CEEPUS Oktatók mobilitása

Határidő
2024. 10. 31., 2024. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
egyetemi vagy főiskolai oktatói

CEEPUS Oktatók mobilitása


CEEPUS oktatói mobilitási pályázatok oktatási tevékenységre.
Egyéni oktatói mobilitási pályázat benyújtása

Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:
1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok vagy tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatatói körében hirdetik meg.

Az oktatói mobilitás célja
5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben)
a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!
A megpályázható időszak
Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei
egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony
a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban (egyes országokban óradíjat, ill. napidíjat fizetnek, erről részletes információ a www.ceepus.info oldalon az adott országzászlóra kattintva olvasható)
hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása
az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)

CEEPUS országbeli állampolgárság*
a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással (kivéve külhoni magyar oktatók az aktuális pályázati határidők betartásával)
Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény oktatója (pl. munkaszerződés első oldala lehetőleg angolul).

Pályázati határidők
Az oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben azonos, az alábbi időpontokban:
hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre október 31.
freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1. Regisztráció
www.ceepus.info > Sign in > Click here to register > regisztrációs lap kitöltése > e-mail címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt > Mobility opció
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
Azon oktatók, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban megadott felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak bejelentkezni.

2. A pályázati rlap kitöltése
felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve:
Mobility Desktop felület > Your mobility application > Academic year (legördülő menü) > Action > pályázati űrlap kitöltése

3. Dokumentumok feltöltése
Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
Freemover: 1 db Teacher’s Letter fogadólevél
Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

4. A pályázat véglegesítése
Check & submit gombra kattintva
Online support:
A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting for the nomination from the home PPU)
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
6. nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
7. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
8. amennyiben a járványhelyzet vagy más vis maior miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)
A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott email címre.
Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications > Academic year (legördülő menü) > Adott pályázat megnyitása - open > Accept.
Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség
1. Online Mobility Report kitöltése
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
A Mobility report csak online kitöltés szükséges - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit
A 2023/2024-es tanévtől egy pályázó csak maximum 10 mobilitásban vehet részt egy évben (a magyar nemzeti iroda eddig is fenntartotta a jogot, hogy 6-nál több pályázat esetén elutasítsa a pályázatot). Erre a ceepus.info rendszer is figyelmeztetni fogja a pályázókat. A 11. pályázat megkezdésekor kiírja, hogy a következő pályázatot már csak egy korábbi (akár csak megkezdett vagy már benyújtott) pályázat törlése/visszavonása után lehet beadni.

2. Letter of Confirmation beszerzése
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum, amely a Mobility Report-tal egyidőben válik elérhetővé a rendszerben. Az oktatóknak bemásolódik a dokumentumba az előzőleg feltöltött tanítási tervük, de változás esetén van lehetőségük átírni azt. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és - amennyiben az ösztöndíjas igényli - egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyező ösztöndíjösszegek vonatkoznak.
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz feltöltendő dokumentum:
Freemover Teacher’s Letter - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.
Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba („upload documents”) továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem