Erasmus+ program / EAC/A07/2023

Határidő
2024. 02. 08., 2024. 02. 15., 2024. 02. 20., 2024. 02. 29., 2024. 03. 05., 2024. 03. 06., 2024. 03. 07., 2024. 04. 25., 2024. 05. 07., 2024. 06. 06., 2024. 10. 01.
Érvényes
Pályázhat
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet

Erasmus+ program / EAC/A07/2023


Pályázati felhívás 2024 - EAC/A07/2023
Erasmus+ program
(C/2023/1262)

1. Célok és bevezetés
E pályázati felhívás alapja az "Erasmus+" elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Erasmus+ rendelet), valamint az Erasmus+ 2024. évi éves munkaprogramja (C(2023)6157). Az Erasmus+ program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az Erasmus+ rendelet 3. cikke tartalmazza.

2. Pályázattípusok
A pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő pályázattípusaihoz nyújtható támogatás:
KA1. pályázati kategória - Egyének tanulási célú mobilitása
Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúság területén
Ifjúsági részvételi tevékenységek
DiscoverEU - Esélyegyenlőségi pályázattípus
Virtuális csereprogramok a felsőoktatásban és az ifjúság területén
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása a sport területén
KA2. pályázati kategória - Szervezetek és intézmények közötti együttműködés
Együttműködésre irányuló partnerségek:
Együttműködési partnerségek
Kis léptékű partnerségek
Kiválósági partnerségek:
Szakképzési kiválósági központok
Erasmus+ tanárképző akadémiák
Erasmus Mundus akció
Innovációs partnerségek:
Innovációs szövetségek
Kapacitásfejlesztés a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén
Nonprofit európai sportrendezvények
KA3. pályázati kategória - Szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás
Együtt Európa Ifjúsága
Jean Monnet tevékenységek:
Jean Monnet tevékenységek a felsőoktatás területén
Jean Monnet tevékenységek az oktatás és képzés más területein

3. Támogathatósági feltételek
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és az ifjúságsegítők tanulási célú mobilitásához, az ifjúsági részvételi tevékenységekhez és a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípushoz nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő országok vehetnek részt teljeskörűen az Erasmus+ program valamennyi pályázattípusában:
Az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
a programhoz társult harmadik országok:
az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
az EU-tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság és a Szerb Köztársaság
Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai ezen felül a programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek előtt is nyitva állnak.
A részvételi feltételek részletesebb leírását lásd a 2024. évi Erasmus+ pályázati útmutatóban.

4. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 681,76 millió euró.
Oktatás és képzés: 3 256,61 millió euró
Ifjúság: 336,28 millió euró
Sport: 63,12 millió euró
Jean Monnet: 25,75 millió euró
A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetést és annak felosztását az Erasmus+ 2024. évi, 2023. szeptember 18-án elfogadott éves munkaprogramja tartalmazza, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen kövessék nyomon az Erasmus+ program alábbi linken közzétett éves munkaprogramjának alakulását és módosításait:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, a támogatható pályázók típusa vagy a közreműködő partnerek száma.
A kedvezményezettek elszámolhatják az önkéntesek által valamely pályázattípus keretében végzett munkával kapcsolatos költségeket a (2019)2646 bizottsági határozatban engedélyezett és meghatározott egységköltségek alapján. Az önkéntesek költségeinek támogathatóságára vonatkozó részletes utasításokat az Erasmus+ pályázati útmutató tartalmazza.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben közép-európai idő szerint értendők.

KA1. pályázati kategória
Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén
2024. február 20., 12:00
Egyéni mobilitás a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén
2024. február 20., 12:00
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása a sport területén
2024. február 20., 12:00
A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás
2024. február 20., 12:00
Erasmus-akkreditációk a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén
2024. október 1., 12:00
Erasmus-akkreditációk az ifjúság területén
2024. október 1., 12:00
Egyéni mobilitás az ifjúsági területen
2024. február 20., 12:00
Egyéni mobilitás az ifjúsági területen
2024. október 1., 12:00
DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus
2024. február 20., 12:00
Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúság területén
2024. április 25., 17:00

KA2. pályázati kategória
Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúság területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
2024. március 5., 12:00
Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúság területén
2024. március 5., 17:00
Együttműködési partnerségek a sport területén
2024. március 5., 17:00
Együttműködési partnerségek az ifjúság területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
2024. október 1., 12:00
Kis léptékű partnerségek a köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén
2024. március 5., 12:00
Kis léptékű partnerségek a köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén
2024. október 1., 12:00
Kis léptékű partnerségek a sport területén
2024. március 5., 17:00
Szakképzési kiválósági központok
2024. május 7., 17:00
Erasmus+ tanárképző akadémiák
2024. június 6., 17:00
Erasmus Mundus akció
2024. február 15., 17:00
Innovációs szövetségek
2024. március 7., 17:00
Kapacitásépítés a felsőoktatás területén
2024. február 8., 17:00
Kapacitásépítés a szakképzés területén
2024. február 29., 17:00
Kapacitásépítés az ifjúság területén
2024. március 6., 17:00
Kapacitásépítés a sport területén
2024. március 5., 17:00
Nonprofit európai sportrendezvények
2024. március 5., 17:00

KA3. pályázati kategória
Együtt Európa Ifjúsága
2024. március 7., 17:00

Jean Monnet tevékenységek és hálózatok
2024. február 1., 17:00
A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ pályázati útmutatóban.

6. További információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit (ideértve a felhívás prioritásait is) a 2024. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmazza, amely a következő weboldalon érhető el:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/erasmus-palyazati-utmutato
Az Erasmus+ pályázati útmutató a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem