Az év információvédelmi dolgozata - 2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden olyan - nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette - egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.)

Az év információvédelmi dolgozata - 2023


Pályázati kiírás - "Az év információvédelmi dolgozata - 2023" cím elnyerésére

1. Pályázat célja
Napjainkban akár az üzleti, akár a magánélet tekintetében kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

2. Pályázat kiírója
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)
www.hetpecset.hu
Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár

3. Pályázók köre - feltételek
Pályázatot nyújthat be minden olyan
- nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette
- egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.).
Elbírálásnál előnyt jelent, ha
- az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.
Egyéb feltételek:
- a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2022. június 1. és 2023. június 30. között adták le, és azt 2023. július 15-ig sikeresen megvédték;
- egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2022. június 1. és 2023. június 30. között készítették el, és azt 2023. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével, lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen,
- egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2022. június 1. és 2023. június 30. között jelentették meg
- a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről, vagy a publikációt megjelentető kiadó támogató nyilatkozatával.

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére elektronikusan a titkar@hetpecset.hu címre kereshető.pdf formátumban megküldeni!
A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
- záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető vagy a kiadó ajánlólevele;
- szakdolgozat vagy diplomadolgozat vagy tanulmány;
- a pályázó értesítési címe és elérhetősége.
A pályázatok beérkezési határideje: 2023. július 31.

5. Pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.

6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása
A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az "Év információvédelmi dolgozata - 2023" "Szakdolgozat kategóriában" és egy díjat ad ki "Év információvédelmi dolgozata - 2023" "Diplomadolgozat kategóriában" és az "Év információvédelmi dolgozata - 2023" "Egyéb tanulmány" címmel. A pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó(k) nevét, munkájuknak címét és a képző intézmény, vagy kiadó nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.
A pályázatokat a pályázat kiírója 2023. augusztus 31-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a CVII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2023. szeptember 20-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkát, annak színvonala miatt nem tartja díjazásra érdemesnek, akkor az adott kategóriában nem ad ki díjat.

7. Egyéb
A pályázatok elbírálását követően a pályázati anyagból a szak- és diplomadolgozatot a pályázat kiírója visszaküldi a pályázónak.
https://hetpecset.hu/site/news/view/palyazati-kiiras-az-ev-informaciovedelmi-dolgozata-2023-cim-elnyeresere

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem