Az év kiállítása 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
1. a Pulszky Társaság választmányának tagjai; 2. a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei; 3. a díj átadását megelőző három évben fődíjas muzeális intézmények vezetői, a nyertes pályázatok kurátorai; 4. az ICOM Magyarország, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 3-3, múzeumi területen dolgozó szakember; 5. a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember; 6. Az Év Kiállítása pályázat korábbi bíráló bizottságának tagjai

Az év kiállítása 2024


AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2024 FELHÍVÁS
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület az évente adományozott Az Év Kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak újszerűségét, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.
Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállításokat és a virtuális kiállításokat is. Szándékunk, hogy jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, felhívjuk a figyelmet a legjobb megoldásokra, erősítsük a múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket.
A három kategóriában kiosztott díjak és a különdíjak mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott szempontok némelyikének való megfelelés alapján.

A résztvevők köre
Az Év Kiállítása 2024 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, valamint határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeumok is nyújthatnak be pályázatot. Minden muzeális intézmény és tagintézmény kategóriánként maximum egy pályázattal jelentkezhet.
2024-ben olyan kiállítások pályázatát várjuk, amelyek
- állandó kiállítások, és 2023. július 1. és 2024. június 30. között nyíltak/nyílnak meg:
- időszaki kiállítások, és 2023. július 1. és 2024. június 30. között nyíltak/nyílnak meg, és nyitvatartásuk legalább három hónapon keresztül tartott/tart.
- virtuális kiállítások, és 2023. július 1. után váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.
Ennek megfelelően a díj nevében a díjátadás évszáma lesz (Az Év Kiállítása 2024). Arra törekszünk, hogy a pályázókból minél többet megismerhessen a közönség is.
2024. február 15-től folyamatosan közzétesszük a pályázók névsorát, majd a pályázati határidő lezárulása után az összes pályázóét. Elősegítjük, hogy a jelölt kiállításokat sokan megnézhessék a pályázat benyújtásától számított időtartamban, ezért kérjük - különösen az időszaki kiállítások alkotóit -, hogy pályázatukat minél előbb nyújtsák be.
A Pulszky Társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz - akár saját kiállítást, akár saját anyaggal érdemben kiegészített vendégkiállítást, akár virtuális kiállítást -, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, azévi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő- és kutatómunkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel. Fontos, hogy nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá minél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a Facebook oldalig, blogig).
Az Év Kiállítása 2024 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább ötben kiemelkedő eredményt ér el:
a) a kiállítási projekt újszerűsége, korszerűsége, jelen korunk eseményeire való reflektálása, relevanciája, példaszerű volta, töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés;
b) új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,
c) a kiállítás magas színvonalú kivitelezése, korszerű és a környezeti szempontokat is figyelembe vevő megoldásai, költséghatékonysága,
d) közösségek bevonása (a tervezéstől a megvalósításon át a működtetésig),
e) új infokommunikációs megoldások, azok kreatív használata,
f) látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.),
g) helyi vagy tágabb közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, speciális igényű csoportok fogadásának, hozzáférésének lehetőségei, új látogatói réteg(ek) megszólítása, elérése, a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása,
h) érthetőség, közönségbarát feliratok, a célközönség igényeihez igazodó idegennyelvű feliratok, szövegek, azok tartalmi és formai minősége,
i) a kommunikációs eszközök alkalmazásának színvonala, hatékonysága (nyomtatott és elektronikus kiadványok, socialmedia),
j) a kapcsolódó programok (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok) színvonala.
Jelölés/ajánlás és a pályázat benyújtása jelentkezés
Az Év Kiállítása 2024 elismerésre jelölés/ajánlás nyújtható be olyan szakemberek által, akik - szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve - javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság mely intézményeket hívja meg Az Év Kiállítása 2024 pályázatán való részvételre.
Jelölésre/ajánlásra jogosultak:
1. a Pulszky Társaság választmányának tagjai;
2. a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei;
3. a díj átadását megelőző három évben fődíjas muzeális intézmények vezetői, a nyertes pályázatok kurátorai;
4. az ICOM Magyarország, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 3-3, múzeumi területen dolgozó szakember;
5. a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember;
6. Az Év Kiállítása pályázat korábbi bíráló bizottságának tagjai.
Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.
A jelölés/ajánlás a javaslattételi lap kitöltésével, a jelölő személy nevének megadásával és beküldésével történik.
Jelölést/ajánlást muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező magyarországi muzeális intézmény, valamint határon túli magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeum állandó, időszaki vagy virtuális kiállítására lehet befogadni.
Egy jelölő egy intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság felé, aláírt, beszkennelt formában kell benyújtani az azevkiallitasa@gmail.com címre.
A jelölés/ajánlás benyújtása a pályázati felhívás megjelenését követő naptól folyamatos, végső határideje 2024. július 10.
A beérkezett jelölésről/ajánlásról a Pulszky Társaság 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év kiállítása 2024 elismerésre. A pályázat benyújtására az intézménynek folyamatosan, a jelölés dátumát követő 30 napon belül, legkésőbb 2024. július 31-ig van lehetősége. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.
A jelölés ténye és a pályázat benyújtása még nem jogosít Az Év Kiállítása 2024 Jelöltje cím használatára, a logó és a cím használatáról a Bíráló Bizottság dönt.
Az Év Kiállítása 2024 elismerés elnyerésére jelölési/ajánlási folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.
A jelölt/ajánlott és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok alapján a felhívás megjelenésétől kezdve, folyamatosan nyújthatják be pályázatukat, legkésőbb 2024. július 31-ig.

A részvétel módja
A pályázat kétfordulós. A pályázóknak a következő dokumentumokat kell az azevkiallitasa@gmail.com címre megküldeni:
1. a kitöltött Jelentkezési lap, a pályázati felhívás szempontjainak megfelelő sorrendben, kiemelve a legfontosabbnak ítélt eredményeket;
2. a kiállítás forgatókönyve;
3. a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben);
4. 3-5 perc hosszúságú, a kiállítást bemutató film, montázs (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak), amelyeket a kiállítási projekt bemutatásához használunk, virtuális kiállítás esetén a kiállítás rövid, elektronikus formátumú ajánlója;
5. a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben);
6. a kiállításról megjelent nyomtatott sajtóanyag beszkennelt, digitalizált változatban, az elektronikus sajtóban, közösségi médiában a megjelenések elérési útja, a megjelenés dátumával (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db);
7. mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag a kiállításról (.doc formátumban, ezt a közzétételkor a zsűri használja);
8. virtuális kiállítás esetén is: a kiállítás forgatókönyve/ kiállítási terve, elérési linkje, a kiállításról készített print-screen vagy egyéb dokumentáció, egyebekben azonos a többi benyújtandó dokumentációval.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a Pulszky Társaság részére, az azevkiallitasa@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Kiállítása 2024.
A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2024. július 31.

A bíráló bizottság
A bíráló bizottság kilenc tagból áll, tagjait a Pulszky Társaság elnöke kérte fel 2023- ban, és megbízatásuk négy évre szól.
A jelölés/ajánlás és a jelentkezés alapján beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, szükség esetén további adatokat és információkat kér be, a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról, majd rangsorolja a pályázatokat és dönt a második fordulóba került intézményekről. Az e körbe került pályázók névsorát - akik innentől használhatják Az Év Kiállítása 2024 Jelöltje megnevezést - a Pulszky Társaság honlapján nyilvánosságra hozza, és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja.
A bíráló bizottság tagjai törekszenek arra, hogy egyeztetett időpontban személyesen is meglátogassák és megismerjék kiállításaikat. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.
A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2024. szeptember 30-ig határoz a díj odaítéléséről. A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egyfordulós bírálatról is.
Kérjük, segítsék azzal is a bíráló bizottság munkáját, hogy a jelölést/ajánlást, valamint a pályázat benyújtásáta megnyitó után rövid időn belül, illetve a jelölésről/ajánlásról szóló értesítést követően megteszik.
A bíráló bizottság tagjai kiemelten fontosnak tartják, hogy a lehetőbb legtöbb kiállítást személyesen is megtekintsenek, s erre akkor van mód, ha az időszaki kiállítás pályázata a bezárását megelőzően legalább 40 nappal korábban beérkezik.

A díj
Az Év Kiállítása 2024 díj három kategóriában adható ki a kiállítások bekerülési költsége szerint:
1. a) 10 millió forint alatti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások
b) 10 millió forint feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások
c) virtuális kiállítások.
A díjjal emléktábla és oklevél, az egyes területeken kiemelkedő értéket felmutató kiállításoknak dicsérő oklevél, különdíj, a jelölteknek elismerő oklevél jár.
2024-től különdíjak az alábbi témákban adhatóak:
- a legtalálóbb cím,
- a legjobb látvány (installáció, grafika, megjelenés),
- a legjobb bemutatkozó videó, film, montázs,
- legjobb eredeti mondanivaló (ismert témát újszerűen vagy egy nem ismert témát mutat be a közönség számára),
- a fenntarthatósági és állományvédelmi szempontokat legjobban tükröző kiállítás.
A díjak átadása 2024-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején, a Pulszky Társaság rendezvényén, ünnepi keretek között történik, és ehhez médianyilvánosság is társul.
Az elismeréseket a Pulszky Társaság elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság elnöksége dönthet további átadók felkéréséről.

Információ
További információ a Pulszky Társaság irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu, valamint az azevkiallitasa@gmail.com címen
https://pulszky.hu/felhivas- az- ev- kiallitasa- 2024/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem