CEEPUS speciális kurzusok

Határidő
2024. 10. 31., 2025. 04. 15.
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények

CEEPUS speciális kurzusok


Pályázat nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A speciális kurzusok célja:
A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására az adott tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.

A speciális kurzusok ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A kurzus időtartama:
min. 6 nap, melyből legalább 5 szakmai programmal töltött nap
legalább 10 napos kurzus esetén a szakmai programmal töltött napok száma min. 8
1 szakmai programmal töltött nap min. 6 szakmai programmal töltött órát jelent
szakmai program az előadásokon, workshopokon kívül lehet terepgyakorlat, gyárlátogatás, múzeumlátogatás stb, amennyiben a kurzus tematikájához szervesen kapcsolódik.

A speciális kurzusok helyszíne:
Magyarország
Formai követelmények:
a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására, azaz az intézmény pályázó egysége koordinátor/partner egy a 2024/2025-ös tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatban
jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat (különös tekintettel a szakmai programmal töltött órák és napok számára)
a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
minimum két másik CEEPUS tagországbeli partner bevonásával kerül megszervezésre a speciális kurzus
a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár a hallgatóknak

1 hálózat maximum 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek speciális kurzus támogatásban Magyarországon
a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta
hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
mellékletek hiánytalan megléte
pályázati felhívás a beutazók számára (angol nyelven vagy a hálózat munkanyelvén)
a speciális kurzus programterve

Tartalmi szempontok:
A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége - 10 pont
A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága - 10 pont
A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege - 15 pont
A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, a partnerek együttműködése, a munkanyelv relevanciája - 10 pont
A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága - 10 pont
A költségvetés észszerűsége - 10 pont
A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága - 10 pont
(különös tekintettel az ösztöndíjas hallgatói-oktatói arányra, amely legalább 70:30)
A program oktatási és szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára - 10 pont
A program várható eredményei és hatása - 10 pont
A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége - 5 pont
Elérhető maximális összpontszám: 100 pont, melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen.
Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.

A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse a pályázotthoz képest.
A pályázat benyújtásának határideje:
2024. október 31.: a 2025. január 31-ig megvalósítandó kurzusok esetében
2025. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál min. 3 hónappal korábban adják be

A pályázat benyújtásának módja:
A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető „CEEPUS Speciális kurzus 2024/2025” űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan:
az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu email címre.
A nyertes pályázatok kiválasztása:
A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).

A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli a jelen felhívásban közölt bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra (Tartalmi bírálati lap).

A bírálók értékelése alapján a Tempus Közalapítvány megállapítja, hogy a pályázat elérte-e a támogathatósági határt, és a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.

A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül

További információ:
Tempus Közalapítvány,
ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó (+36 1) 237 1300 / 239-es mellék
Kőhegyi Bernadett (+36 1) 237 1300 / 560-as mellék
https://ceepus.hu/ceepus-specialis-kurzusok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem