Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatása

Határidő
2024. 11. 22., 2025. 02. 21., 2025. 05. 23., 2025. 11. 21., 2026. 02. 20.
Érvényes
Pályázhat
2024/2025-ös vagy 2025/26-os tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak

Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására
2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

A felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak számára, akik a 2024/2025-ös vagy 2025/26-os tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ program 2024/2025-ös vagy 2025/26-os tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében) és
- az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest
vagy
- hátrányt jelenthet számukra az Erasmus+ mobilitásban való részvételben.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?
- Amennyiben az Esélyegyenlőségi támogatást kívánja megpályázni a hallgató, az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában, akkor bármilyen egészségügyi, pszichés, tanulási akadályozottság stb. problémával összefüggésben van rá módja. Ilyen esetben nincs tételes igénylésére szükség, csak a rászorultságot bizonyító orvosi vagy egyéb dokumentumra (pszichológia szakvélemény stb.).
- Felsőoktatási munkatársak, ill. az Esélyegyenlőségi támogatásban más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén:
- A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
- Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
- A támogatható költségeket az Erasmus+ programban részt vevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?
A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása: vagyis olyan költségek, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének, csak abban az esetben támogathatók, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest.

A pályázás módja
Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet.
Kötelező melléklet:
Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

- krónikus betegség esetén a betegség fennállását szakorvos által kiállított ambuláns lappal, zárójelentéssel vagy igazolással kell bizonyítani.
- Ez a dokumentum tartalmazza a betegség vagy fogyatékosság diagnózisát, a dokumentumot kiállító orvos munkahelyének nevét, címét, az orvos aláírását, pecsétjét. Az orvosi pecséten szereplő adatoknak olvashatónak kell lenniük.
- Amennyiben az EESZT-ből (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térből) vagy más, az Interneten elérhető forrásból tölti le a pályázó a betegség vagy fogyatékosság fennállását bizonyító igazolást, szükséges azt a háziorvosával vagy a kezelőorvosával hitelesíttetni (lepecsételtetni és aláíratni.)
- Laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet beküldése szükségtelen, és ilyen leletek önmagukban, klinikai szakorvos (belgyógyász, gasztro-enterológus, allergológus, ortopéd szakorvos stb.) által felállított diagnózis nélkül még klinikai laboratóriumi vizsgával rendelkező szakorvos bélyegzőjével ellátva sem fogadhatók el. Háziorvos által felállított diagnózis vagy kiállított igazolás megfelelő.
- Régóta fennálló, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható krónikus betegség esetén, - amennyiben a pályázó csak a diétája fenntartására kér kiegészítő támogatást -, elegendő régebbi orvosi dokumentum benyújtása is, ha az megfelel a fent felsorolt kritériumoknak.

- speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműen következnie kell a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani. Enélkül az igényelt támogatási összeg nem tekinthető kellően alátámasztottnak.

- gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén szükséges a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított olyan dokumentum a betegségről, amely tartalmazza a diagnózist, valamint
- gyógyszerigénylés esetén az alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját. (A háziorvos indokolt esetben akár 3-6 hónapra elegendő gyógyszert is felírhat.)
- amennyiben magyarországi kontrollvizsgálatokra, vagy kezelések miatti hazautazásra kér kiegészítő támogatást a pályázó, akkor a hazautazás szükségességére, indokára és gyakoriságára vonatkozó pontos információkat;
- külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényelt támogatás esetén az arra vonatkozó konkrét javaslatot.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a küldő intézmény koordinátorának (e-mailcím):

Benyújtandó dokumentumok:
- Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (.xlsx fájl)
- A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
- Az egyéni pályázati űrlap aláírt, szkennelt verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.
A pályázati határidő
2024. november 22.
2025. február 21.
2025. május 23.
2025. november 21.
2026. február 20.
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatok formai bírálatát teljes mértékben a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a megadott határidőig benyújtott pályázatokról Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a beérkezést követő 60 napon belül. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege és elszámolása
A kórtörténeti összefoglaló alapján a kiegészítő támogatás jogosultságáról a mobilitás szempontjából vizsgálva az orvosszakértők tesznek javaslatot. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi a mobilitás során felmerülő összes többletköltséget.
1. Hallgatói mobilitások
a. Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában: Amennyiben a kiegészítő támogatási rászorultságot alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Ebben az esetben nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
b. Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel és elszámolással pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak. Amennyiben más esélyegyenlőségi szempont szerint is kiegészítő támogatásban részesül a hallgató az orvosszakértők által javasolt teljes összegről tételesen szükséges elszámolnia.
A támogatás felhasználása, elszámolás

A munkatársi mobilitások esetén, valamint azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, a kiutazónak a mobilitás lezárultakor számlákkal kell igazolnia.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól kaphat.
https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem