Az év információvédelmi dolgozata 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette - egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.)

Az év információvédelmi dolgozata 2024


1. Pályázat célja
Napjainkban akár az üzleti, akár a magánéletben kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

2. Pályázat kiírója
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)
www.hetpecset.hu
Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár

3. Pályázók köre - feltételek
Pályázatot nyújthat be minden olyan
- nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette
- egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk stb.).

Elbírálásnál előnyt jelent, ha
az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.

Egyéb feltételek:
a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2023. június 1. és 2024. június 30. között adták le, és azt 2024. július 15-ig sikeresen megvédték;
egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2023. június 1. és 2024. június 30. között készítették el, és azt 2024. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével, lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen;
egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2023. június 1. és 2024. június 30. között jelentették meg;
a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről, vagy a publikációt megjelentető kiadó támogató nyilatkozatával.

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje
Kérjük, hogy a pályázati anyagot a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére kizárólag elektronikusan, kereshető.pdf formátumban a titkar@hetpecset.hu címre küldjék meg! A pályázati anyagot papír alapon nem kell benyújtani.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető vagy a kiadó ajánlólevele;
szakdolgozat vagy diplomadolgozat vagy tanulmány kereshető .pdf formátumban;
a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. július 31.

5. Pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.

6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása
A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az "Év információvédelmi dolgozata - 2024" "Szakdolgozat kategóriában" és egy díjat ad ki "Év információvédelmi dolgozata - 2024" "Diplomadolgozat kategóriában" és az "Év információvédelmi dolgozata - 2024" "Egyéb tanulmány" címmel. A pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó(k) nevét, munkájuknak címét és a képző intézmény, vagy kiadó nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.
A pályázatokat a pályázat kiírója 2024 augusztus 31-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a CXII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2024. szeptember 18-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkát, annak színvonala miatt nem tartja díjazásra érdemesnek, akkor az adott kategóriában nem ad ki díjat.

7. Egyéb
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be pályamunka, vagy a beérkezett pályamunka szakmai értékelésekor nem éri el az pályázat odaítéléséhez szükséges minimális követelményt, úgy nem ad ki díjat a pályázati kiírás 6. pontjában megjelölt kategóriá(k)ban.https://hetpecset.hu/site/palyazataink/index?pageSlug=page-palyazataink-ev-informaciovedelmi-dolgozata

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem