Ember és AI

Határidő
Érvényes
Pályázhat
18. életévüket betöltött hazai és határon túl élő amatőr, kezdő vagy rendszeresen publikáló szerzők

EMBER ÉS AI

Science fiction novellapályázat e-könyves megjelenésre

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a novellapályázat egyedüli érvényes és hiteles kiírása a Trivium Egyesület honlapján tekinthető meg (https://triviumnet.hu). Az egyéb oldalakon (honlapokon, blogokon, pályázatfigyelőkön) megosztott, vagy más formában hibásan vagy részleteiben továbbított kiírásból eredő, illetve a kiírás el nem olvasásából és nem megfelelő értelmezéséből eredő tévedésekért és hátrányokért az egyesületet semmilyen felelősség nem terheli!
Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt! A pályázati kiírás el nem olvasásából és/vagy meg nem értéséből fakadó félreértésekért és hibákért az egyesület nem vállal felelősséget.

A Trivium Egyesület science fiction novellapályázatot hirdet e-könyves antológiában történő megjelenésre.
A pályázaton 18. életévüket betöltött hazai és határon túl élő amatőr, kezdő vagy rendszeresen publikáló szerzők is indulhatnak olyan magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel, amelyek nem egy publikálás alatt álló sorozat még nem publikált részei, még sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelentek meg részben vagy egészben sem könyvkiadóknál, sem szerzői kiadásban, sem honlapokon-blogokon, sem elektronikus hanghordozókon, és a pályázat eredményhirdetéséig nem is fognak megjelenni.

Nem küldhetők be továbbá olyan művek a pályázatra, amelyek a pályázat eredményhirdetéséig más folyamatban lévő pályázatra már beküldésre kerültek, és jelenleg elbírálásra várnak, valamint a pályázat eredményhirdetéséig az ide beküldött művek sem küldhetők be más pályázatra.

Szerzőpárok novellái beküldhetők.
Egy pályázó (vagy szerzőpáros) maximum 2 novellával pályázhat.

A pályázat jeligés.
Nevezési díj nincs.

Információ: trivium@triviumnet.hu

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1.1. A PÁLYÁZAT MŰFAJA ÉS TÉMÁJA
Vizsgáljuk meg az ember és a mesterséges intelligencia közötti dinamikát a jövőben. Hogyan befolyásolná az AI a társadalmat, a munkaerőpiacot, az etikát és az emberi kapcsolatokat?
Érzelmi és szociális kapcsolatok AI-vel
Hogyan alakul ki az ember és az AI közötti kapcsolat? Lehetséges-e, hogy az emberek érzelmi kötődést fejlesszenek ki az AI-khoz, és hogyan befolyásolná ez az emberi társadalom dinamikáját?
Munkaerőpiaci hatások
Az AI és az automatizáció átalakítja a munkaerőpiacot és a foglalkoztatási trendeket. Hogyan reagálnak az emberek arra, hogy egyre több munkahelyet vesznek át az AI-k és a robotok? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel járhat ez?
Az AI-et hajtó értékek és döntéshozatal
Milyen értékek vezérlik az AI-ket, és hogyan befolyásolja ez az emberi életet és döntéshozatalt? Milyen etikai kérdéseket vet fel az, hogy az AI-k döntéseket hoznak az emberek életében, például az egészségügyben, a jogrendszerben vagy akár a társadalom szervezésében?

Az emberiség fejlődése az AI-vel való együttműködésben
Hogyan segítheti az AI az embereket a tudásuk és képességeik kibővítésében?
Hogyan változik meg az emberi kreativitás és gondolkodás, amikor az AI eszközökkel együtt dolgoznak?

Az AI és az emberi identitás
Milyen hatással van az AI az emberi identitásra és önazonosságra?
Lehetséges-e, hogy az AI segítségével az emberek új módon definiálják az identitásukat vagy akár az önvalójukat?

A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat témáját egyedi módon határozza meg.

1.2 TERJEDELMI FELTÉTELEK
A pályázatra minimum 20 000 leütés (szóközökkel együtt), maximum 80 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelmű novella küldhető be.

1.3. FORMAI FELTÉTELEK
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Formátum: doc, docx, odt, rtf
Szövegkép: sorkizárt
Sorköz: szimpla
Margó: minden irányban 2,5 cm
Oldal: A/4

Kérjük a pályázókat, hogy az új bekezdéseket ne tabulátorral és/vagy felsorolással tegyék, hanem 0,5-ös behúzás beállítása után enterrel, ezenkívül mellőzzék a képeket, hangulatjeleket, iniciálékat, díszes fejezetkezdő szakaszkezdő jeleket, vonalakat, egyéb különleges elemeket, élőfejet-élőlábat, oldalszámozást; a fejezeteket számozással, a szakaszváltásokat pedig ***-gal jelöljék!

A feltételeknek nem megfelelő pályázati anyagokat az adatkezelő nem fogadja el, és erről 48 órán belül e-mailben tájékoztatja a pályázót! A pályázónak a beküldési határidő lezárultáig lehetősége van a pályázati anyagának javítására és újbóli beküldésére.

2. BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK
A pályázati anyagot a trivium@triviumnet.hu e-mail-címre kérjük beküldeni olyan e-mail-címről, amit a pályázó rendszeresen használ.

Az e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni: „Ember és AI”

2.1. Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- A novella címe
- A szerző neve
- A szerző elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
- A szerző jeligéje (bármilyen szó, az helyettesíti a szerző nevét a zsűritagok előtt)
- A novella a választott formátumban csatolva
- A hozzájáruló nyilatkozat csatolva (elég egy alkalommal)

Amennyiben a pályázónak nem áll módjában az e-mailhez csatolni a kitöltött, aláírt, szkennelt nyilatkozatot, postán is elküldheti az egyesület címére. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat űrlapja az egyesület honlapjáról letölthető: https://triviumnet.hu/dokumentumok/
.
2.2. A novellát tartalmazó csatolt fájlnak a következőket kell tartalmaznia:
- A novellát a címével együtt
- A pályázó jeligéjét (a nevét nem)

2.3. A novellát tartalmazó csatolt fájl címének a következőket kell tartalmaznia:

- A szerző jeligéje és a novella címe

Ha a pályázó a beküldési időszakon belül két külön e-mailben különböző időpontokban küldi be a novelláit, a másik e-mailben is meg kell adnia az adatait, és az ahhoz csatolt fájlnak is a kért adatokat kell tartalmaznia. A jelige mindkét esetben lehet ugyanaz.

A pályázat adatkezelő adminisztrátora: Czinkos Éva
Információkérés: trivium@triviumnet.hu

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. szeptember 30. déli 12 óra

Kérjük a tisztelt pályázókat, a novelláikat úgy küldjék be a pályázatra, hogy azok határidőig beérkezzenek a megadott postafiókba! Vegyék figyelembe az esetleges időeltolódásokból, torlódásokból eredő technikai problémákat, ne hagyják az utolsó percre a beküldést!

Az adatkezelő a hatáskörén kívül eső technikai problémákból eredő, a határidő után érkező műveket nem fogadja el.

3. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE
A zsűritagok (az egyesület szerkesztői) a jeligés novellákat kapják meg értékelésre, majd 1-10-ig terjedő skálán pontoznak.
VÁRHATÓ EREDMÉNYHIRDETÉS: 2024. december

4. DÍJAZÁS
A legtöbb pontot elért novellákat a Trivium Egyesület e-könyves formátumú antológiában megjelenteti, és e-könyves webshopokban terjeszti.

A nyertes szerzők egy-egy (epub és mobi) példányt kapnak, pénzbeli honoráriumban nem részesülnek.

A nyertes szerzőkkel az egyesület egyéni kiadói szerződést köt.

JOGI NYILATKOZAT

A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja a pályázat összes feltételét, és elfogadja, hogy az írásművéért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

A Trivium Egyesület a pályázatra beérkezett, a feltételeknek nem megfelelő novellákat nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.

A pályázat zsűritagjai sem a nyertes, sem a nem nyertes művekről nem írnak, nem tesznek közzé, és a pályázó számára nem küldenek értékelést. A művek pontozása nem nyilvános.

A pályázati kiírás el nem olvasásából, illetve rossz értelmezéséből eredő félreértésekért, a beküldési feltételeknek nem megfelelő novellák beküldéséért (hiányos pályázati anyag, nem megfelelő e-mail-címre küldés) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy ha a novellapályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű novella, az e-könyv kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázat beküldési határidejét szükség esetén megváltoztassa.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem