Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja

Határidő
Érvényes
Kategória
DíjMinden más
Pályázhat
nagyvállalat, a kkv és startup szektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja


Az Effekteam Egyesület 2022-ben is meghirdeti az Effekt 2030 - A közösségi befektetések díját. A díj célja, hogy a vállalatok példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjainak bemutatásával és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljon a nagyvállalati, a kkv és a startup szektor társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.

Általános kategóriák:
- Esélyteremtő üzlet
- Jövő gazdasága
- Zöld egyensúly
- Mindenki társadalma

Az Effekt 2030 díj általános kategóriáin belül az ENSZ SDG-k (Sustainable Development Goals - fenntartható fejlődési célok) alapján kialakított keretrendszer szempontjai szerint történik a pályázatok elbírálása.

A vállalatok az orosz-ukrán háború kirobbanása óta komoly erőfeszítéseket tesznek a fegyveres konfliktus által érintett emberek megsegítéséért. Önálló kezdeményezések útján, partnereikkel együttműködésben és különféle segélyszervezetekhez társulva igyekeznek támogatni a harcok elől menekülőket, illetve megpróbálják megkönnyíteni az otthon maradók életét. Az Effekteam Egyesület éppen ezért úgy döntött, hogy az idei évben külön speciális kategóriákban díjazza azokat a vállalati intézkedéseket és kreatív megoldásokat, melyek a háború károsultjainak és menekültjeinek jobblétét, illetve magyarországi munkavállalását és beilleszkedését segítik elő.

Speciális, az orosz-ukrán háborús helyzettel összefüggő kategóriák:
- Példamutató munkáltató
- Kiemelkedő támogató
- Felelős partner
A speciális kategóriák pályázatai esetében nem követelmény az SDG-khez való kapcsolódás, bár természetesen lehetnek olyan intézkedések, amelyek kapcsolatba hozhatók az egyes SDG-kkel. Az értékelés folyamán azonban a zsűri ezt nem tekinti előnynek vagy elvárásnak.

A pályázati kategóriák leírását megtalálja a jelen felhívás mellékletében.
A kategóriánként shortlistre kerülő pályázatokra a széles publikum is leadhatja majd a szavazatát szeptember folyamán és eldöntheti, hogy melyikük nyerje a Közönségdíjat.

A kategóriákban a nagyvállalatoktól elkülönítve kerülnek elismerésre a kis- és középvállalkozások, illetve a startup cégek.

A pályázat fontos dátumai:
- A jelentkezési határidő lezárása: 2022. július 21. 23:59
- A döntőbe jutott pályázók értesítése: 2022. szeptember 15.
- Közönségszavazás: 2022. szeptember 19.-szeptember 30. között
- A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadó gála: 2022. október 6.

A pályázatok benyújtásának feltételei:
A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat, kis- és középvállalkozás, startup cég, valamint az általuk létrehozott vállalati alapítványok indulhatnak a hivatalos pályázati űrlap kitöltésével, és a megadott határidőig történő beküldésével, valamint a pályázati adminisztrációs költség befizetésével.

A pályázatra azok a környezeti és társadalmi befektetési programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2021/2022 során zárultak le.

Egy vállalat több programmal is pályázhat.

Minden beadott pályázat esetében a pályázó az űrlapon megjelöli a projektjére leginkább jellemző pályázati kategóriát, ugyanakkor a díjat bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy szükség esetén átsorolja a benyújtott pályázatot egy másik kategóriába, annak tartalma szerint.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati űrlap kérdései mindösszesen 3 gépelt oldal terjedelemben adnak lehetőséget a projektek bemutatására. A korábban működtetett pályázati folyamataink tapasztalatai alapján javasoljuk a jelentkező cégek számára, hogy először saját maguk foglalják össze a pályázat részletes bemutatását. A kidolgozott projekt tartalmát ezután érdemes beilleszteni az űrlap adott kérdéséhez rendelkezésre álló cellákba.

A pályázatra kézírással beküldött űrlapot nem tudunk befogadni.
A pályázati űrlapot magyar nyelven kérjük kitölteni.

A pályázat benyújtásának menete lépésről lépésre:
1. Jelentkezési szándék esetén az Effekteam honlapjáról letölthető regisztrációs adatlapot (ez még nem a pályázati űrlap) kérjük, hogy a dij@effekteam.hu e-mail címre küldjék be.
2. A regisztrációs adatlapon megadott pályázati kapcsolattartó részére továbbítjuk a pályázati űrlapot.
3. A kitöltött pályázati űrlapot a dij@effekteam.hu e-mailcímre legkésőbb 2022. július 21. 23:59-ig kérjük beküldeni.

A pályázati űrlappal együtt lehetőség van a programhoz kapcsolódó és azt bemutató egyéb anyagok mellékelésére is, amelyeket csatolmányként kérünk e-mailben megküldeni, összesen maximum 20 MB méretben. A nagy terjedelmű fotókat, videókat, kiadványokat digitális formában, fájlmegosztó oldalakon keresztül kérjük eljuttatni pl. wetransfer. A pályázati űrlapon külön kérdést találnak, ahol maximum 1500 karakterben kérjük, foglalják össze projektjüket. A bemutatáshoz 3 db fotót kérünk csatolni (ebből legalább 1 db fekvő formátumú), illetve - amennyiben van lehetőségük - egy legfeljebb 3 perces videót is kérjük, hogy mellékeljenek. Továbbá kérjük, küldjék el nekünk a pályázó szervezet legfrissebb logóját, valamint a pályázati projekt logóját is, amennyiben van.

A sikeres pályázati jelentkezésről minden esetben visszaigazolást küldünk a pályázóknak.

Az Effekteam fenntartja a jogot, hogy a nevezési határidőt meghosszabbítsa.

A pályázat keretében tudomásunkra jutott információkat bizalmasan kezeljük, és azokat csak a pályázó engedélyével tesszük közzé bármilyen nyilvános platformon!

Költségek:
A pályázaton történő részvételnek adminisztrációs költsége van, amelynek összegét a jelentkező cég a kiállított számla alapján utalhatja át az Effekteam számlájára.

A pályázaton történő részvétel díja az Effekteam tagjai számára, tagsági csomagtól függően:
- 29.000 Ft + ÁFA Platina tagság esetén,
- 39.000 Ft + ÁFA Silver tagság esetén
- 49.000 Ft + ÁFA Bronz tagság esetén,
- A szervezeti tagsággal nem rendelkezők részvételi díja egységesen 69.000 Ft + ÁFA. Több pályázat esetén a második beadott pályázatra 25%, a harmadik beadott pályázatra 50%, a negyedik beadott pályázatra 75% kedvezmény jár. A speciális kategóriákban benyújtott pályázatok regisztrációs díjából befolyó teljes összeget a Kárpátok Alapítvány Gyorssegély Alapjának ajánlja fel az Effekteam Egyesület, hogy ezzel is hozzájáruljon a háború okozta krízis és menekültválság kezelésére irányuló kezdeményezések finanszírozásához.

A pályázat adminisztrációs költsége az alábbiakat foglalja magába:
- pályázaton való részvétel (pályázatok adminisztrációja, zsűrizésre való előkészítése),
- a bíráló bizottság döntése utáni visszacsatolás a beadott pályázat szakmai tartalmáról,
- minden shortlistre került, azaz döntős pályázati projekt részt vesz 2022 szeptemberében az Effekteam által szervezett online közönségszavazáson, mely nagyobb nyilvánosságot biztosít a cégek környezeti és társadalmi befektetési programjainak,
- minden pályázó vállalattól egy képviselő jogosult részt venni az Effekteam éves szakmai konferenciáján 2022. október 6-án, amelyen az Effekt 2030 - A közösségi befektetések díja is átadásra kerül,
- a döntőbe jutott és a díjazott pályázatokat az Effekteam esettanulmány formájában is közzéteszi a honlapján az eredményhirdetést követően,
- 2023 folyamán az Effekteam által szervezett műhelybeszélgetéseken lehetőségük van a cégeknek bemutatni a döntőbe jutott projektjeiket,
- az eredményekről sajtóközleményt adunk ki, amelyben megjelenítjük a díjazott cégeket.

Az értékelés menete:
A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

A bíráló bizottság tagjai:
- Horváth Áron fenntarthatósági vezető, CBRE Magyarország
- Matolay Réka PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
- Pogány Éda regionális fenntarthatósági és kommunikációs vezető, Syngenta
- Schubauer Krisztina elnökségi tag, Effekteam és CSR szakértő, Future Mind
- Szabó Gyula kuratóriumi elnök, Ökoszolgálat Alapítvány

A bírálatra beérkezett pályázati űrlapokat a bíráló bizottság minden tagja külön-külön értékeli. A zsűritagok nem ismerik a zsűri többi tagjának a projektekre adott pontszámait. Az értékelés során maximum 40 pontot érhet el egy pályázó, amelyet az űrlap 4 kérdéscsoportjára adott pontok összesítésével lehet megszerezni.

Az értékelők által adott pontszámokat minden pályázó esetében az Effekteam munkatársai összesítik, és az így megszerzett végső pontszámokat tartalmazó dokumentum alapján a bíráló bizottság állítja össze kategóriánként a shortlistet, azaz a döntős projektek listáját. Ezt követően a bíráló bizottság egy közös találkozó alkalmával kategóriánként döntést hoz a nyertesekről.

Amennyiben nincs elegendő számú és szakmailag megfelelő pályázat egy-egy kategóriában, úgy a bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest az adott kategóriában (cégméret és típus szerint sem).

A shortlisre került projekteket az Effekteam honlapján és közösségi médiafelületén közönségszavazásra bocsátja, mely alapján a Közönségdíj kategóriában is győztest hirdet.

Bírálati szempontok:
közösség - a program során a partnerekkel kölcsönös érdekek mentén kialakított, egymás munkáját erősítő és a program sikerét növelő együttműködés(ek) milyen hozzáadott értéket eredményeztek a program célcsoportját jelentő közösség számára, amelyeket a vállalat egyedül vagy más partnerekkel nem tudott volna elérni;
hatás - a programnak milyen eredményeit és hatását sikerült kimutatni a vállalat, a környezet és a társadalom szempontjából;
jövő - a program mennyiben alkalmaz előremutató, innovatív megoldásokat, és mennyiben várható hatásának fenntartása vagy továbbélése.

A közösség, hatás, jövő szempontjainak bemutatása során kérjük, elsősorban azokra a kérdésekre adjanak választ az űrlapon, amelyek a program és az abban meghatározott célok szerint relevánsak. A program jellegéből adódóan előfordulhat, hogy nem feltétlenül szükséges az összes kérdés megválaszolása.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének, megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó dokumentumokat csatolják.

PÁLYÁZATI MELLÉKLET
I. A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 20301 és a keretrendszer alapján kialakított általános kategóriák leírása A 2015 őszén elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (SDG-k) és annak gerincét képező célrendszer végrehajtása, azaz a világ fejlődési pályájának fenntartható irányba állítása az ENSZ eddigi egyik legnagyobb vállalása.

A 2012-ben megrendezett Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián döntés született arról, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) teljesítési határidejének lejártával a 2015 utáni időszakra a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő agendára van szükség. Az új globális Fenntartható Fejlődési Keretrendszer a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem pilléreire építve a fejlődő országok mellett a fejlett államokra is kiterjed. A korábbi, csak a fejlődő országok problémáira koncentráló logikával való szakítás így lehetőséget ad a fejlett országok számára is saját fejlesztési céljaik megvalósítására a keretrendszeren belül.

2015 év elején vette kezdetét az a kormányközi tárgyalási folyamat, amely a teljes fejlesztési keretrendszert dolgozta ki 2015 őszére. A tárgyalások során a tagállamok megállapodtak arról, hogy a fenntartható fejlődésre való átállást milyen módon, milyen szereposztásban, együttműködési és finanszírozási lehetőségekkel, illetve milyen nyomon követési eljárások igénybevételével kell megvalósítani.

A kormányközi tárgyalási folyamat 2015 augusztusában zárult a Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development című záródokumentum konszenzussal történő elfogadásával. A 2015 utáni fejlesztési irányokat kijelölő dokumentumot ünnepélyes keretek között a 2015. szeptember 25-27. között, New Yorkban megrendezett ENSZ Fejlesztési Csúcs első napján a 193 tagállam vezetője egyhangú döntéssel fogadta el.

Az Effekteam az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszer célkitűzései (SDG-k) alapján alakította ki a díj általános pályázati kategóriáit.

Olyan pályázatokat várunk, melyek a lentiekben hivatkozott kategóriák valamelyikében pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatást értek el a közösség(ek) számára, azaz ide tartoznak a teljesség igénye nélkül pl.
- a munkavállalói, a beszállítói vagy a vásárlói közösségek életére pozitívan ható projektek,
- az egyes társadalmi csoportok jobblétét célzó projektek,
- az olyan felelős vállalati működés, amely valamilyen módon pozitívan hat az ökológiai környezetre,
- a vállalat által támogatott vagy saját felelős termékek vagy szolgáltatások, amelyeknek pozitív társadalmi vagy környezeti haszna van.

Esélyteremtő üzlet
Ebben a kategóriában olyan pályázatokat várunk, melyek az 1., 2., 3. vagy 6. SDG-k bármelyikének megfelelően pl. hozzájárulnak a társadalmi jóllét megteremtéséhez az igazságosság elvének érvényesülésével, segítik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és a mindenki számára elérhető minőségi táplálkozást.

A jövő gazdasága
Ebben a kategóriában olyan pályázatokat várunk, melyek a 8., 9., 11. vagy 12. SDG-k bármelyikének megfelelően pl. támogatják a hatékony foglalkoztatást, valamint a fenntartható gazdaságot, a fenntartható termelést és fogyasztást, ösztönzik az innovációt és segítik a gazdasági fejlődést előmozdító infrastruktúra megteremtését.

Zöld egyensúly
Ebben a kategóriában olyan pályázatokat várunk, melyek a 7., 13., 14. vagy 15. SDG-k bármelyikének megfelelően pl. hozzáférést biztosítanak a fenntartható és modern energiához, továbbá hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez, a természeti erőforrások fenntartható használatához, valamint a szárazföldi és vízi ökoszisztémák védelméhez.

Mindenki társadalma
Ebben a kategóriában olyan pályázatokat várunk, melyek a 4., 5., 10. vagy 16. SDG-k bármelyikének megfelelően pl. megvalósítják a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az élethosszig tartó tanulást, segítik az egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését.

II. Az orosz-ukrán háborús helyzettel összefüggő speciális kategóriák leírása
Ezekben a kategóriákban azon cégek jelentkezését várjuk, amelyek úgy érzik, hogy az orosz-ukrán háború miatt kialakult helyzetben hozzájárultak a fegyveres konfliktus károsultjainak és menekültjeinek jobblétéhez, magyarországi munkavállalásuk és beilleszkedésük megkönnyítéséhez.

Példamutató munkáltató
Ez a kategória azon vállalati intézkedéseket ismeri el, melyeket a cégek a háború elől menekülők magyarországi munkavállalása és beilleszkedése érdekében valósítottak, illetve valósítanak meg.

Kiemelkedő támogató
Ez a kategória azon vállalati intézkedéseket értékeli, melyeket a cégek a háború károsultjainak támogatása érdekében valósítottak, illetve valósítanak meg.

Felelős partner
Ez a kategória azon vállalati intézkedéseket díjazza, melyeket a cégek partnerekkel együttműködve, összefogva valósítottak, illetve valósítanak meg a háború károsultjainak jobbléte érdekében.

Effekteam Egyesület 1056 Budapest, Szerb utca 17-19. · telefon: 06-1-700-0020 · e-mail: info@effekteam.hu · www.effekteam.hu


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem