CEEPUS / Hallgatók mobilitása

Határidő
2023. 06. 15., 2023. 10. 31., 2023. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
- diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók - alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók

CEEPUS / Hallgatók mobilitása


CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra
CEEPUS / HALLGATÓK MOBILITÁSA
Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.
A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.
A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a www.ceepus.info központi pályázati oldalon: a Find menüpont alatt a tanévet és az országon belül az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is.
Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátortól is, az elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weblapok linkjei a Hallgatói oldalakon érhetők el.

A mobilitás típusai
Féléváthallgatás (Student mobility)
Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.
Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)
Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
Időtartam: 1-2 hónap
Minimum kint tartózkodási idő:
1 hónap esetében 21 nap
2 hónap esetében 1 teljes hónap és legalább 16 nap
Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion)
Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
Időtartam: 3-5 nap
Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei
- 2 lezárt félév a kiutazásig
- aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
- CEEPUS országbeli állampolgárság*
- a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
- az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása
- a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.
*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. "Equal Status" dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás angolul vagy a fogadó ország nyelvén).

A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben az alábbi időpontokban:
- hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
- hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Adatvédelmi tájékoztató - CEEPUS programhoz kapcsolódó adatkezeléshez
Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:
1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / e-mailcímre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése
Dokumentumok:
Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation
Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb
Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
7. amennyiben a járványhelyzet miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
8. amennyiben a járványhelyzet miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)
A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott e-mailcímre.
Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása - open / Accept.
Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség
1. Online Mobility Report kitöltése:
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
A Mobility report csak az online is elfogadott - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit
A kitöltött, kinyomtatott Mobility Reportot a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre.
2. Letter of Confirmation beszerzése:
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyezően tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek vonatkoznak.
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni:
- Letter of Acceptance - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
- Letter of Recommendation - 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két oktatójától
A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.
Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba ("upload documents") továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem