"Az Év tájháza" cím elnyerésére

Határidő
Érvényes
Kategória
Díj
Pályázhat
Tájházszövetség tagjai

Pályázati felhívás

Az Év tájháza cím elnyerése


A Magyarországi Tájházak Szövetsége - alapítóinak szándékát szem előtt tartva - a kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az "Év Tájháza" cím elnyerésére.

A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címre az a magyarországi székhelyű és fenntartójú, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájház pályázhat, amely a 2021. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és az EMMI felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A Tájházszövetség a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással rendelkező tájházak számára is biztosítja a pályázás lehetőségét.

Az "Év tájháza" kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft értékű promóciós díjazásból és egy - a Tájházszövetség emblémáját és "Az Év tájháza 2022" feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet.

A díj átadására 2022 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Felpécen kerül sor.
A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 2021. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz az legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.

A kitöltött pályázati űrlapot 2022. június 30-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti példányban zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és "Az Év tájháza" szövegnek a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.). Kérjük továbbá a teljes dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő igénybevételével) megküldeni a tajhazszovetseg2002@gmail.com e-mailcímre.
A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknél.

https://www.tajhazszovetseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/Ev_tajhaza_palyazati_felhivas_2022.pdf
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem