Costa Art & Craft

Határidő
2024. 08. 24., 2024. 08. 31.
Érvényes
Pályázhat
minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy művészeti végzettségtől függetlenül, aki szeretné megmutatni kreativitását és tehetségét egy professzionális zsűri értékelése alatt zajló alkotói versenyben

Costa Art & Craft


"Costa Art & Craft" - a Costa Coffee nyílt művészeti
pályázata / 2024
Kiírás és részvételi szabályzat

1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA
A Costa Coffee márka kizárólagos magyarországi forgalmazója, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. nyílt kreatív alkotói pályázatot hirdet "Costa Art & Craft" címmel, amelyre 18 év feletti személyek nevezhetnek, bármilyen alkotói, művészeti kategóriába eső saját alkotással, amelyet a “a kávézás élménye, rutin helyett rituálé" téma inspirál.
Mi a Te kreatív mozgatórugód? Mi az kreatív tevékenység, amiben Te a leginkább ki tudsz teljesedni? Mutasd meg magad!
A Costa Art & Craft pályázatra bármilyen, a kávé vagy a kávézás által inspirált alkotással lehet nevezni: legyen az egy grafika vagy festmény, egy fotó, videó vagy animáció, egy vers, novella vagy dal, egy skicc, szkeccs vagy ruhaköltemény - bármi, ami szebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá teszi a világunkat, szerethetőbbé a mindennapjainkat!
A Costa Art & Craft pályázaton bármely alkotói eljárással, technikával, médiumban készült művészeti alkotással részt vehetsz. Csak olyan, a kiírásban szereplő témára reflektáló, újonnan készült művészeti alkotásokat várunk, amelyek más korábbi pályázaton, szakmai bemutatón, előadáson, kiállításon még nem szerepeltek.
A Costa Coffee kreatív kalandra hív mindenkit, hogy a termékei által inspirálva olyasvalamit alkossanak, amivel mások fantáziáját is megmozgatják!
Kreatív, alkotni vágyó résztvevők jelentkezését is várjuk, ugyanakkor olyan professzionális alkotóművészek nevezésére, pályázatára is számítunk, akik művészi tevékenységüket hivatásszerűen végzik. Várjuk azoknak a művészeknek az alkotásait, akik valamely művészeti, szakmai szervezet tagjaként is rendszeres, aktív szereplői művészeti életünknek. Örömmel várjuk továbbá a pályakezdő művészeket is, akik rendelkeznek valamely szakirányú felsőoktatási intézményben szerzett művész diplomával, illetve a művészeti felsőoktatásban végzik jelenleg tanulmányaikat.
Legyen a mindennapokból alkotás, teremtés! A Costa Coffee arra ösztönöz, hogy együtt fedezzük fel a kávézás új dimenzióit, és tegyük ezt az élményt inspirálóvá.
Ezért most arra invitálunk, hogy műfaji megkötések nélkül legyen egy alkotói kaland ösztönző forrása maga a kávé, hangolódjunk rá, készítsünk műveket és alkotásainkat mutassuk meg másoknak is!
A pályázati űrlapot itt találod: https://costacrafts.com/palyazat/
Ugyanezen a linken részletesen olvashatsz a pályázatról szabályairól, feltételeiről, a beküldés határidejéről, technikai kondíciókról, a pályázat menetéről, a pályamű követelményeiről, valamint az adatvédelmi és jogi előírásokról, rendelkezésekről is tájékozódhatsz.
A pályázaton résztvevő alkotók hozzájárulnak, hogy műveik megjelenjenek a pályázattal kapcsolatosan különböző kommunikációs felületeken.
A pályázati anyagból válogatott alkotások felhasználásával elektronikus katalógus is készülhet.
Várjuk jelentkezésedet a Costa Art & Craft pályázaton!

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, SZERVEZŐJE
A "Costa Art & Craft" nyílt kreatív alkotói pályázat (a továbbiakban: "Pályázat") szervezője a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (a továbbiakban: "Szervező").
A Pályázat lebonyolításához szükséges személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Szervező.
A Pályázathoz és a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat az LWp Kommunikáció Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dinnye u. 12. 2/6.; adószám: 13066866-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-717095) a továbbiakban: "Lebonyolító", a Mito Creative Zrt. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9., cégjegyzékszám: 01-10­140905, adószám: 27989485-2-41) mint a Nyereményjátékban a Szervező közreműködője (a továbbiakban: "Adatfeldolgozók") közösen végzik.
A Szervező felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
- A Pályázat létrejöttének, feltételeinek megteremtése és biztosítása
- A Nyeremények biztosítása
- A Pályázatról saját külső és belső kommunikációs felületein történő kommunikáció
A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
- Adatbázis kezelése, adatkezelés
- Pályázat résztvevőivel való kapcsolattartás
- A Pályázat meghirdetésének és a kapcsolódó kommunikáció előkészítése és megvalósítása
- Pályázat nyerteseinek kiértesítése
- Nyereményre jogosultság ellenőrzése
- Nyertesek adatainak egyeztetése
- Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
- Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása
- A Pályázathoz kapcsolódó microsite kezelése
- A Pályázat zsűrijével történő kapcsolattartás
- A Pályázatba bevont influencerekkel és egyéb partnerekkel történő kapcsolattartás
A Szervező közreműködője felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
- A Pályázathoz kapcsolódó közösségi média kommunikáció biztosítása

3. A PÁLYÁZATON RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: "Pályázó") művészeti végzettségtől függetlenül, aki szeretné megmutatni kreativitását és tehetségét egy professzionális zsűri értékelése alatt zajló alkotói versenyben.
A Pályázaton 18 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Pályázaton nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozó, illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Coca-Cola HBC Magyarország Costa Coffee-t árusító kereskedelmi partnerei, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Pályázat időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Pályázaton.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2024. június 4.
A pályázatra 2024. június 10.-től lehet beadni Pályaműveket.
A Pályaművek beadási határideje:
- Mesterséges intelligenciával (MI) készült alkotások esetében: 2024. augusztus 24. délelőtt 10:00.
- Tradicionális művészeti eljárásokkal készül alkotások esetében: 2024. augusztus 31. délelőtt 10:00
Pályaműveket a jelzett határidőt megelőzően lehet csak beadni. Késve beérkező Pályaművek nem kerülnek értékelésre. A Pályázaton kizárólag ezen időszak alatt lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Pályázati anyagot beküldeni.
A beküldést követően a zsűri kiválasztja a közönségszavazásra bocsátandó alkotásokat és ezek közzététele után kezdődik a közönségszavazás.
Amennyiben a Pályázat technikai okokból később indul el, vagy más időpontban hirdet eredményt úgy ezért a Szervezőt, a Lebonyolítót és a Közreműködőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Pályázat eredményhirdetésére 2024. október 2-án kerül sor egy záró rendezvény keretében.

5. A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Pályázatra a Pályázat weboldalán (https://costacrafts.com/) megtalálható Pályázati Űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, ahol a Pályázó az alábbi adatokat köteles megadni: teljes név, e-mailcím, telefonszám, születési idő, lakcím, a beadandó Pályamű címe, rövid leírása. A Pályázati Űrlap kitöltése nem minősül regisztrációnak a Pályázat weboldalára. A Pályaművet a Pályázónak fel kell töltenie a Pályázat weboldalára a 6. pontban meghatározott követelményeknek megfelelően.
A Pályázó a Pályamű feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: "Pályázati Szabályzat") leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Pályázati Szabályzathoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.
Amennyiben a Pályázó Pályaműve a jelen Pályázati Szabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Pályázó a Pályázatból a Pályaművével összefüggő okból kizárásra kerül.
A Pályázó a Pályaművek benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Pályamű a 8. Pontban rögzítettek szerint az első fordulóba kerül, a Pályamű jogdíjmentesen közzétételre kerüljön a Szervező által megjelölt oldalakon, illetve helyszíneken. A Pályázó továbbá területileg korlátlan, de időben korlátozott 2025. december 31-ig tartó jogdíjmentes használati jogot biztosít a Szervezőnek a Pályaműre, amennyiben az a második fordulóba kerül.

6. A PÁLYAMŰ KÖVETELMÉNYEI
A Pályázaton való részvétel feltétele a Pályázati Űrlap
(https://costacrafts.com/palyazat/) kitöltése, és a Pályamű feltöltése a Pályázat weboldalára (https://costacrafts.com/).
A Pályaművek lehetnek 2D, 3D, hang, zene, szöveg és mozgás alapú, performansz, írott és verbális tartalmak, fotó és videó alkotások, külön kategóriaként részben vagy egészében mesterséges intelligencia (MI) által készített alkotások. Ezeket a kategóriákat egy legördülő menüben lehet megadni.
A mesterséges intelligencia (MI) igényebvételével készült alkotások külön kerülnek értékelésre, elválasztva minden más művészeti stílusban elkészített alkotástól. A mesterséges intelligencia (MI) kategóriát külön értékeli a Zsűri, minden más együtt kerül értékelésre.
Minden beadott Pályamű mellé a Pályázónak mellékelnie kell egy leírást az alkotásáról, amely szóközökkel együtt maximum 600 karakter hosszúságú lehet.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a "Costa Art & Craft" pályázatra beadott Pályaműve új, friss és saját alkotás, amely kimondottan erre a pályázatra készült.
A Pályaművön nem jelenhet meg a nyugalom megzavarására alkalmas, politikai vagy erőszakos tartalom, ill. törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom, jelkép, szimbólum. Ezek megjelenítése a pályázó azonnali kizárását vonja maga után. A pályaműveknek az általános jó ízlés és közerkölcs íratlan szabályainak meg kell felelniük.
A Pályázaton való részvételhez elengedhetetlen a kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának megismerése és elfogadása, valamint annak elismerése, hogy a feltöltött személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a beküldött Pályamű a Pályázó saját szellemi alkotása, azon nem szerepel törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom, vagy más szerző szellemi terméke.
A Pályamű nem tartalmazhat sem részben sem egészben más alkotásából elemeket. Minden nemű másolás, plágium a Pályázatból való kizárást vonja maga után.
Amennyiben a díjazott Pályázó Pályaműve a jelen Pályázati Szabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Pályázó a Pályázatból a Pályaművével összefüggő okból kizárásra kerül.
A Pályamű benyújtása a Pályázat weboldalán megtalálható Pályázati Űrlapon (https://costacrafts.com/palyazat/) kizárólag az alábbiakban felsorolt formátumok valamelyikében lehetséges:
- kép (jpg, jpeg, png, gif) - max 15 MB
- videó (mp4, avi, mov, wmv, mpg vagy mpeg) - max 4 GB, hossza maximum 90 mp. Az elkészült videót fájlmegosztó szolgáltatással (Pl. WeTransfer, Google Drive, Toldacuccot) létrehozott link megadásával kell benyújtani a Pályázati Űrlapon
- hanganyag (mp3) - max 25 MB, hossza maximum 90 mp.
- szöveg - szóközökkel együtt maximum 10,000 karakteres dokumentum (doc, docx, txt, rtf, pdf, odt). A javasolt formátum: Aptos font, 12-es betűméret, 1,15 méretű többszörös sorközzel
Amennyiben a Pályázó nem digitális alkotást nyújt be pl. performance, slam stb., abban az esetben a Pályaművet megfelelő részletességgel bemutató kép vagy videó formátum feltöltése kötelező a fentebb felsorolt követelményeknek megfelelően.
A Pályázó benyújthat olyan Pályaművet, amelyeket részben vagy teljes egészében mesterséges intelligenciával (MI) hozott létre, azonban ezt a Pályázónak a Pályamű benyújtásakor minden esetben jeleznie kell a Pályázati Űrlapon. Minden ilyen Pályamunka külön kategóriában versenyez. Abban az esetben, ha a Pályázó művészeti alkotás kategóriában nyújtja be a mesterséges intelligenciával létrehozott alkotását, pályázati jelentkezését érvénytelennek tekinti a Szervező, és a pályázatból való kizárást vonja maga után.
A Pályaművet magyar nyelven kell benyújtani.
Egy pályázó csak egy művel pályázhat, azonban a Pályamű lehet egy maximum három darabból/elemből álló sorozat, amelyet a zsűri az értékelése alapján megbonthat.
A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Pályázati Szabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Pályázót a Pályázatból kizárhatja.
A Szervező kizárólag azokat a Pályaműveket tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját adataik megadásával küldenek be a Pályázatra.
A Pályázatban részt vevő Pályaművek érvényességével, valamint a Pályázat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályaművek tulajdonjogával, felhasználási jogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. E körben a Szervező kiemeli, hogy amennyiben egy Pályaműről az eredményhirdetést követően - harmadik személy vagy a jogosult jelzését követően ­ derül ki, hogy nem saját szerzemény, így az részben vagy egészben más szellemi alkotását tartalmazza, és emiatt a Szervezővel szemben bármilyen igényt támasztanak, a Pályázó köteles a Szervező helyett helyt állni és Szervezőnek megtéríteni az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét, kárát, továbbá díjazott Pályamű esetén köteles a díjat visszafizetni. Azok a Pályaművek, amelyek a Pályázati Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Pályázatból kizárásra kerülnek.
A Szervező a Pályázati Űrlap kitöltésekor nem valós adatokat megadó Pályázókat kizárja a Pályázatból.
A Pályaműveket a Pályázati Szabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Pályázók bármely okból nem felelnek meg a Pályázati Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett Pályázatából azt, aki bármely a Szervező által szervezett Pályázatban csalást vagy hamisítást követ el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Pályázatból kizárja azt a Pályázót, aki a Pályázat során bizonyítottan a Pályázat weboldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Pályázat menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A kizárás Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Pályázó köteles tudomásul venni.

7. A ZSŰRI
A Pályázatra benyújtott Pályamunkákat egy öt tagú szakmai zsűri (a továbbiakban "Zsűri") értékeli.
A Zsűri tagjai:
- Szurcsik József - Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, képzőművész, grafikus és festőművész
- Cserhalmi Luca - Godot Kortárs Művészeti Intézet - kurátor és esztéta
- Gávris Iván - a Coca-Cola HBC Magyarország kávészakértője
- Czikkely Panni - formatervező művész, illusztrátor és grafikus
- Mitter Anna Róza - bőrdíszműves designer, a Mittersisters alapítója
A Zsűri értékelésének szempontjai:
- A benyújtott Pályamű kapcsolódása a Pályázati Kiírásban szereplő témához
- A Pályamű újszerű, kreatív módon mutassa be a kávé, az inspiráció és a művészet kapcsolatát
- A Pályázó használja-e a kávé jegyeit vagy elemeit Pályaművében
- A Pályamunka kreativitása, újszerűsége, a témához való kapcsolódása, művészi értéke és kvalitásai alapján

8. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE
A Pályázó benyújtja Pályaművét a Szervező által létrehozott weboldalra (https://costacrafts.com/palyazat/) a jelen Pályázati Szabályzat 6. pontjában megfogalmazott követelményeknek eleget téve.
A Pályaművek leadási határidejét követően a benyújtott Pályaművek a Zsűri elé kerülnek a Pályaművek értékelésének első fordulójába.
A Pályaművek értékelésének első fordulójában a Zsűri kiválasztja azokat a legjobb művészeti eljárással és mesterséges intelligenciával (MI) készített alkotásokat, amelyek a pályázat döntőjébe kerülnek. A művészeti eljárással készült és a mesterséges intelligenciával készített alkotások shortlisjeire, vagyis a Pályázat döntőjébe legfeljebb 30-30 Pályamű kerülhet. A Szervező és a Lebonyolító a Pályázat weboldalán megadott e­mailcímen tájékoztatja az érintetteket arról, hogy pályaműveik bejutottak a Pályázat második fordulójába.
A Pályázat értékelésének első fordulóját követően a második fordulóba került Pályaművek a Pályázat weboldalán és a Costa Coffee márka lent felsorolt digitális felületein, továbbá a projektbe bevont influenszer partnerek felületein határozott ideig használhatóak fel (2025. december 31-ig):
- A pályázat weboldala
- Costa Coffee weboldala
- Costa Coffee Facebook oldala
- Costa Coffee YouTube csatornája
- Costa Coffee Instagram oldala https://www.instagram.com/costacoffeemagyarorszag
- Costa Coffee TikTok oldala
- influenszerek és alkotók saját csatornái (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok)
A Pályaművek értékelésének második fordulójában a döntős alkotásokból 4 díjazott Pályamű kerül kiválasztásra - egy díjazottat a Zsűri választ ki (Costa Art & Craft- Best of Costa Nagydíj), egy díjazottat a Szervező szavaz meg (Costa Art & Craft - Coca-Cola HBC Magyarország Díja), egy művészeti eljárással készült (Costa Art & Craft - Közönség Díj) és egy AI alkotást (Costa Art & Craft - A Mesterséges Intelligencia és Ügyesség Díja) pedig közönségszavazást követően díjaznak.
A négy díjazott pályaművet a Szervező által szervezett, a Kávé Világnapjához kapcsolódóan (2024. október 2.) tartott Pályázat Záró Rendezvényen hirdeti ki a Zsűri.
A Pályaművek a 2025. december 31-én túli marketing célú felhasználásáról a Szervező további megállapodást köt a Pályázat döntőjébe kerülő Pályázókkal és a Pályázat nyerteseivel.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem