Cikkpályázat fiatal szakemberek számára

Határidő
Érvényes
Pályázhat
fiatal szakemberek

Cikkpályázat fiatal szakemberek számára

Felhívás!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsága több fiatal szerzőt kíván megnyerni az idén 162 éves lapban való publikálásra - az erdész szakmából és azon kívülről is. Ezért a 2020. és a 2022. évi sikeres pályázat nyomán, újabb szakcikkpályázatot hirdetünk a tágabban értelmezett erdészettudomány, az erdőgazdálkodási gyakorlat, illetve az erdőhöz köthető biológiai, ökológiai és társadalom tudományterületek témakörében.
Az Erdészeti Lapok az ország második legrégebb óta folyamatosan megjelenő folyóirata. 162 évének minden közleménye elérhető és letölthető az internetről (https://erdeszetilapok.oszk.hu). Akit érdekel, néhány kattintással megtudhatja, hogy 20-30, vagy akár 150-160 éve mi foglalkoztatta elődeinket, hogyan gondolkodtak, és miként küzdöttek meg az elébük álló kihívásokkal.
E lehetőséget aligha lehet túlértékelni. Mindehhez szükséges volt, hogy az OEE felvállalja a sok-sok tízezer folyóiratoldal igényes digitalizálását és rendszerezését. Ám az is kellett, hogy eleink tollat ragadjanak és papírra vessék tapasztalataikat, véleményüket. Ezzel a kései utódok munkáját is segítették, hiszen egy szakma fejlődésének „létrafokai” a publikációk. Olvasni pedig csak azt lehet, amit korábban valaki leírt…
A szaktudás, a sikerek, akár a kudarcok tanulságainak közzététele szakmánk fejlődésének egyik legjelentősebb motorja. Ezt a küldetést szolgálta az Erdészeti Lapok az alapítása óta, és kiemelt feladatának tekinti ezután is. Jövőbeli kollégáink azokból a tapasztalatokból nyerhetnek muníciót, amit a jelenkor szakemberei papírra vetnek. Ahogyan régen, ma is szükség van olyanokra, akik veszik a fáradságot, hogy leírják és a széles közönséggel megosszák a tudásukat.
Nem kell azt hinni, hogy közlésre érdemes írások kizárólag több évtizedes szakmai pályafutást követően születhetnek! A fiatal szakemberek még be nem csontosodott szemlélete sok esetben kifejezetten pozitív és előremutató lehet. Nem is beszélve arról, hogy már fiatal korban kialakulhat az írásos szakmai közlések iránti igény és egészséges ambíció.
A szaklapokban való publikálást nem lehet elég korán elkezdeni. Az OEE és az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsága minél több fiatal szerzőt kíván megnyerni a Lapokban való megjelenésre - az erdész szakmából és a kapcsolódó társtudományokból is.
Egyúttal kifejezett célunk az Egyesület tevékenységének népszerűsítése, ismertségének növelése a fiatal generációk körében, és ezzel a fiatal szakemberek és az OEE közötti kapcsolatrendszer fejlesztése.
A szakcikk- és tanulmánypályázat technikai részletei
Elsősorban saját munkára alapozott közléseket várunk (pl. középiskolás tanulmányi versenyek anyagai, tanulmányok, TDK dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák, önálló eredményeket bemutató publikációk stb.), de a színvonalas szakirodalmi feldolgozásokat is szívesen fogadjuk.
A kéziratokat a következő három kategóriában (korosztályban) tervezzük értékelni:
1. Középiskolás diákok szakcikk és tanulmány kategóriában: A pályázat mellé be kell nyújtani az iskola igazolását arról, hogy a diák tanulói jogviszonyban, nappali tagozatos képzésben vesz részt. Az igazolásnak az oktatási azonosítót is tartalmaznia kell (korhatár 25. életév)
2. Felsőoktatásban tanuló hallgatók: (az oklevél megszerzésének, de legkésőbb a 30. életév betöltésének évével bezárólag) - szakcikk kategóriában
3. Az előző két kategóriába nem sorolható fiatal szakember szerzők: (legkésőbb a 40. életév betöltésének évével bezárólag) - szakcikk kategóriában.
4. Kategóriától függetlenül: az OEE Örökerdő Szakosztálya különdíjat ajánl fel az örökerdő témában született, arra érdemesnek talált pályamű számára.
A (szóközökkel együtt) minimálisan 12 ezer, maximálisan 24 ezer karakter terjedelmű, magyar nyelvű kéziratokat (Word dokumentum formátumban), a minimálisan full HD (1920 x 1080 px) felbontású, éles, jpg formátumú jogtiszta (lehetőség szerint saját készítésű) fényképekkel és egyéb illusztrációkkal (grafikonok, diagramok Excel formátumban) együtt, az Erdészeti Lapok főszerkesztőjének kell eljuttatni.
E-mail cím: erdlap@oee.hu, Beérkezési határidő: 2024. június 30.
Az e-mail tárgyaként kérjük beírni: OEE Cikkpályázat - 2024
A kézirat elején kérjük feltüntetni a szerző (vagy szerzők) születési évét, foglalkozását, munkahelyét, illetve azt, hogy az adott kéziratot az OEE cikkpályázatában kívánja megmérettetni. A kézirat végére kérjük beszerkeszteni a képek és illusztrációk képaláírásainak listáját.
Többszerzős írások is beadhatók, de a legidősebb szerző életkora sem haladhatja meg a 3. kategória felső korhatárát. Ezeket a pályaműveket mindig a legidősebb szerző életkorának megfelelő kategóriában bíráljuk el.
Az ismeretterjesztés céljait szolgáló, közérthető megfogalmazás fontos értékelési szempont! Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy nem irodalmi, hanem szakcikkpályázatról van szó, azaz nem novellákat, hanem kifejezetten szakmai vonatkozású tudományos, szakmai ismeretterjesztő, illetve gyakorlati tapasztalatokat bemutató jellegű munkákat várunk.
A pályaművek témája kötetlen, de mindenképpen kapcsolódjanak a tágabban értelmezett erdővel kapcsolatos tudományokhoz, illetve az erdőgazdálkodáshoz. A legfiatalabb, középiskolás korosztály számára az alábbiakban, segítségül néhány lehetséges témajavaslatot sorolunk fel: Védett, értékes fák, facsoportok, erdők a lakóhelyem környékén; Öreg fákhoz, famatuzsálemekhez kötődő legendák, történetek; Az erdők és a biodiverzitás; Az erdők életközösségei; Az erdők sokoldalú szolgáltatásai; Az erdei vándortábori élményeim/ismereteim; Interjú lakóhelyem egy nyugdíjas erdészével szakmai életútjának bemutatásáról; Lakóhelyem erdészeti/közjóléti szempontból népszerű turisztikai helyének bemutatása; Egy környezeti érték és a gazdálkodás pozitív kapcsolata; Erdei iskolás élmények utóélete; Erdőgazdálkodás kommunikációja középiskolások eszköztárával.
A pályázati részvételi előzetes regisztrációhoz kötött, így a részvételi szándékot 2024. április 1-jéig kérjük előzetesen jelezni az Erdészeti Lapok szerkesztőségi e-mail címén (erdlap@oee.hu), elektronikus formában, a név, életkor, a munkahely vagy tanulmányi intézmény, végzettség és beosztás (ha van), és a közvetlen elérhetőségek (e-mail, mobilszám) megadásával! Többszerzős pályamű esetén a szerzőtársak fenti adatait is kérjük megadni!
A beküldött kéziratokat a Szerkesztőbizottság által felkért szakmai zsűri értékeli, és az egyes kategóriákba sorolható kéziratok száma, illetve színvonala alapján meghatározott mértékben jutalmazza. Pályaműdíjakat alapesetben, kategóriánként az 1-3. helyezettek nyernek, ez azonban az adott kategóriákban beérkezett pályázatok száma és színvonala alapján változhat.
A pályázaton elnyerhető díjak összértéke a 2024. évben: maximum 1.200 ezer forint
A kiadni tervezett díjak száma: 9 db
Az OEE Örökerdő Szakosztály tervezett különdíja: 1 db, maximum 100 ezer forint
A középiskolai kategória esetében a pályázók munkáját segítő pedagógusokat, oktatókat is jutalmazzuk.
A díjakat 2024 decemberében, az OEE évzáró Küldöttgyűlésének nyilvánossága előtt adjuk át. A díjazott munkák az Erdészeti Lapokban és/vagy az Erdészettudományi Közleményekben is megjelennek.
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/harmadik-alkalommal-hirdet-szakcikk-es-tanulmanypalyazatot-az-erdeszeti-lapok-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem