CEEPUS Hallgatók mobilitása

Határidő
2023. 10. 31., 2023. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
- alap-, mesterképzéses és PhD-hallgatók - diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók

CEEPUS Hallgatók mobilitása


CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra
Egyéni hallgatói mobilitási pályázat benyújtása
Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges.
1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.
A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.
A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a www.ceepus.info központi pályázati oldalon: a Find menüpont alatt a tanévet és az országon belül az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is.
Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátoroktól is. Elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weboldalak linkjei megtalálhatók honlapunkon.

A mobilitás típusai
Féléváthallgatás (Student mobility)
- Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
- Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3-5 hónap
- Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
- Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
- Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.
Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)
- Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD-hallgatók
- Időtartam: 1-2 hónap
- Minimum kint tartózkodási idő:
- 1 hónap esetében 21 nap
- 2 hónap esetében 1 teljes hónap és legalább 16 nap
- Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
- Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.
Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion)
- Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
- Időtartam: 3-5 nap
- Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
- Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.
Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei
- 2 lezárt félév a kiutazásig
- aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
- CEEPUS országbeli állampolgárság*
- a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
- az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása
- a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.
*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. "Equal Status" dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás angolul vagy a fogadó ország nyelvén).
A Stipendium Hungaricum programban résztvevő hallgatók maximum 30 napos időtartamú CEEPUS mobilitásra pályázhatnak.
Pályázati határidők
A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben azonos, az alábbi időpontokban:
- hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
- hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.
A kiutazó, támogatást elnyert pályázók még kiutazói kiegészítő támogatásokra is pályázhatnak utazási és esélyegyenlőségi kategóriákban.

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:
1. Regisztráció
- www.ceepus.info > Sign in > Click here to register >regisztrációs lap kitöltése >e-mailcímre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt >Mobility opció
- FONTOS: Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
2. A pályázat elkészítése
- Felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület > Your mobility application > Academic year (legördülő menü) > Action > pályázati űrlap kitöltése
- Dokumentumok:
- Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
- Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation
- Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
3. A pályázat véglegesítése
- Check & submit gombra kattintva
Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!
Adatvédelmi tájékoztató a CEEPUS programhoz kapcsolódó adatkezeléshez

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting for the nomination from the home PPU)
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
7. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
8. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)
A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott e-mailcímre.
- Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
- Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
- A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications > Academic year (legördülő menü) > Adott pályázat megnyitása - open > Accept.
- Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
- A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
- A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség
1. Online Mobility Report kitöltése
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
- A Mobility report csak az online is elfogadott - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
- A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit
- A kitöltött, kinyomtatott Mobility Reportot a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre
2. Letter of Confirmation beszerzése
- Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyezően tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek vonatkoznak.
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni:
- Letter of Acceptance - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
- Letter of Recommendation - 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két oktatójától
A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.

Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba ("upload documents") továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.
A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a "SUBMIT" gomb megnyomásával véglegesíteni.
https://ceepus.hu/ceepus-hallgatok-mobilitasa

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem