Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

Határidő
Érvényes
Pályázhat
szervezetek/intézmények pályázhatnak: - nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen


Az Erasmus-akkreditációk olyan szervezetek számára felkínált eszközök, amelyek meg szeretnék nyitni kapuikat a határokon átnyúló csereprogramok és együttműködések előtt, és rendszeresen terveznek végrehajtani tanulási célú mobilitási tevékenységeket.
Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció egyszerűsített hozzáférést biztosít az 1. pályázati kategória - tanulási célú mobilitási tevékenységek az ifjúság területén - finanszírozási lehetőségeihez.

A pályázó szervezeteknek/intézményeknek meg kell határozniuk az Erasmus-forrásokból támogatandó tevékenységekre vonatkozó hosszabb távú célkitűzéseiket és terveiket, a várható előnyöket, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos elképzeléseiket. Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció odaítélése megerősíti, hogy a pályázó megfelelő és eredményes folyamatokkal és intézkedésekkel rendelkezik a magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek tervek szerinti megvalósításához, és azoknak az ifjúsági területen történő hasznosításához. Az akkreditációt a 2027-ig tartó teljes programszakaszra ítélik oda.

A pályázattípus célkitűzései
A pályázattípus célkitűzései a következők:
- a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése nem formális és informális tanulási mobilitási tevékenységek révén;
- a fiatalok érdekérvényesítési képességének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
- az ifjúsági munka minőségfejlesztésének előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek kapacitásépítése és az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása révén;
- a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

A sikeres pályázók finanszírozáshoz jutása
Az ifjúsági Erasmus-akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt az ifjúság területén egyszerűsített eljárással juthatnak a KA1. pályázati kategórián belüli finanszírozási lehetőségekhez.
Az akkreditált projektek finanszírozására vonatkozó éves felhívást a "Mobilitási lehetőségek akkreditált Erasmus-szervezetek számára az ifjúság területén" című szakaszban ismertetjük.

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak:
- nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?
A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Benyújtási határidő
Október 19. (közép-európai idő szerint déli 12:00 óra)
Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

Az ifjúsági Erasmus-akkreditációra pályázó intézmények vállalják, hogy megfelelnek az Europa weboldalon szereplő Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályoknak:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_hu.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/accreditation-youth

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem