Déryné program - Barangoló alprogram

Határidő
Érvényes
Pályázhat
pályakezdő vagy még a művészeti képzésben részesülő alkotók és előadóművészek

Déryné program - Barangoló alprogram


Déryné program
Barangoló alprogram - Előadás Műhely
Felhívás
Alprogram elsődleges célja:
Könnyen utaztatható, magas minőségű, leginkább a középiskolás korosztálynak szóló előadások létrehozása, amelyek jelentős mértékben foglalkoztatnak pályakezdő, a színházi működésben résztvevő alkotókat.

Alprogram pénzügyi forrása:
- Az alprogram keretösszege: 60 000 000 forint, azaz hatvanmillió forint.

Alprogram által biztosított lehetőségek:
- A Barangoló alprogramba várhatóan bekerülő projektek száma: maximum 10;
- Az alprogram esetében a hozzájárulás összegén felül, a Barangoló alprogram igény esetén próbatermet is biztosít.
A próbalehetőség helyszíne: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. 'J' épület;
- A Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az alkotók részére biztosít projektenként egy mentort, aki a produkciót a bemutatóig végig kíséri és teljes mértékben támogatja a megvalósítás folyamatát;
- A Barangoló alprogram keretein belül létrehozott előadásoknak kiemelt lehetőségük van bekerülni az Országjárás alprogramba.

A benyújtott jelentkezés elbírálására vonatkozó információk:
- A jelentkezések elbírálása három lépcsős rendszerben történik. Az első lépcsőben a Barangoló alprogram irodája formailag ellenőrzi a jelentkezőket, majd a második lépcsőben a Déryné Program Szakmai Bizottsága szűri meg a jelentkezéseket és dönt a továbbjutó előadástervekről. Végül a harmadik fordulóban egy személyes találkozóra kerül sor a Déryné Központban, amelyen jelentkezői részről a szervezet vezetője és az előadás rendezője vesz részt, a Barangoló alprogram részéről pedig a Mentorok.
- A Barangoló alprogramban előnyben részesíti a középiskolás korosztálynak szóló, klasszikus vagy kortárs magyar szerző művével jelentkezőket.
- A tervezett előadások "üzenetének értékei" építik a középiskolás célcsoportot, valamint hozzájárulnak a vidék népességmegtartó erejéhez.
- A Barangoló alprogram előnyben részesíti azokat az előadásterveket, amelyekben a megvalósítók aránya legalább 50%-ban 30 év alatti pályakezdő.

Hozzájárulás módja:
- Koprodukciós szerződés formájában, az Alkotó által, előadó-művészetet kiegészítő tevékenységről (TEÁOR 9002) kiállított számla alapján, (szükség esetén többszöri ütemezéssel);
- A hozzájárulás mértéke a felmerülő költségek 100%-a;
- Az Alkotó nem vonhat be a megvalósításba más koprodukciós partnert a Déryné Programon kívül. Így csak a jelentkező szervezet járulhat hozzá a produkció létrehozásához a saját erőforrásaival. (ötlet megvalósítása, a produkció leszervezése, próbafolyamat, valamint a nem elszámolható költségnemek stb.);
- A Déryné Program a financiális és szakmai hozzájárulás mellett próba és bemutató lehetőséget biztosít a saját próba/játszóhellyel nem rendelkező társulatoknak -az előre egyeztett időpontokban- a székhelyén (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132 ’J’ épület).

A programban résztvevők köre:
- A felhívás előnyben részesíti a pályakezdő vagy még a művészeti képzésben részesülő alkotók és előadóművészek foglalkoztatását.
- A Barangoló alprogramba kizárólag jogi személyek jelentkezhetnek.
- Egy szervezet egyszerre több jelentkezést is beadhat.

A megvalósítás időszaka:
- 2023. január 9-november 15.

Az éves elbírálási időpontok:
A jelentkezések beadása folyamatos. Az elbírálás ütemezése az alábbiak szerint történik:
A 2023 és 2024 évi megvalósításra vonatkozó beadási elbírálási időpontok:
2023. április 15.
2023. évi megvalósítással és finanszírozással;
2023. augusztus 15.
2024. évi megvalósítással és finanszírozással;
2023. december 15.
2024. évi megvalósítással és finanszírozással.
Jelentkezéssel kapcsolatos részletes ütemtervet a Lebonyolítási tájékoztató tartalmazza:
https://deryneprogram.hu/wp-content/uploads/2023/02/barangolo-eloadas-muhely-idopont- tajekoztato-2023.pdf
- Minden pénzügyi évben a legkésőbbi bemutató határideje: a tárgyév november 15.
- Minden pénzügyi év legkésőbbi elszámolási határideje: tárgyév december 15.

A jelentkezés módja:
- Sikeres regisztráció a www.deryneprogram.hu honlapon.
- A jelentkező az adatlapot és a kötelező dokumentumokat - regisztráció után - a Déryné Program honlapján található jelentkezési felületen tudja feltölteni.

További benyújtandó dokumentumok szerződéskötést megelőzően:
- 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány
- Köztartozásmentességről szóló igazolás vagy adófolyószámla-kivonat
- Nyilvántartásba vételt igazoló okirat az alábbiak szerint:
o gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
o alapítványok, egyesületek esetén: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat vagy másolat, vagy
o egyházi szervezet esetén: 30 napnál nem régebbi, eredeti egyházfőhatósági igazolás, amely igazolja a szervezet önálló jogi személyi státuszát és tartalmazza a szervezet főbb adatait (név, székhely, adószám, hivatalos képviselő neve), vagy
o oktatási intézmény esetén: 30 napnál nem régebbi Oktatási Hivatal által kiállított igazolás, vagy
o az államháztartás központi alrendszerébe sorolt szervezet (köztestületek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások stb.) esetén: 30 napnál nem régebbi költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásából származó törzskönyvi kivonat.

A jelentkezés egyéb feltételei:
- Az együttműködés keretében létrehozott produkció szerzői jogait az Alkotó szerzi meg;
- Az együttműködés keretében létrehozott szellemi szerzői jogok kapcsán a Déryné Program és a jelentkező osztozik;
- Az Alkotónak biztosítania kell, hogy az előadás bemutatásához szükséges, a produkció létrehozásához beszerzett, előállított tárgyi eszközök a rendelkezésre álljanak;
- Az Alkotócsapat köteles a Déryné Program által kijelölt Mentorral már a próbafolyamat előtt egyeztetni a tervelfogadási szakaszban. A próbafolyamat során a Mentornak legalább három alkalommal szükséges megjelennie, melynek a szervezéséről az Alkotóközösség gondoskodik.
- Az Alkotó köteles 1 esetben ingyenesen a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére állnia, az előadás bemutatása/játszása tekintetében, melynek időpontjáról - előzetesen egyeztetve az alkotócsoporttal - a Déryné Program dönt;
- Abban az esetben, ha az Alkotó a maga által szervezett helyeken bemutatja a darabot és bármilyen bevételt szerez, akkor a bevételből eredő, szerződésben foglalt százalékos jutalék összegét köteles a Déryné Program felé megfizetni a kiállított számla alapján;
- Az Alkotócsoport köteles a létrehozási és továbbjátszási szakaszban a Déryné program/Barangoló alprogram arculatát használni a megvalósított előadás online és offline, elő- és utókommunikációjában is, melynek szöveges és grafikai elemeit kötelezően egyezteti még a megjelenés előtt a Déryné Program Barangoló alprogram kapcsolattartójával.
- Az Alkotócsoport köteles feltüntetni/megemlíteni minden online és offline kommunikációjában a Déryné Program nevét, mint koprodukciós partnert, logóját és az alábbi finanszírozói szövegsablont: "Az előadás a Déryné Program, Barangoló alprogram hozzájárulásával jött létre."
- A jelentkező köteles szavatolni már a jelentkezés pillanatában, hogy a megvalósítandó előadás nyilvános színházi előadásához szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik, illetve rendelkezni fog;
- A jelentkező köteles a Déryné program online és offline kampányaiban részt venni, és az előadását a program keretein kívül is népszerűsíteni.

A szerződéskötés feltételei:
- A Déryné Programmal való szerződéskötéshez benyújtandó, fentiekben részletezett dokumentumokat a jelentkező köteles a Barangoló alprogramba való bekerülésről szóló kiértesítést követően 15 napon belül megküldeni
produkciosreferens@deryneprogram.hu e-mailcímre.
- A Barangoló alprogramba való bekerülésről szóló kiértesítést követően a jelentkező köteles megadni a szerződéskötéshez a Mentorral egyeztetett pontos premier dátumát és helyszínét.

A benyújtott jelentkezés hiánypótlására vonatkozó információk:
- A jelentkező a hiánypótlásra felszólítást követő 5 napon belül köteles megküldeni az elszámolás javítását/kiegészítését a produkciosreferens@deryneprogram.hu-ra.

Elszámolás módja:
- A jelentkező a bemutatót követő 15 naptári napon belül köteles elküldeni az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat a Produkciós referens részére a produkciosreferens@deryneprogram.hu e-mailcímre.
- Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges elküldeni:
o cégszerűen aláírt elszámolási összesítő táblázat szkennelten, pdf formátumban, a minta elérhető a www.deryneprogram.hu címen.
o a felmerült költségeket igazoló, a jelentkező nevére kiállított, záradékolt számla (záradékolás formája: A barangoló alprogram ... iktatószámú szerződése keretében felhasználva ..Ft), egyéb számviteli bizonylat vagy bérjegyzék szkennelten, pdf formátumban.
o a költségek kifizetését igazoló bizonylat (bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) szkennelten, pdf formátumban.

Nem elszámolható költségek:
o Hang és fénytechnikai eszközök beszerzése
o Produkciós vezető díja
o Menedzsment díja
o Budapesti terembérlés díja
o Catering és élelmiszer beszerzés díja
o Étkezés díja
o Szervezési díj
o Ügynökségi díj
o Dokumentáció költsége
o Marketing költség

További információ:
szakmai információ: resetar.daniel@deryneprogram.hu, költségvetés, elszámolás és csatolandó dokumentumok: produkciosreferens@deryneprogram.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem