Európai együttműködési projektek

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Kreatív Európa programban részt vevő kulturális és kreatív szervezetek

Európai együttműködési projektek


Az Európai együttműködési projektek a Kreatív Európa programban részt vevő kulturális és kreatív szervezetek nemzetközi projektjei. Lehetőséget biztosítanak a kulturális szervezetek számára a közös alkotásra, együttműködésre, kísérletezésre, innovációra, mobilitásra és az egymástól való tanulásra. A pályázat célja az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az innováció és a kreativitás ösztönzése. A projektek lefedhetnek egy vagy több kulturális és kreatív szektort, és akár interdiszciplinárisak is lehetnek.

Kategóriák
A támogatás a projektek három kategóriájában érhető el:

KIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP1)
- legalább 3 szervezet együttműködése, amelyek legalább 3 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
- legfeljebb 200 000 euró támogatás
- legfeljebb 80% társfinanszírozás
- legfeljebb 48 hónap időtartam

KÖZEPES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP2)
- legalább 5 szervezet együttműködése, amelyek legalább 5 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
- legfeljebb 1 000 000 euró támogatás
- legfeljebb 70% társfinanszírozás
- legfeljebb 48 hónap időtartam

NAGY EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP3)
- legalább 10 szervezet együttműködése, amelyek legalább 10 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
- legfeljebb 2 000 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 48 hónap időtartam

Figyelem! Koordinátorként minden szervezet csak egyetlen pályázatot nyújthat be a felhívásra. A pályázóknak választaniuk kell, hogy melyik kategóriában nyújtják be a pályázatukat. Amennyiben egy pályázó több pályázatot nyújt be, azok automatikusan elutasításra kerülnek!
Partnerként bármely szervezet tetszőleges számú projektben vehet részt.

Támogatható pályázók
Az Európai együttműködési projektek pályázatai minden, a kulturális és kreatív szektorban aktív szervezet számára nyitva állnak, kivéve a kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezeteket és projekteket. Az audiovizuális szektor szervezetei számára a MEDIA ág nyújt támogatási lehetőségeket.

Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
- jogi személyek (szervezetek),
- bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
- az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
- valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.

Határidő és fontos dátumok
A pályázatok benyújtási határideje mindhárom területen: 2023. február 23., 17:00 (CET).
A pályázatok értékelése: 2023. március-július
A pályázók értesítése az eredményekről: 2023. július
A támogatási szerződések aláírása: 2023. augusztus/október

Célok és prioritások
CÉLOK
Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak az alábbi célok egyikéhez:
- Nemzetközi alkotás és a művek nemzetközi forgalma
- Innováció: kapacitásnövelés az európai kulturális és kreatív szektorban a tehetségek támogatása, az innováció, a munkahelyek teremtése és a növekedés érdekében
A pályázás során a pályázóknak ki kell választaniuk azt a célt, amelyet a projekttel szeretnének elérni. Ezt akkor is meg kell tenniük, ha a projekt mindkét célnak megfelel. A kiválasztott cél elérésének módját és mértékét a pályázat elbírálásánál a "Relevancia" kritérium keretében értékelik.

PRIORITÁSOK
A fenti célok egyike mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritások legalább egyikére, de legfeljebb kettőre közülük:
- Közönség
- Társadalmi befogadás
- Fenntarthatóság (az Európai Zöld Megállapodással és az Új Európai Bauhaus-szal összhangban)
- Új technológiák
- Nemzetközi dimenzió
- Szektorspecifikus prioritások

A Kreatív Európa program 2021-2027-es időszakában a Kultúra ág új sajátosságaként erősödik a szektorális megközelítés, amelynek köszönhetően lehetőség lesz célzott, szektorspecifikus prioritások meghatározására a szakpolitikai párbeszéd és a társadalmi konzultációk során kiválasztott területeken. Ezek 2023-ban a következők:
1. zene,
2. könyvkiadás,
3. kulturális örökség,
4. építészet,
5. divat és dizájn,
6. fenntartható kulturális turizmus.
A szektorspecifikus prioritások nem helyettesítik, hanem kiegészítik az általános, horizontális prioritásokat. Az Európai együttműködési projektek terület 2023-as költségvetésének 20%-a az éves szektorspecifikus prioritásokat célzó projekteket fogja támogatni.

ÁTFOGÓ TÉMÁK
A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
- társadalmi befogadás,
- nemek közötti egyenlőség,
- környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelem.
A fenti témák megcélzását a pályázat elbírálásánál a "Relevancia" kritérium keretében értékelik.
A projekteknek a fentieken felül rendelkezniük kell európai dimenzióval.

Költségvetés
Az Európai együttműködési projektek terület 2023-as teljes költségvetése 60 076 809 euró, amelyből hozzávetőleg 130 projektet fognak támogatni.

Értékelési kritériumok
- Relevancia (max. 30 pont)
- A tartalom és a tevékenységek minősége (max. 30 pont)
- Projektmenedzsment (max. 20 pont)
- Az eredmények terjesztése (max. 20 pont)
Összesen maximum 100 pont érhető el. Csak azok a projektek támogathatók, amelyek legalább 70 pontot elértek, valamint kritériumonként is elérték az adott kritériumért szerezhető maximális pontszám legalább felét.

További információ és dokumentumok
A hivatalos pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak a Funding & Tender Opportunities Portal felületén.
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJEIvNzljZkRhTnphQmpXbGpDS0ZjZXVaUEdOMVlKamFJeWFlUnE3SEZjcEFEOTNlZHNpaTND/calldocumentcreacoop2023pdf1668076689-en.pdf

Forrás: Kreatív Európa Iroda
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem