Dajka Margitnak emléket állító műalkotás elkészítése

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden 18. életévét betöltött egyéni pályázó vagy alkotócsoport

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dajka Margitnak emléket állító műalkotás elkészítésére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kétfordulós, nyílt pályázatot hirdet, hogy létrehozza a VI. kerület első, női személyisége tiszteletére állított emlékművét. Az emlékmű a halhatatlan - és életének jelentős részét a terézvárosi Lovag utcában töltő - Dajka Margitnak, a legnagyobb magyar tragikomikának állít majd emléket, aki nagyváradi rikkancsból lett a 20. század kiemelkedő magyar színházi előadásainak, legemlékezetesebb filmjeinek szereplője.

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

A pályázat célja:
Dajka Margit színésznő emlékét (életének meghatározó történeteit, szerepeit) megidéző köztéri műalkotás létrehozása

A pályázat jellege:
kétfordulós nyílt, országos pályázat

A pályázatra jelentkezhetnek:
A pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött egyéni pályázó vagy alkotócsoport. A pályázatra jelentkezhetnek különböző alkotóművészeti ágak képviselői, építőművészek. A kiíró művészeti egyetemek, főiskolák hallgatóinak jelentkezését is várja.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálatban, döntésben illetve annak előkészítésében részt vesz, valamint ilyen személy közeli hozzátartozója.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a tervezésre kötendő szerződéshez magyarországi lakhellyel és adószámmal rendelkezik, illetve az emlékmű terveit határidőre elkészíti.

Helyszín:
Budapest, VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky köz
A terézvárosi önkormányzat közterület-megújítási programja keretében felújítja a Bajcsy- Zsilinszky közt is. A munkálatok 2023 őszén zajlanak majd. Információk a térrendezésről az önkormányzat honlapjáról tölthetők le.
Elvárás, hogy az alkotás illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe és tervezett környezetébe.

A kiíró szempontjai:
- a Terézvároshoz kötődő Dajka Margit életének, szerepeinek és a közéletben való aktív részvételének megjelenítése;
- magas művészeti értékkel bíró, hosszú távon érvényes alkotás;
- kreatív tér- és anyaghasználat;
- a társadalmi párbeszéd és a vizuális nevelés prioritása, több generáció számára
értelmezhető műalkotás létrehozása;
- fenntarthatóság: az alkotás ne igényeljen állandó műszaki vagy informatikai
háttértámogatást, fenntartása, gondozása vegye figyelembe a költséghatékonyságot;
- biztonságos, balesetmentes kialakítás;
- egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

Az alkotás felavatásának tervezett időpontja:
2024. május 25., Dajka Margit halálának évfordulója

Az alkotás megvalósításának előirányzott maximális költsége: bruttó 25 millió forint

A pályaművek elbírálása:
A pályaművek bírálata két fordulóban történik, melynek során a szakmai bizottság által kiválasztott pályaművek jutnak csak a 2. fordulóba. A második fordulóba kerülő pályázóknak alkalmat biztosítunk a pályaművük személyes bemutatására, és ezt követően hozza meg végleges döntését a szakmai bizottság, amelynek tagjai:
Bérczi Linda, kulturális menedzser,
Demeter Nóra, Ybl Miklós-díjas építész,
Koniorczyk Borbála, Pro Cultura Urbis-díjas urbanista,
Mélyi József, kurátor, művészettörténész, műkritikus,
Novák János csellista, zeneszerző, rendező, a Kolibri Színház igazgatója.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat jeligés. Az anonimitás megőrzése érdekében a pályamunkát digitálisan (1), a pályázat elkészítőjének azonosítását szolgáló adatokat pedig zárt borítékban (2), postai úton várjuk:

1. A tárhelyre töltse fel kizárólag választott jeligéjének használatával az alábbiakat:
- az alkotás digitális látványterve, legalább 4 nézetből készült képekkel;
- építési- és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben;
- látványterv a környezetbe illeszkedés bemutatásával;
- műleírás és koncepcióterv;
- a megvalósítás részletes költségtervezete (amely tartalmaz minden díjat és költséget, így például a szerzői díjat, a kivitelezés és az elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás esetleges költségeit);
- a megvalósítás időkeretei, ütemezése.
A tárhely elérhetőségét az alábbi e-mail-címen kérheti: dajkapalyazat@terezvaros.hu

2. Zárt borítékban, postai úton juttassa el hozzánk az alábbi adatokat, dokumentumokat:
- a pályázó neve, lakcíme, e-mail-címe, telefonszáma;
- a pályázó rövid szakmai önéletrajza és referenciaanyaga.

A borítékra a feladóhoz csak a választott jeligéjét írja rá, amely egyezik a tárhelyen használt jeligével.
A borítékot kizárólag postai úton az alábbi címre juttassa el:
Polgármesteri kabinet, Dajka-pályázat, Terézváros Önkormányzata, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

A pályaművek beadási határideje 2023. október 16. (Az ezen a napon a tárhelyre feltöltött, illetve postára adott pályázatok még érvényesek.)
Az első fordulós pályaművek elbírálásának határideje: 2023. október vége.
A pályázat eredményhirdetése 2023. december 31-ig megtörténik.

A pályázók díjazása:
A második fordulóba továbbjutó alkotók díjazásban részesülhetnek a bizottság döntése alapján, összesen 2 millió forint keretösszegig.
A pályázat nyertese megbízást kap az alkotás megvalósítására.

További pályázati információk:
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy alkotását az önkormányzat az internetes felületein, közösségi oldalain vagy más módon is közzéteheti, azokból virtuális vagy egyéb típusú kiállítást szervezhet.
A második fordulóba jutott pályázóktól a bíráló bizottság kérheti makettek benyújtását.
A szerződéskötési folyamat során a pályázó(k)nak meg kell nevezni azt a jogi személyt, amely részt vesz az alkotás megvalósításában.
További információk a dajkapalyazat@terezvaros.hu címre küldött levélben kérhetők.

A pályázatból kizárásra kerül:
- a határidő után benyújtott pályamű,
- az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
- a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró az első fordulót követően a pályázókat a döntést követő öt napon belül, legkésőbb 2023. október 31-ig írásban értesíti az első forduló eredményéről.
A kiíró a második fordulót követően, legkésőbb 2023. december 31-ig eredményt hirdet.
A pályázat kiírója a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény [Szjt.] szerint jár el, és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, és ne hirdessen győztest.
Eredményes pályáztatás esetén a kiíró minden részletre kiterjedő megállapodást köt a pályázat nyertesével vagy nyerteseivel az alkotás elkészítéséről, helyszíni megvalósításáról.
A térrendezésről szóló dokumentumok és a Dajka Margitról szóló tanulmány letölthető az önkormányzat honlapjáról:
https://terezvaros.hu/oldal/kulturalis-palyazatok
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kétfordulós, nyílt pályázatot hirdet, hogy létrehozza a VI. kerület első, női személyisége tiszteletére állított emlékművét. Az emlékmű a halhatatlan - és életének jelentős részét a terézvárosi Lovag utcában töltő - Dajka Margitnak, a legnagyobb magyar tragikomikának állít majd emléket, aki nagyváradi rikkancsból lett a 20. század kiemelkedő magyar színházi előadásainak, legemlékezetesebb filmjeinek szereplője.

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

A pályázat célja:
Dajka Margit színésznő emlékét (életének meghatározó történeteit, szerepeit) megidéző köztéri műalkotás létrehozása

A pályázat jellege:
kétfordulós nyílt, országos pályázat

A pályázatra jelentkezhetnek:
A pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött egyéni pályázó vagy alkotócsoport. A pályázatra jelentkezhetnek különböző alkotóművészeti ágak képviselői, építőművészek. A kiíró művészeti egyetemek, főiskolák hallgatóinak jelentkezését is várja.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálatban, döntésben illetve annak előkészítésében részt vesz, valamint ilyen személy közeli hozzátartozója.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a tervezésre kötendő szerződéshez magyarországi lakhellyel és adószámmal rendelkezik, illetve az emlékmű terveit határidőre elkészíti.

Helyszín:
Budapest, VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky köz
A terézvárosi önkormányzat közterület-megújítási programja keretében felújítja a Bajcsy- Zsilinszky közt is. A munkálatok 2023 őszén zajlanak majd. Információk a térrendezésről az önkormányzat honlapjáról tölthetők le.
Elvárás, hogy az alkotás illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe és tervezett környezetébe.

A kiíró szempontjai:
- a Terézvároshoz kötődő Dajka Margit életének, szerepeinek és a közéletben való aktív részvételének megjelenítése;
- magas művészeti értékkel bíró, hosszú távon érvényes alkotás;
- kreatív tér- és anyaghasználat;
- a társadalmi párbeszéd és a vizuális nevelés prioritása, több generáció számára
értelmezhető műalkotás létrehozása;
- fenntarthatóság: az alkotás ne igényeljen állandó műszaki vagy informatikai
háttértámogatást, fenntartása, gondozása vegye figyelembe a költséghatékonyságot;
- biztonságos, balesetmentes kialakítás;
- egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

Az alkotás felavatásának tervezett időpontja:
2024. május 25., Dajka Margit halálának évfordulója
Az alkotás megvalósításának előirányzott maximális költsége: bruttó 25 millió forint

A pályaművek elbírálása:
A pályaművek bírálata két fordulóban történik, melynek során a szakmai bizottság által kiválasztott pályaművek jutnak csak a 2. fordulóba. A második fordulóba kerülő pályázóknak alkalmat biztosítunk a pályaművük személyes bemutatására, és ezt követően hozza meg végleges döntését a szakmai bizottság, amelynek tagjai:
Bérczi Linda, kulturális menedzser,
Demeter Nóra, Ybl Miklós-díjas építész,
Koniorczyk Borbála, Pro Cultura Urbis-díjas urbanista,
Mélyi József, kurátor, művészettörténész, műkritikus,
Novák János csellista, zeneszerző, rendező, a Kolibri Színház igazgatója.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat jeligés. Az anonimitás megőrzése érdekében a pályamunkát digitálisan (1), a pályázat elkészítőjének azonosítását szolgáló adatokat pedig zárt borítékban (2), postai úton várjuk:

1. A tárhelyre töltse fel kizárólag választott jeligéjének használatával az alábbiakat:
- az alkotás digitális látványterve, legalább 4 nézetből készült képekkel;
- építési- és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben;
- látványterv a környezetbe illeszkedés bemutatásával;
- műleírás és koncepcióterv;
- a megvalósítás részletes költségtervezete (amely tartalmaz minden díjat és költséget, így például a szerzői díjat, a kivitelezés és az elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás esetleges költségeit);
- a megvalósítás időkeretei, ütemezése.
A tárhely elérhetőségét az alábbi e-mail-címen kérheti: dajkapalyazat@terezvaros.hu

2. Zárt borítékban, postai úton juttassa el hozzánk az alábbi adatokat, dokumentumokat:
- a pályázó neve, lakcíme, e-mail-címe, telefonszáma;
- a pályázó rövid szakmai önéletrajza és referenciaanyaga.
A borítékra a feladóhoz csak a választott jeligéjét írja rá, amely egyezik a tárhelyen használt jeligével.
A borítékot kizárólag postai úton az alábbi címre juttassa el:
Polgármesteri kabinet, Dajka-pályázat, Terézváros Önkormányzata, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.

A pályaművek beadási határideje 2023. október 16. (Az ezen a napon a tárhelyre feltöltött, illetve postára adott pályázatok még érvényesek.)

Az első fordulós pályaművek elbírálásának határideje: 2023. október vége.
A pályázat eredményhirdetése 2023. december 31-ig megtörténik.

A pályázók díjazása:
A második fordulóba továbbjutó alkotók díjazásban részesülhetnek a bizottság döntése alapján, összesen 2 millió forint keretösszegig.
A pályázat nyertese megbízást kap az alkotás megvalósítására.
További pályázati információk:
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy alkotását az önkormányzat az internetes felületein, közösségi oldalain vagy más módon is közzéteheti, azokból virtuális vagy egyéb típusú kiállítást szervezhet.
A második fordulóba jutott pályázóktól a bíráló bizottság kérheti makettek benyújtását.
A szerződéskötési folyamat során a pályázó(k)nak meg kell nevezni azt a jogi személyt, amely részt vesz az alkotás megvalósításában.
További információk a dajkapalyazat@terezvaros.hu címre küldött levélben kérhetők.

A pályázatból kizárásra kerül:
- a határidő után benyújtott pályamű,
- az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
- a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró az első fordulót követően a pályázókat a döntést követő öt napon belül, legkésőbb 2023. október 31-ig írásban értesíti az első forduló eredményéről.
A kiíró a második fordulót követően, legkésőbb 2023. december 31-ig eredményt hirdet.
A pályázat kiírója a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény [Szjt.] szerint jár el, és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, és ne hirdessen győztest.
Eredményes pályáztatás esetén a kiíró minden részletre kiterjedő megállapodást köt a pályázat nyertesével vagy nyerteseivel az alkotás elkészítéséről, helyszíni megvalósításáról.
A térrendezésről szóló dokumentumok és a Dajka Margitról szóló tanulmány letölthető az önkormányzat honlapjáról:
https://terezvaros.hu/oldal/kulturalis-palyazatok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem