Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása / 2022-1.2.4-EUREKA

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
/ 2022-1.2.4-EUREKA


Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA

Következő beadási határidő: 2022. május 27.
Postára adás határideje: csak elektronikus benyújtás van

További beadási határidők:
2022. június 30., 2022. szeptember 30., 2022. október 27.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás

Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg: 500 000 000 Ft
Pályaművek száma: 4-10
Igényelhető támogatás: 20-70 MFt
Pályázat futamideje: max. 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Iparjogvédelem, Piacravitel
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Pályázat elektronikus benyújtása az Elektronikus Pályázó, Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül:
a magyar vállalatok piacképességének növelése,
- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,
- a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,
- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

A pályázat benyújtás
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől az alábbi 4 időpont szerint lehetséges:
- 2022. május 27.
- 2022. június 30.
Kizárólag a Duna 2022 közép-európai felhívásban résztvevő magyar pályázók számára.
- 2022. szeptember 30.
Kizárólag a Fenntarthatósági klaszterközi felhívásban résztvevő magyar pályázók számára.
- 2022. október 27. 16 óra

A pályázók köre
A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely az EUREKA Titkárság adatbázisában vagy az EUREKA klaszterek nyilvántartásában szereplő angol nyelvű és a nemzetközi konzorcium által benyújtott EUREKA projektjavaslatban vagy jóváhagyott projektben partnerként/konzorcium vezetőként szerepel, amelyet a magyar EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátor igazol. A hazai támogatásra az egyazon nemzetközi EUREKA projektben részt vevő magyar partnereknek konzorciumot alkotva kell pályázniuk.
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre
- önállóan támogatható tevékenység: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
- önállóan nem támogatható: a projekt nyilvánosságával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével, utazással kapcsolatos tevékenységek, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

A keretösszeg
- Általános EUREKA keretösszege 500 millió Ft.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege
- Általános EUREKA esetén a projektenként igényelhető támogatás összege: 20-70 millió Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem