támogatásban más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén:
o A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
o Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
o A támogatható költségeket az Erasmus+ programban részt vevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?
A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása: vagyis olyan költségek, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének, csak abban az esetben támogathatók, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest.

A pályázás módja
Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet.
Kötelező melléklet:
Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.
- krónikus betegség esetén a betegség fennállását szakorvos által kiállított ambuláns lappal, zárójelentéssel vagy igazolással kell bizonyítani.
- Ez a dokumentum tartalmazza a betegség vagy fogyatékosság diagnózisát, a dokumentumot kiállító orvos munkahelyének nevét, címét, az orvos aláírását, pecsétjét. Az orvosi pecséten szereplő adatoknak olvashatónak kell lenniük.
- Amennyiben az EESZT-ből (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térből) vagy más, az Interneten elérhető forrásból tölti le a pályázó a betegség vagy fogyatékosság fennállását bizonyító igazolást, szükséges azt a háziorvosával vagy a kezelőorvosával hitelesíttetni (lepecsételtetni és aláíratni.)
- Laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet beküldése szükségtelen, és ilyen leletek önmagukban, klinikai szakorvos (belgyógyász, gasztro-enterológus, allergológus, ortopéd szakorvos stb.) által felállított diagnózis nélkül még klinikai laboratóriumi vizsgával rendelkező szakorvos bélyegzőjével ellátva sem fogadhatók el. Háziorvos által felállított diagnózis vagy kiállított igazolás megfelelő.
- Régóta fennálló, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható krónikus betegség esetén, - amennyiben a pályázó csak a diétája fenntartására kér kiegészítő támogatást -, elegendő régebbi orvosi dokumentum benyújtása is, ha az megfelel a fent felsorolt kritériumoknak.
- speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműen következnie kell a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani. Enélkül az igényelt támogatási összeg nem tekinthető kellően alátámasztottnak.
- gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén szükséges a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított olyan dokumentum a betegségről, amely tartalmazza a diagnózist, valamint
- gyógyszerigénylés esetén az alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját. (A háziorvos indokolt esetben akár 3-6 hónapra elegendő gyógyszert is felírhat.)
- amennyiben magyarországi kontrollvizsgálatokra, vagy kezelések miatti hazautazásra kér kiegészítő támogatást a pályázó, akkor a hazautazás szükségességére, indokára és gyakoriságára vonatkozó pontos információkat;
- külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényelt támogatás esetén az arra vonatkozó konkrét javaslatot.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a küldő intézmény koordinátorának (e-mailcím):

Benyújtandó dokumentumok:
- Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (.xlsx fájl)
- A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
- Az egyéni pályázati űrlap aláírt, szkennelt verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.
A pályázati határidő
2023. április 28.
2023. október 20.
2024. január 19.
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege és elszámolása
A kórtörténeti összefoglaló alapján a kiegészítő támogatás jogosultságáról a mobilitás szempontjából vizsgálva az orvosszakértők tesznek javaslatot. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi a mobilitás során felmerülő összes többletköltséget.

1. Hallgatói mobilitások
a. Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás az "Egészségügyi akadályokkal küzdő" kategóriában: Amennyiben a kiegészítő támogatási rászorultságot alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Ebben az esetben nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
b. Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel és elszámolással pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak. Amennyiben más esélyegyenlőségi szempont szerint is kiegészítő támogatásban részesül a hallgató az orvosszakértők által javasolt teljes összegről tételesen szükséges elszámolnia.

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem