A 2023/24-es tanév őszi félévében Magyarországra irányuló, hálózati pályázatok beadási határideje a T kategóriában módosult: 2023. aug. 31-ig

CEEPUS / Oktatók mobilitása

Határidő
2023. 06. 15., 2023. 08. 31., 2023. 10. 31., 2023. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
egyetemi vagy főiskolai oktatók

CEEPUS / Oktatók mobilitása


CEEPUS oktatói mobilitási pályázatok oktatási tevékenységre.
CEEPUS / OKTATÓK MOBILITÁSA
Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.
A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok vagy tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatatói körében hirdetik meg.
A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a www.ceepus.info központi pályázati oldalon: a Find menüpont alatt a tanévet és az országon belül az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is.
Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátortól is, az elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weblapok linkjei ezen az oldalon érhetők el.

Az oktatói mobilitás célja
- 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben)
- a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

A megpályázható időszak
Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei
- egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony
- a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban (egyes országokban óradíjat, ill. napidíjat fizetnek, erről részletes információ a www.ceepus.info oldalon az adott országzászlóra kattintva olvasható)
- hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
- CEEPUS országbeli állampolgárság*
- a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. "Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény oktatója (pl. munkaszerződés első oldala lehetőleg angolul).

Az oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben az alábbi időpontokban:
- hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
- hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Adatvédelmi tájékoztató - CEEPUS programhoz kapcsolódó adatkezeléshez

Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:
1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
Azon oktatók, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban megadott felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak bejelentkezni.
2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése
3) Dokumentumok feltöltése:
- Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
- Freemover: 1 db Teacher’s Letter fogadólevél
- Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb
Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!
A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
6. nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
7. amennyiben a járványhelyzet miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
8. amennyiben a járványhelyzet miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)
A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott email címre.
Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása - open / Accept.
Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség
1. Online Mobility Report kitöltése:
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
A Mobility Report csak az online is elfogadott - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit
A kitöltött, kinyomtatott Mobility Reportot a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre.
2. Letter of Confirmation beszerzése:
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz feltöltendő dokumentum:
- Freemover Teacher’s Letter - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
A formanyomtatvány letölthető a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentummal nem helyettesíthető. A dokumentumot aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.
Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba ("upload documents”) továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadólevelet a fogadóegyetemtől.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem