CEEPUS speciális kurzusok 2023/2024 pályázati felhívás

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
A pályázat benyújtására a 2023/2024-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak

CEEPUS speciális kurzusok 2023/2024 pályázati felhívás


A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására.

A speciális kurzusok célja:
A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására a 2023/2024-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.

A speciális kurzusok ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A kurzus időtartama:
- min. 6 nap, melyből legalább 5 szakmai programmal töltött nap
- legalább 10 napos kurzus esetén a szakmai programmal töltött napok száma min. 8
- 1 szakmai programmal töltött nap min. 6 szakmai programmal töltött órát jelent
- szakmai program az előadásokon, workshopokon kívül lehet terepgyakorlat, gyárlátogatás, múzeumlátogatás stb.

A speciális kurzusok helyszíne: Magyarország
Formai követelmények:
- a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására, azaz az intézmény pályázó egysége koordinátor/partner egy a 2023/2024-es tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatban
- jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
- a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
- minimum két másik CEEPUS tagországbeli partner bevonásával kerül megszervezésre a speciális
kurzus
- a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár a hallgatóknak
- 1 hálózat maximum 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
- előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek speciális kurzus támogatásban Magyarországon
- a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta
- hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
- mellékletek hiánytalan megléte:

Tartalmi szempontok:
- A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége - 10 pont
- A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága - 10 pont
- A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege - 15 pont
- A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, a partnerek együttműködése, a munkanyelv relevanciája - 10 pont
- A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága - 10 pont
- A költségvetés észszerűsége - 10 pont
- A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága - 10 pont (különös tekintettel az ösztöndíjas hallgatói-oktatói arányra, amely legalább 70:30)
- A program oktatási és szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára - 10 pont
- A program várható eredményei és hatása - 10 pont
- A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége - 5 pont
Elérhető maximális összpontszám: 100 pont, melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2023. október 31.: a 2024. január 31-ig megvalósítandó kurzusok esetében 2024. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
- kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál min. 3 hónappal korábban adják be

A pályázat benyújtásának módja:
A Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető "CEEPUS Speciális kurzus 2023/2024" űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan:
- az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu e-mailcímre
A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2023/2024-es tanévi pályázatok / Speciális kurzusok 2023/2024): https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok

A nyertes pályázatok kiválasztása:
- A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
- A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli a jelen felhívásban közölt bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra (Tartalmi bírálati lap).
- A bírálók értékelése alapján a TKA megállapítja, hogy a pályázat elérte-e a támogathatósági határt, és a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.
- A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül

További információ:
Tempus Közalapítvány, ceepus@tpf.hu
Miszné Korenchy Anikó, (+36 1) 237 1300/239-es mellék
Kőhegyi Bernadett, (+36 1) 237 1300/560-as mellék
https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok#17180

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem