Tisztelt Pályázók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.09.19-én a pályázatok benyújtását keretkimerülés miatt lezárjuk. A benyújtott és befogadott pályázatok értékelése folyamatosan zajlik. További információkért kérjük, hogy figyeljék a honlapunkat. https://elektromobilitas.humda.hu/ Üdvözlettel, HUMDA Zrt.

Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása / PEDELEC-2022

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kiíró
HUMDA Zrt.
Pályázhat
az a természetes személy, aki rendelkezik magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel

Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása / PEDELEC-2022


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PEDELEC-2022
"Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása"

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése. Addicionális várható eredmény a járművek területfoglalásának csökkenése, ezzel javuló települési életminőség. A program fő célja a fosszilis meghajtású közlekedési eszközök használatáról a kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése. A program járulékos haszna továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javulása.
A program nem nyújthat támogatást olyan felhasználáshoz, mely a fentieknek nem felel meg, emiatt elsősorban hivatásforgalmi felhasználás támogatható.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.
A támogatási program lebonyolítását a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 5500-10 000 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 000 Ft, azaz egy milliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki
a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel;
3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) nem természetes személy;
b) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel);
c) a pályázat benyújtását megelőzően az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzést már végrehajtotta;
d) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
e) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, vagy tulajdonosa;
f) az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjában szerepeltetett személyek
g) az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos rásegítésű kerékpárt a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni;
h) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki az adott tárgyban korábban a PEDELEC-2020 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatási igényt, pályázatot nyújtott be és az elnyert támogatást felhasználta - a támogatás összege folyósításra került -, továbbá amennyiben az elektromos kerékpár beszerzését követően, mint Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségeit megszegi, mindaddig, ameddig visszafizetési kötelezettségét (támogatás kamatokkal növelt teljes összegét) nem teljesíti (kivéve fenntartási időszak alatt totálkáros eseménnyel érintett, támogatással beszerzésre került elektromos kerékpár esetében).
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" (https://elektromobilitas.humda.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke:
- Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 600 000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 100 000 forint.
- Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 1 200 000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 180 000 forint.
A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db, személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.
A támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően - a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő között megkötött Engedményezési szerződés alapján a regisztrált Kereskedő részére folyósítja
A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti, a támogatási összeggel csökkentett vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

4.1. Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 26" (összecsukható kerékpár esetén legalább 16") kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné a 25 km/h sebességet, a motor leáll.
További műszaki követelmények:
- kerékpár maximális tömege: 30 kg;
- külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
- kerékpáron gázkar nem lehet;
- akkumulátor nem tartalmazhat ólmot.
A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.humda.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv).
A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.
A műszaki követelmények megfelelősége tekintetében felmerülő vitás kérdések esetén a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) 3 munkanapon belül visszajelzést ad Támogató részére, mely hivatalos szakmai állásfoglalásnak tekinthető. Az MKKSZ szakmai állásfoglalása ellen fellebbezésnek helye nincs.

4.2. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos rásegítésű kerékpár esetében a beszerzés időpontjában érvényes bruttó vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. kiegészítő lámpa, kosár/csomagtartó, pótalkatrész, kerékpáros sisak és ruházat, kerékpáros sebesség- és kilométermérő, kerékpár szállítási költsége, szervízdíj, egyéb felszerelések költsége).

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.
A pályázatok benyújtására 2022. április 14. napjától 2023. április 14. napig van lehetőség.
Figyelem! A nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.humda.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

1.1 Segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.humda.hu weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mailcím:
elektromobilitas@humda.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő- Péntek: 10:00-14:00
telefonszám: +36 30 018 5286
https://elektromobilitas.humda.hu/pedelec2022/
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem