Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024 / 2024-2.1.1-EKÖP, 2024-2.1.2-EKÖP-KDP

Határidő
Érvényes
Pályázhat
alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint olyan oktatók, kutatók vehetnek részt, akik a doktori fokozatot legfeljebb 5 éve szerezték

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024 (2024-2.1.1-EKÖP, 2024-2.1.2-EKÖP-KDP)


Az ösztöndíj programok célja, hogy támogassák a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

Programok
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program - Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP)

Programok azonosítója
2024-2.1.1-EKÖP
2024-2.1.2-EKÖP-KDP

Programok forrása
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Keretösszeg
A programok teljes keretösszege 2024-ben 10 milliárd Ft. Az EKÖP alapkeret és az EKÖP-KDP keret összege külön-külön a teljes keretösszeg 50%-a.
Támogatási kérelem benyújtása (intézmények)
A kérelmek benyújtására 2024. június 10. 8:00-június 24. 24:00 között van lehetőség az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren (EPTK) keresztül.

Pályázatok benyújtása (ösztöndíjasok)
A programokban résztvevő intézmények pályázati felhívásai szerint, amelyre vonatkozó pályázati dokumentáció minden esetben elérhető az intézmény honlapján.

Programok célja, támogatásra jogosultak köre
Az EKÖP ösztöndíj pályázatai a hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik az adott felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Az EKÖP tudomány- és művészeti területektől függetlenül segíti az alkotómunkát, a tudományos kutatást és az innovációt.
Az EKÖP Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát - elsődlegesen a kibővített MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) és gazdálkodás- és szervezéstudomány területeken -, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

Igényelhető támogatás ösztöndíjasok számára
Az ösztöndíj mértéke az EKÖP programban 125-250 ezer Ft/hó/fő, az EKÖP-KDP programban 400 ezer Ft/hó/fő lehet. A felsőoktatási intézmény pályázati felhívása ezen túlmenően egyéb juttatási lehetőséget is meghatározhat a kutatás résztvevőinek.

Ösztöndíjas időszak
Az ösztöndíjas jogviszony kezdete 2024. szeptember 1. vagy 2025. február 1. Az EKÖP programban az ösztöndíj 5-12 hónapra, az EKÖP-KDP programban 24-48 hónapra nyerhető el.

EKÖP ösztöndíjra jogosultak köre
Az EKÖP programban alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint olyan oktatók, kutatók vehetnek részt, akik a doktori fokozatot legfeljebb 5 éve szerezték. Az EKÖP-KDP programban doktori képzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt.

A programok lebonyolítása, a pályázatok értékelése és az ösztöndíjakról való döntés
A programokban résztvevő intézmények pályázati felhívásai szerint, amelyre vonatkozó pályázati dokumentáció minden esetben elérhető az intézmény honlapján.
Jogszabályi háttér
Az EKÖP programok a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján működnek.

Kapcsolat
A programokban résztvevő intézmények az nkfialap@nkfih.gov.hu és ekop@nkfih.gov.hu címeken érdeklődhetnek. Az ösztöndíjasok a pályázással kapcsolatban az adott felsőoktatási intézményhez fordulhatnak.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/aktualis-felhivasok/osztondijak/egyetemi-kutatoi-osztondij-program-2024

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem