Az Év Felelős Foglalkoztatója

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyarországi székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások

Az Év Felelős Foglalkoztatója


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Legyen
"Az Év Felelős Foglalkoztatója"
2024. évben!

1. A pályázat bemutatása
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) idén kilencedik alkalommal hirdeti meg "Az Év Felelős Foglalkoztatója" pályázatát.
A korábbi évekhez hasonlóan, Társaságunk 2024-ben is keresi az ország azon munkáltatóit, akik az emberi erőforrást vállalatuk legfontosabb értékének tartják, ezért megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek.
Az OFA Nonprofit Kft. célja jelen pályázattal, hogy összegyűjtse és díjazza azokat a hazai foglalkoztatókat, akik hozzáadott értéket képviselnek a felelős foglalkoztatásban, kiemelkedő és iránymutató tevékenységet mutatnak ezen a területen.
2024-ben a szervezetek egészségtudatos és környezettudatos magatartása, jövőbemutató beavatkozásaik még nagyobb fókuszba kerülnek, két új különdíjunk keretében.

2. Pályázati feltételek
A pályázatra magyarországi székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2024" címre pályázók pályázati anyagban kifejtett programja legkorábban 2023. január első napjától napjainkig valósulhat meg. Folyamatos megvalósítás esetén az ennél korábban megkezdett, de a jelzett időszakban megvalósítás alatt lévő programok is érvényesek.
Pályázatot nyújthatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:
- Egyéni vállalkozás
- Betéti társaság
- Közkereseti társaság
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság
- Vállalatcsoport
- Egyéb gazdálkodási szervezetek: alapítvány, szövetkezet, egyesület, egyesülés, közszféra szervezetei

3. Pályázati kategóriák
A díj az alábbi 5 kategóriában kerül kiosztásra:
- I. kategória: Kisvállalkozások
- II. kategória: Középvállalkozások
- III. kategória: Nagyvállalatok I.
- IV. kategória: Nagyvállalatok II.
- V. kategória: Egyéb gazdálkodó szervezetek
Különdíjak:
- All You Can Move felajánlásában "Tudatos egészség - különdíj" azoknak a cégeknek, akik aktívan tesznek a munkavállalóik fizikai és mentális egészségmegőrzése, fejlesztése érdekében.
- Mapei Kft. felajánlásában "Zöld jövő - különdíj" zöld megoldásokat alkalmazó munkáltatók számára, ahol napi szinten jelen van a környezetért történő tudatos felelősségvállalás, alkalmazzák és hirdetik ennek fontosságát.
- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felajánlásában "A Főváros Felelős Foglalkoztatója" különdíj a legjobb, budapesti székhellyel rendelkező pályázónak.
- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara "Képzési különdíja" a képzés/szakképzés területén legkiemelkedőbb pályázó részére.

4. Pályázat benyújtásával járó előnyök
- A kategória győztes viselheti egy éven át "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2024" címet és logót.
- A pályázat benyújtása részvételt biztosít "Az Év Felelős Foglalkoztatója" ünnepélyes díjátadóra, ahol a résztvevők egyúttal hasznos szakmai inputokat kaphatnak szakmai előadóktól, akik felelős foglalkoztatás témában osztják meg a résztvevőkkel gondolataikat.
- A pályázatok anyagát megjelentetjük az esemény előtt elkészülő kiadványban, valamint az OFA Nonprofit Kft. és médiapartnerei online felületein.
- A pályázaton eredményt elért, illetve kiemelkedő jógyakorlattal rendelkező
foglalkoztatók bekerülnek az OFA Nonprofit Kft. által készített "Jógyakorlatok Példatárba", melyben lehetőségük nyílik bemutatni saját vállalkozásukat és felelős foglalkoztatói jógyakorlataikat.
- A pályázaton helyezést elért foglalkoztatók számára az OFA Nonprofit Kft. részvételt biztosít az általa készített podcast adások valamelyikébe, ahol, számos munkaerő­piacot érintő témában, mint előadók, esetleg szakértők oszthatják meg saját tapasztalataikat, fejthetik ki véleményüket.
- A pályázat benyújtásával lehetőségük nyílik bekerülni a Felelős Foglalkoztatói Unióba, egy olyan építő közösségbe, ahol a pályázaton részt vett, és a már minősített szervezeteink számára együttműködést biztosít arra, hogy aktívan részt vegyenek a fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és az etikus üzleti gyakorlatok, mint értékek követésében és előmozdításában.

5. A pályázás menete és határideje
A regisztráció során
- kérjük jelöljék meg, mely kategóriában kívánnak pályázni,
- a kizárólag különdíjra pályázók, kérjük, külön jelöljék meg azt.
Pályázati munkák beadása előtt kérjük, regisztráljanak:
REGISZTRÁCIÓ
A pályázati dokumentumok letölthetőek a https://ofa.hu/palyazat/felelos-foglalkoztatas weboldalról.
A pályázatokat a 6. pontban meghatározott formai és tartalmi elvárásoknak megfelelően kell benyújtani.
Az 3. számú és 7. számú mellékleteket szerkeszthető Word formátumban és PDF formátumban is szükséges benyújtani.
Kérjük, hogy a "tárgy" mezőben tüntesse fel: "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2024".
A pályázatokat a felelosfoglalkoztato@ofa.hu e-mailcímre várjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 19. 12:00 óra
A benyújtott pályázat befogadásáról a formai és tartalmi követelmények ellenőrzését követően, illetve az esetleges hiánypótlásról elektronikus úton kapnak tájékoztatást az érintettek.
A pályázaton történő részvétel díjmentes, nem kapcsolódik hozzá egyéb járulékos költség!

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Felelős Foglalkoztatást érintő lehetséges tématerületek a pályázatban
Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy az alábbi témák csupán iránymutatásként szolgálnak, nem feltétel a felsorolt valamennyi témakörbe tartozó tevékenység egy szervezeten belüli megléte. A pályázati anyag összpontosuljon legalább egy-három témakörre, jó gyakorlat bemutatására.
Tématerületek lehetnek:
- a munka-magánélet egyensúly,
- közösségépítés,
- csapatépítés,
- képzés,
- kompetenciafejlesztés,
- egészségmegőrzés,
- tehetséggondozás,
- munkahelyi környezet,
- társadalmi szerepvállalás,
- munkáltatói márkaépítés,
továbbá
- minden olyan felelős foglalkoztatói magatartást tükröző tevékenységek, amelyek egyik fenti témakörbe sem tartoznak szervesen, de egyértelműen felelős foglalkoztatási célt valósítanak meg.
(Lásd bővebben "A Felelős Foglalkoztatást érintő lehetséges tématerületek" tárgyú 1. számú melléklet.)
Kérjük, hogy a pályázati anyag a 7. pontban található bírálati szempontrendszer figyelembevételével kerüljön kidolgozásra.
A pályázat a csatolandó mellékletek kötelező mezőinek kitöltésével és beküldésével kerül elfogadásra.
Egy szervezet egy darab felelős foglalkoztatói pályázatot nyújthat be (3.A.) saját szervezeti kategóriájában, mindezzel párhuzamosan azonban a szervezetek bármely különdíjra is pályázhatnak.
Általános formai elvárások:
- A kifejtett pályázati anyag terjedelme (szóközzel): max. 20 000 karakter
- Csatolt fényképek:
- Méret és formátum: nagy felbontású JPG. 300 dpi, min. 2500 képpont
- Csatolt logó:
- Méret és formátum: nagy felbontású JPG. 300 dpi, min. 2500 képpont
- Egyéb csatolmányok:
- PowerPoint vagy egyéb prezentáció, Word, PDF formátumú dokumentumok, pályázat színvonalát emelő, szakmaiságot tükröző YouTube és TikTok videók

7. A bírálat szempontrendszere
A pályázatok a független szakmai zsűri által kerülnek elbírálásra és értékelésre.
Az értékelésnél kizárólag az azonos kategóriában (ld. 3. pont) indult pályázatok kerülnek összehasonlításra.
A zsűri a beérkezett pályázatokat az alábbi bírálati szempontrendszer alapján értékeli:
- szervezeti kihívások azonosítása, azok meghatározása
- a kihívások hatása a vállalati folyamatokra
- a stratégia kialakítása, annak kidolgozottsága
- a felhasznált eszköz- és kapcsolatrendszer
- a tevékenység újszerűsége, egyedisége
- a folyamat eredményei, hatékonysága (azok esetleges mérése)
- munkáltatói márka szerepe a stratégiában, annak kommunikációja.
Kérjük, a tevékenység bemutatása során valamennyi bírálati szempontot szíveskedjen figyelembe venni, és ezek mentén törekedjen az adott tevékenység(ek) leírására.

8. Elérhető pályázati dokumentáció
1. számú melléklet: A Felelős Foglalkoztatást érintő lehetséges tématerületek
2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 2024
3/A. számú melléklet - Pályázati adatlap 2024 (Az Év Felelős Foglalkoztatója 2024)
3/B. számú melléklet - Pályázati adatlap 2024 (Tudatos Egészség különdíj)
3/C. számú melléklet - Pályázati adatlap 2024 (Zöld Jövő különdíj)
3/D. számú melléklet - Pályázati adatlap 2024 (Képzési különdíj)
3/E. számú melléklet - Pályázati adatlap 2024 (A Főváros Felelős Foglalkoztatója különdíj)
4. számú melléklet - Átláthatósági Nyilatkozat 2024
5. számú melléklet - Nyilatkozat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről 2024
6. számú melléklet - Nyilatkozat az Év Felelős Foglalkoztatója Díj visszavonhatóságáról 2024
7. számú melléklet - Kiadvány 2024
8. számú melléklet- Kapcsolat 2024
9. számú melléklet - Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról 2024
10. számú melléklet: 0-s igazolás_ 2024

3. Eredményhirdetés
A kategóriák nyertesei és a pályázatok eredménye szakmai előadásokkal egybekötött, nyilvános díjátadó ünnepség keretein belül kerülnek kihirdetésre.
Dátum: Tervezetten 2024 október 7-én
Helyszín: Budapest
A helyszín és a pontos dátum részletes adatainak ismertetésére a későbbiekben kerül sor.

4. Kapcsolat
Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel velünk a kapcsolatot:
Információ Facebook:
https://ofa.hu/palyazat/felelos-foglalkoztatas OFA Nonprofit Kft.
Email:
felelosfoglalkoztato@ofa.hu
Telefon:
+36 1 555 2954
https://ofa.hu/hirek/matol-palyazhatnak-a-vallalkozasok-az-ev-felelos-foglalkoztatoja-palyazatra

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem