CEEPUS koordinációs találkozók 2023/2024 pályázati felhívás

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Kapcsolatok
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
A pályázat benyújtására a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak

CEEPUS koordinációs találkozók 2023/2024 pályázati felhívás


A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között megrendezendő koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.

A koordinációs találkozók célja:
A CEEPUS program keretében Magyarországra beutazó hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.

A koordinációs találkozó ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A találkozó időtartama 2-3 szakmai programmal töltött nap, 1 nap minimum 6 szakmai programmal (tanácskozás, egyeztetés, intézménylátogatás) töltött órát jelent.
A koordinációs találkozó helyszíne: Magyarország

Formai követelmények:
- a pályázó jogosult CEEPUS koordinációs találkozó pályázat benyújtására, azaz az intézmény koordinációs találkozó pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2023/2024-es tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatban
- jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
- a tervezett találkozó helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
- legalább a hálózatban részt vevő partnerek felének részvételét tervezik
- 1 hálózat maximum 1 koordinációs találkozó pályázatot nyújthat be Magyarországon egy
tanévben
- előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek koordinációs találkozó támogatásban Magyarországon
- a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta
- hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap

A támogatás mértéke:
A megpályázott összeg a beutazó oktatók száma alapján kerül kiszámításra:
- Pályázható összeg: 85 000 Ft (átalány-összegű támogatás) minden, a koordinációs találkozón részt vevő beutazó oktató után.
- Legfeljebb 2 fő támogatható a hálózatban részt vevő minden külföldi szervezeti egységből (melyek a hálózati partnerségben külön "Participating Unit/PPU"-ként szerepelnek)
- A magyarországi résztvevők után nem számolható el támogatás!
- A megpályázható támogatás max. 3 000 000 Ft.
Az ösztöndíjösszegek a szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordítható.
A támogatást a formai követelményeknek való megfelelés esetén a szabad keret erejéig biztosítjuk. A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse a pályázotthoz képest.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2023. október 31.: a 2024. január 31-ig megvalósítandó találkozók esetében 2024. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra.
- Kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál minimum 3 hónappal korábban adják be.

A pályázat benyújtásának módja:
A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető "CEEPUS Koordinációs találkozók 2023/2024" űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni, kizárólag elektronikusan:
- az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu e-mailcímre.
A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2023/2024-es tanévi pályázatok / Koordinációs találkozók 2023/2024): https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok

A nyertes pályázatok kiválasztása:
- A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
- A TKA megállapítja, hogy a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján
- A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül
További információ:
Tempus Közalapítvány, ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó, (+36 1) 237 1300 / 239-es mellék
Kőhegyi Bernadett, (+36 1) 237 1300 / 560-as mellék

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem