Energiahatékonysági korszerűsítés és energiaszegénység enyhítése

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek) és nonprofit kft-k jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek is: - önkéntes alapon szerveződő, - közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek, - az elmúlt öt évben megvalósítottak olyan társadalmi/adományozási projektet, amelynek célcsoportja az energiaszegénységgel (is) érintett egyének, családok, háztartások, - köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják

Energiahatékonysági korszerűsítés és energiaszegénység enyhítése


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉS ÉS ENERGIASZEGÉNYSÉG ENYHÍTÉSÉRE
CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

1. A pályázat témája
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. (továbbiakban ALTEO Nyrt.) megbízásából a Civil Impact Nonprofit Kft. újra pályázatot hirdet magyarországi közhasznúsági fokozattal rendelkező civil szervezetek számára, egyrészt energiahatékonysági korszerűsítésre, fejlesztésre, másrészt a téli időszak fűtési nehézségeinek enyhítésére irányuló program megvalósítására, amelynek célja az energiaszegénységgel sújtott társadalmi csoportok, egyének, családok, háztartások támogatása.

2. A pályázat kiírója, a pályázati program támogatója
Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít.
Az ALTEO Nyrt. fenntarthatósági stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a környezet és táradalom iránti felelős magatartás. Az energiaellátás piaci szereplőjeként tudja, hogy az energiaszegénységnek súlyos következményei vannak, egészségügyi kockázatok éppúgy, mint a társadalmi elszigetelődés veszélye vagy éppen a környezeti ártalmak. Felelős, ESG-minősített vállalatként kötelességének érzi, hogy tegyen ezek ellen, és támogassa munkájában azokat, akik missziójukat e cél érdekében végzik.

3. Pályázható összeg
Az ALTEO Nyrt. bruttó 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ajánl fel adományként jelen pályázat keretén belül az alábbi megbontás (kategória) figyelembe vételével:
1.) bruttó 3 millió forintpályázati összeg: saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonysági korszerűsítésre, fejlesztésre, beruházásra, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára.
2.) bruttó 2 millió forint pályázati összeg: a téli időszak fűtési nehézségeinek enyhítésére irányuló program megvalósítására, amelynek célja az energiaszegénységgel sújtott társadalmi csoportok, egyének, családok háztartások támogatása.
Mindkét pályázati kategória esetében az ALTEO Nyrt. csak 1 (egy) nyertes pályázatot választ ki és a kategória szerinti pályázati összeget a nyertes civil szervezet számára adományozási szerződés keretében utal át a 2023-es gazdasági évben.
Az anyagi támogatáson kívül az ALTEO Nyrt. felajánlja szakértői segítségét, és felméri a nyertes civil szervezet székhelyének, telephelyeinek, általa működtetett intézményeknek, általa kijelölt épületeknek energiagazdálkodását, javaslatokat tesz az energiafelhasználás hatékonyabbá tételéhez.

4. Kik pályázhatnak?
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek) és nonprofit kft-k jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek is:
- önkéntes alapon szerveződő,
- közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek,
- az elmúlt öt évben megvalósítottak olyan társadalmi/adományozási projektet, amelynek célcsoportja az energiaszegénységgel (is) érintett egyének, családok, háztartások,
- köztartozás mentesek és ezt igazolni is tudják.
Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), így a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (idenem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk.
2. A 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
3. Nonprofit Kft-k, amelyek bírósági bejegyzésük és alapító okiratuk szerint a pályázatbeadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk.

5. Mivel lehet pályázni?
A pályázatban már meglévő vagy új projekt leírását várjuk, amely azt célozza meg, hogy az energiaszegénység által érintett társadalmi csoportok, egyének, háztartások, családok helyzetén javítson.
Két kategóriában lehet pályázni:
1. Saját tulajdonú ingatlanon végzett energiahatékonysági korszerűsítése, fejlesztése, beruházása, ami hosszútávú megoldást nyújt a pályázatot benyújtó civil szervezet számára, amennyiben a civil szervezet közvetlen kedvezményezettjei hátrányos helyzetű egyének, csoportok.
Pályázható támogatás: bruttó 3 millió forint.
A projekt által nyújtott támogatás lehet:
- energiahatékonysági korszerűsítés, alternatív megoldások bevezetése, fejlesztése,
- olyan beruházás támogatása, amely hozzájárul a hatékonyabb energetikai működéshez.
2. A téli időszak fűtési nehézségeinek enyhítésére irányuló program megvalósítása, amelynek célja az energiaszegénységgel sújtott társadalmi csoportok, egyének, családok háztartások támogatása.
Pályázható támogatás: bruttó 2 millió forint.
A projekt által nyújtott támogatás lehet:
- tüzelőanyag vásárlás,
- energiaszegénységgel sújtott háztartások rezsitámogatására kidolgozott program,
- egyéb a témakörbe illeszkedő program,
- saját tulajdonú ingatlan fűtési számlájának kifizetésére fordítandó közvetlen támogatás.
Egy pályázó mindkét kategóriában adhat be 1-1 pályázatot.

6. A pályázatban részletezett programok megvalósulásának időtartama
2023. december 10. és 2024. szeptember 30. között

7. Beadható pályázatok száma és elbírálása
Az ALTEO Nyrt. lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, hogy mind a két kategóriában benyújtsanak 1 (egy) pályázati anyagot. Kategóriánként a pályázat kiírója 1 (egy), összesen 2 (kettő) nyertest hirdet.

8. A pályázati program lebonyolítása és a pályázatok kiválasztásának módja
A beérkezett pályázatokat a lebonyolításban résztvevő közreműködő szervezet (Civil Impact Nonprofit Kft. ) előszűri az alábbi kritériumok figyelembe vételével:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a kiírási feltételeknek;
- a pályázó szervezet székhelye Magyarországon van;
- a tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel;
- a pályázati összeg felhasználásának átláthatósága és nyomon követhetősége;
- a tervezett program valós, a projekt megvalósítása tényleges hatással van az energiaszegénységgel érintett egyének, közösségek, csoportok, háztartások életére és az ő jólétüket szolgálja;
- a pályázó civil szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű megvalósítására.
A pályáztatási lebonyolításban közreműködő szervezet a fent megnevezett tartalmi és formai kritériumok figyelembe vételével kategóriánként a legjobbnak ítélt maximum 10-10 pályázatot továbbítja az ALTEO Nyrt. felé, amelyből ALTEO Nyrt. szakemberei kiválasztanak kategóriánként 1-1 nyertes pályázatot.
Szükség esetén és pályázati határidőn belül a pályázat kiírója és a közreműködő szervezet emailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehet fel, amelyekre a pályázónak 5 (öt) munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amelyről a közreműködő szervezet munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül e-mailben értesítik a pályázót.

9. Pályázattal kapcsolatos információ, konzultáció
A pályázat kiírója a pályázati időszak alatt konzultációs lehetőségeket nyújtanak az alábbi módokon:
E-mailen: kocsmar.tunde@civilimpact.hu
Telefonon: +36 20 258 5547 (munkanapokon 10-16 óra között)

10. Pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat 2023. október 24-e és 2023. november 10-e (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapokon:
1. kategória: Energiahatékonysági korszerűsítés
2. kategória: Energiaszegénység enyhítése

11. Pályázati döntés és eredményhirdetés várható időpontja:
2023. november 27.

12. A nyertes pályázók kötelezettségvállalása
A nyertes civil szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázattal elnyert adomány összegről legkésőbb 2024. január 31-ig ALTEO Nyrt. részére adóigazolást állítanak ki.
A nyertes civil szervezetek ALTEO Nyrt. kérelme esetén kötelesek megfelelő felvilágosítást és információt nyújtani az adomány felhasználására vonatkozóan, illetve biztosítani, hogy az ALTEO Nyrt. által esetlegesen felkért szakértők az adomány megfelelő felhasználását ellenőrizhessék (előzetesen egyeztetett időpontban).
A nyertes civil szervezetek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ALTEO Nyrt. a nyertes pályázót és/vagy pályázatot kommunikációs anyagaiban használhassa és kommunikációs felületein bemutathassa:
- Online képeslapon (karácsonyi/újévi partnereknek és munkatársaknak)
- Social media felületek: FB/ LinkedIn
- ALTEO honlap
- ALTEO hírlevél
- Sajtóközlemény

13. A szerződéskötés menete
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor. A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
- a szervezet létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat);
- a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, civil szervezetek esetében a bírósági nyilvántartásból letölthető közhiteles online kivonat;
- bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata.
A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a szerződésben részletezendők szerint 2024. január 31-ig.

14. Beszámoló készítése
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a kiíró és a közreműködő részére.
A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 60 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait).

15. Pályázásból kizáró okok
A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton:
- Amelyek ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.
- Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztalták.
- Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.
- Amelyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, munkavállalója, vagy a szervezetben tulajdonosi részesedéssel bíró személy a jelen pályázati felhívás elbírálására felállított bíráló bizottság valamely tagja, vagy tagjának közeli hozzátartozója.
https://www.nonprofit.hu/files/template/1698305692_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_Ny%C3%ADlt_Energiaszeg%C3%A9nys%C3%A9g_Kiterjesztett.pdf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem