Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a) az 1-7. támogatási kategória esetén az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezet lehet; a. (Az adott havi hatósági nyilvántartás elérhető "Nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek_2024_adott hónap.xls" néven: https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15186 ) b) a 3. támogatási kategória esetén a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet szerinti vidéki székhelyű, nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet lehet, Z c) a 8. támogatási kategória esetén az igénylő az a) pontban meghatározott szervezeteken felül olyan egyesület, alapítvány, egyéni és társas vállalkozás is lehet, amelynek fő tevékenysége TEÁOR besorolás szerint: - 9001 - Előadó-művészet - 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység - 8552 - Kulturális képzés - 9499 - Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység d) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER)

Előadó-művészeti szervezetek támogatása


2024. évi tematikus egyedi támogatási rendszer
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban
szereplő előadó-művészeti szervezetek részére

1. Támogatási kategóriák főbb adatai, a benyújtás feltételei
A támogatás nyújtója (támogató): Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)
Egyedi kérelem befogadója: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK)
Az igény bejelentésének feltételei:
Az igénylő
a) az 1-7. támogatási kategória esetén az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezet lehet;
a. (Az adott havi hatósági nyilvántartás elérhető "Nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek_2024_adott hónap.xls" néven: https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15186 )
b) a 3. támogatási kategória esetén a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet szerinti vidéki székhelyű, nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet lehet, Z
c) a 8. támogatási kategória esetén az igénylő az a) pontban meghatározott szervezeteken felül olyan egyesület, alapítvány, egyéni és társas vállalkozás is lehet, amelynek fő tevékenysége TEÁOR besorolás szerint:
- 9001 - Előadó-művészet
- 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 8552 - Kulturális képzés
- 9499 - Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
d) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER).

A támogatás célja:
A támogatás célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független, sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A támogatási konstrukció feladata a fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatása, a kultúra iránt egyelőre kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelmének felkeltése és a kisebbségi létben élők támogatása, a különösen érzékeny előadó-művészeti alkotómunka általános támogatása mellett.
Jelen támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánjuk a szervezetek misszióját a kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában.

Támogatási kategóriák:
1. Kiemelt művészeti értékekkel bíró szakmai programok támogatása
2. Ifjúsági művészeti programok támogatása
3. A vidéki operajátszás erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása
4. Nemzetközi térben, illetve nemzetközi szereplők bevonásával megvalósuló, kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása
5. Előadó-művészeti koprodukciók létrejöttének elősegítése
6. Szakmai fesztiválok támogatása
7. A szabadtéri színházak erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása
8. Szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységek, konferenciák és közösségépítő programok támogatása
Támogatási keretösszeg: 4 000 000 000 Ft (azaz Négymilliárd forint).
A támogatás feltétele igénylés benyújtása a tematikus egyedi támogatási rendszerben, az NKTK honlapján (www.nktk.hu) elérhető EPER felületen keresztül.
Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: 2024. június 12. 23:59 h (éjfél)

Az elbírálás szempontjai:
- a benyújtott kérelem kidolgozottsága,
- a célok bemutatása, illeszkedése, összhangja a támogatási kategória céljaival,
- a program szakmai minősége és értéke,
- a szakmai program megvalósíthatósága,
- a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja,
- a program várható hatása és társadalmi hasznossága,
- a költségvetés realitása.

Az igénylés során, az EPER felületen kötelezően töltendő:
- a program céljának ismertetése,
- a részletes programterv,
- a program költségterve,
- kapcsolódó nyilatkozatok

A benyújtható kérelmek száma:
- Az igénylő szervezet a támogatási kategóriákban összesen maximum 5 tematikus egyedi kérelmet nyújthat be, azonban egy támogatási kategórián belül legfeljebb 3 egyedi kérelem nyújtható be.
- Figyelem! Kizárólag az - időrendi sorrendben - első 5 EPER-ben beérkezett kérelem kerül formai ellenőrzésre, a további beérkezett kérelmek érdemi vizsgálat nélkül
érvénytelenítésre kerülnek!
- A támogatási kategóriáknál megjelölt pénzügyi keret irányadó, a változtatás jogát a Támogató fenntartja.
- A támogatás igényléséhez a saját- és/vagy egyéb forrás rendelkezésre állásáról az EPER­ben nyilatkozni szükséges az egyedi támogatási kérelem adatlapján.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Nem nyújthat be egyedi támogatási igényt:
- természetes személy;
- az a szervezet, amely a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban az egyedi támogatási igény benyújtása napján nem szerepel előadó-művészeti szervezetként, kivéve a 8-as kategóriát;
- külföldi fenntartású és/vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet és/vagy külföldi székhelyű szervezet;
- az a szervezet, amely az igény bejelentésének feltételeiként rögzített kritériumoknak nem felel meg.

A megvalósítás időszaka (projekt kezdete és vége):
- központi költségvetési szervek esetén: 2024. január 1.-2024. december 31.
- egyéb szervezetek esetén: 2024. szeptember 1.-2025. augusztus 31.
- a 7. támogatási kategória esetén: 2024. június 1.-2025. május 31.
A felhasználás (kizárólag a megvalósítási időszakban megvalósult tevékenységhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek pénzügyi teljesítésének) időszaka:
- központi költségvetési szervek esetén: 2024. január 1.-2024. december 31.
- egyéb szervezetek esetén: 2024. szeptember 1.-2025. szeptember 30.
- a 7. támogatási kategória esetén: 2024. június 1.-2025. június 30. /
Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje:
A támogatás felhasználásáról szóló záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás kedvezményezettek általi benyújtásának határideje: X
- központi költségvetési szervek esetén: 2025. február 28.
- egyéb szervezetek esetén: 2025. október 31. X
- a 7. támogatási kategória esetén: 2025. július 31.

Az egyes támogatási kategóriák tartalma: /
1. Kiemelt művészeti értékekkel bíró szakmai programok támogatása
A támogatás célja az előadó-művészeti szervezet által az adott évadban megvalósítandó, nagy szakmai jelentőséggel bíró, kiemelt művészeti produkciók elősegítése. A kategóriában az adott évadban egy produkció támogatható, amely új, saját bemutató létrehozását jelenti.
Igényelhető támogatás: max. 20 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 6 000 000 Ft.)

2. Ifjúsági művészeti programok támogatása
A támogatási kategória kifejezetten az ifjúsági programok megvalósítására ad lehetőséget, olyan színházi, zenei és táncos produkciók létrehozását ösztönzi, amelyek tartalmukból adódóan a 12­18 éves korosztályt szólítják meg.
Igényelhető támogatás: max. 10 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 3 000 000 Ft.)

3. A vidéki operajátszás erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása
A támogatási kategória célja a vidéki nemzeti státuszú színházak ösztönzése kiemelt előadó­művészeti jelentőéggel bíró operaelőadások létrehozására, hozzájárulás a hazai vidéki operajátszás megerősítéséhez.
Igényelhető támogatás: max. 25 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 40%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 10 000 000 Ft.)

4. Nemzetközi térben, illetve nemzetközi szereplők bevonásával megvalósuló, kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása
4/a) Országimázs építés: A támogatási kategória célja a hozzájárulás az országimázst építő, kiemelt művészeti értékkel bíró előadó-művészeti programok nemzetközi térben való megvalósításához, nemzetközi színházi partnerekkel történő előadáscserék ösztönzése. /
Igényelhető támogatás: max. 10 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 3 000 000 Ft.) X
4/b) Külföldi alkotók bevonásának támogatása: A támogatási kategória célja a hozzájárulás külföldi rendezők, alkotó csoportok meghívásához és az általuk létrehozandó előadás költségeihez, amelynek eredményeképpen kiemelt művészeti értékeléssel bíró, nemzetközi mércével is mérhető előadó-művészeti programok jönnek létre.
Igényelhető támogatás: max. 8 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 2 400 000 Ft.)
4/c) Diaszpórában élő magyarság kulturális támogatása: A támogatási kategória célja a hozzájárulás a diaszpórában élő magyarság kulturális akadálymentesítéséhez. A diaszpóra magyarságának megszólítása, a magyar kulturális élet hazai eredményeinek megismertetése szerte a világon, valamint a külhoni magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok előadó-művészeti eszköztárakkal való erősítése. A programot a Liszt Intézetekkel együttműködve kell megvalósítani. Az egyedi támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó a projektben érintett Liszt Intézet által kibocsátott befogadói nyilatkozat.
Igényelhető támogatás: max. 8 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 2 400 000 Ft.)

5. Előadó-művészeti koprodukciók létrejöttének elősegítése
A támogatás célja az országhatáron belüli, továbbá a határon átnyúló magyar-magyar koprodukciók elősegítésének ösztönzése, amelynek keretében legalább egy közös alkotást hoznak létre. Azokat a projekteket ösztönözzük, amelyekben legalább két előadó-művészeti szervezet közösen hoz létre előadást, amely aztán valamennyi koprodukciós partner játszóhelyén bemutatásra kerül. Az egyedi támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó valamennyi koprodukciós partnerintézmény szándéknyilatkozata.
Azon szervezetnek, amely jelen tematika megvalósítása során koprodukciós partnerként vesz részt, nyilatkoznia szükséges arról, hogy azonos cél, projekt megvalósítása érdekében jelen tematikára nem nyújt be támogatási igényt.
Igényelhető támogatás: max. 15 000 000 Ft azzal, hogy a koprodukciós együttműködő partnerek mindegyikétől egyenként legalább az elnyert támogatás 30%-30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 4 500 000 Ft/ együttműködő partner)

6. Szakmai fesztiválok támogatása
A települések, városok, régiók fejlődésének és a közösségépítésnek fontos elemei a magas minőséget képviselő művészeti szakmai fesztiválok. A támogatás célja a szakmai tekintetben kiemelkedő minőségű hazai művészeti fesztiválok megvalósításának elősegítése.
Az elnyert támogatás 30%-ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt.

7. A szabadtéri színházak erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadó-művészeti jelentőséggel bíró programok támogatása X
A magas minőséget képviselő szabadtéri színházak a hazai előadó-művészet pezsgésének, fejlődésének fontos szereplői. A támogatás célja a szabadtéri előadó-művészeti szervezetek nyári évadában megvalósítandó, nagy szakmai jelentőséggel és kiemelt művészeti értékkel bíró produkcióinak létrehozásának elősegítése. A kategóriában az adott nyári évadban egy produkció támogatható, amely új, saját bemutató létrehozását jelenti.
Igényelhető támogatás: max. 15 000 000 Ft azzal, hogy legalább az elnyert támogatás 30%- ának megfelelő összegben önrész biztosítása elvárt. (Maximális támogatás esetén 4 500 000 Ft.) /

8. Szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységek, konferenciák és közösségépítő programok támogatása
A támogatási kategória célja az előadó-művészethez kapcsolódó és az előadó-művészet alapműködését elősegítő, kiegészítő tevékenységek támogatása, amelyek a meglévő adottságok elemzését, értékelését, korszerűsítését, az előadások akadálymentesítését és az alapműködéshez nélkülözhetetlen feltételrendszerek fejlesztését teszik lehetővé.
A támogatás célja továbbá az előadó-művészet fejlődését támogató konferenciák, workshopok, ismeretterjesztő, közösségépítő programok megvalósítása, nagy szakmai jelentőséggel bíró kutatások, kiadványok finanszírozása, előadó-művészeti ösztöndíjprogramok létrejöttének ösztönzése.
Igényelhető támogatás: max. 35 000 000 Ft
https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-szervezetek-tamogatasa-2024/


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem