DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus / KA155-YOU

Határidő
2023. 02. 23., 2023. 10. 04.
Érvényes
Pályázhat
- nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv; - fiatalok informális csoportja

DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus (KA155-YOU)


A pályázattípus a kevesebb lehetősséggel rendelkező 18 éves fiataloknak teszi lehetővé, hogy rövid távú (1-30 nap) egyéni vagy csoportos élményt szerezzenek Európa-szerte, vasúti utazás vagy szükség esetén más közlekedési mód segítségével.

1. Szakpolitikai vonatkozás és háttér
A DiscoverEU általános bemutatása:
A DiscoverEU az Erasmus+ program legújabb lehetősége, amely 18 éveseknek nyújt rövid távú egyéni vagy csoportos utazási élményt Európa-szerte. Informális tanulási tevékenységként a DiscoverEU célja, hogy előmozdítsa a résztvevőkben az Európai Unióhoz való tartozás érzését, és lehetővé tegye számukra a kontinensünk kulturális sokszínűségének felfedezését. További célkitűzése, hogy felvértezze a fiatalokat a jövőbeli életük szempontjából értékes készségekkel és kompetenciákkal, valamint elkötelezze őket a fenntartható utazás és általában a környezettudatosság mellett. A DiscoverEU magában foglal egy általános felhívást, amelynek keretében a fiatalok közvetlenül jelentkezhetnek az Európai Ifjúsági Portálon keresztül, valamint egy esélyegyenlőségi pályázattípust is.
Az Európai Unió ifjúsági stratégiája a DiscoverEU vonatkozásában:
Az uniós ifjúsági stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. A stratégia egy ifjúsági párbeszéd folyamatot is magában foglal, amelynek eredményeként 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra.
Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégia az „Összekapcsolni” elnevezésű főbb terület keretében előmozdítja és elősegíti a kapcsolatokat és a tapasztalatcserét a fiatalok körében, amelyek alapvető szerepet töltenek be az Unió jövőbeli fejlődésében. Ezek a kapcsolatok elsősorban a mobilitás különböző formái, többek között a DiscoverEU révén segíthetők elő.

2. A pályázattípus célja
A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus keretében fiatalokkal foglalkozó szervezetek és fiatalok informális csoportjai kaphatnak támogatást arra, hogy lehetővé tegyék a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak, hogy társaikkal azonos feltételek mellett vegyenek részt a DiscoverEU programban.
A DiscoverEU általános célkitűzései a következők:
- lehetőség biztosítása a fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek Európával, és felfedezzék Európa lehetőségeit jövőbeli tanulásuk és életre szóló döntéseik terén;
- a fiatalok felvértezése tudással, életviteli készségekkel és kompetenciákkal;
- a fiatalok közötti kapcsolatok és kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése;
- a fiatalok körében az Európai Unióhoz való tartozás érzésének erősítése;
- a fiatalok ösztönzése arra, hogy elsajátítsák a fenntartható utazás gyakorlatát és általában véve fejlessze környezettudatosságukat.
A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus konkrétan a következőket célozza:
- olyan, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok elérése, akik maguktól nem pályáznának a DiscoverEU általános pályázati fordulójában;
- azon akadályok elhárítása, amelyek meggátolják ezeket a fiatalokat abban, hogy közvetlenül részt vegyenek a DiscoverEU tanulási ciklusban – mindezt az utazás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges támogatás biztosításával;
- a DiscoverEU programban részt vevő, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése és erősítése nemformális tanulási módszereken keresztül.

3. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely az Európai Unió tagállamaiban és a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező szervezet, intézmény vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részt vevők köre
A szervezet/informális csoport a projekt életciklusa során több alkalommal is szervezhet DiscoverEU utazásokat, alkalmanként legalább 1, és legfeljebb 5 résztvevővel (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva).
Az utazási tevékenységben részt vevő csoportvezetőknek, facilitátoroknak és kísérő személyeknek legalább 18 évesnek kell lenniük.
A csoportok utazhatnak egyedül vagy kísérő személlyel.
A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:
- nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
- fiatalok informális csoportja

5. Támogatható tevékenységek és időtartamuk
A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus keretében kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok rövid ideig egyénileg vagy maximum 5 fős csoportban utaznak Európában. A tanulási időszak magában foglalja a DiscoverEU utazás előtti és alatti tervezést, előkészítést, megvalósítást, valamint az utazás utáni nyomon követést.
A projekt időtartama: 3-18 hónap
A DiscoverEU utazásokra legalább egy olyan országban kell sort keríteni, amely eltér attól, ahol a résztvevő(k) az utazást megkezdte (megkezdték).
Az utazás időtartama: 1-30 nap.
Az utazási igazolvány 7 utazási napot biztosít és 30 napig érvényes, amely idő alatt a támogatás legfeljebb 21 napra igényelhető minden résztvevő esetében.
A DiscoverEU finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók:
Tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; olyan csereprogramok, amelyek a következők közé tartozhatnak: előadói körutak, alapszabály által előírt ülések, valamint felnőttek által fiataloknak biztosított képzések.

6. A DiscoverEU keretében meglátogatható országok
Az utazás során érinthetők azok az országok, amelyek tagjai az Interrail/Eurail vasúthálózatának. Ezek az országok a következők:
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország

7. Pályázati feltételek
Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak megvalósítását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.
A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazási költségek; szervezési támogatás; rendkívüli költségek támogatása; esélyegyenlőségi támogatás; egyéni támogatás (tartózkodási költségekre).

9. A pályázás menete
DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus (KA155-YOU) csak hagyományos pályázatbeadással pályázható.
Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.

10. A pályázatok beadásának határideje
2023. február 23. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
2023. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/discovereu-eselyegyenlosegi-palyazattipus-ka155-you

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem