Európai irodalmi művek forgalma

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- jogi személyek (szervezetek), amelyek a könyvkiadási szektorban tevékenykednek, - bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban

Európai irodalmi művek forgalma


Ez a pályázati terület fikciós irodalmi művek fordítását, kiadását, terjesztését és népszerűsítését támogatja.

Kategóriák
A támogatás a projektek három kategóriájában érhető el:
KIS PROJEKTEK (LIT1)
- 5-10 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 100 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam
KÖZEPES PROJEKTEK (LIT2)
- 11-20 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 200 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam
NAGY PROJEKTEK (LIT3)
- legalább 21 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 300 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam

Célok és prioritások
Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak az alábbi célokhoz:
- erősítik az európai művek nemzetközi forgalmát és sokszínűségét, és kiemelten támogatják a kis nyelvekről angol, német, francia, spanyol (kasztíliai) és olasz nyelvre történő fordítást,
- új közönségeket érnek el az európai irodalmi művek számára az EU-ban és azon túl,
- erősítik a könyvkiadási szektor versenyképességét az értékláncon belüli együttműködések ösztönzésén keresztül.

A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
- befogadás,
- nemek közötti egyenlőség,
- környezeti terhelés csökkentése.

Továbbá:
- a "Translators on the cover" című jelentésnek megfelelően érvényesíteni kell az írók és műfordítók méltányos díjazásának elvét,
- az ukrajnai kivételes körülményeket figyelembevéve az európai vagy ukrán szépirodalmi művek ukrán nyelvű nyomtatása, terjesztése és népszerűsítése is támogatható lesz. Azonban ezeknek továbbra is meg kell felelniük az általános támogatási feltételeknek, így minimum 5 könyvből álló csomag fordítását kell vállalni.(lásd: a felhívás 6. szakaszát)

Támogatható pályázók
Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
- jogi személyek (szervezetek), amelyek a könyvkiadási szektorban tevékenykednek,
- bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
- az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
- valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.
Az EU 27 tagállamán felüli támogatható országok teljes listája ide kattintva érhető el. A lista folyamatosan frissül.
- egyes szervezetek és konzorciumok is pályázhatnak
- a pályázó szervezetnek (konzorcium esetén a projektvezető szervezetnek) a pályázat benyújtási határidejétől számított legalább két évre visszamenőleg rendelkeznie kell jogi személyiséggel

A kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezetek ezen a területen nem pályázhatnak. Az audiovizuális szektor szervezetei számára a MEDIA ág nyújt támogatási lehetőségeket.
Támogatható projektek
A támogatható projekteknek megfelelő kiadói és népszerűsítési stratégiával kell rendelkezniük egy legalább 5 fikciós műből álló könyvcsomagnak a támogatható nyelvek valamelyikéről egy másik támogatható nyelvre történő fordítására, kiadására, terjesztésére és népszerűsítésére. A pályázatnak ezen felül tartalmaznia kell a következőket:
- a lefordítandó csomag hozzájárul a célország(ok) irodalmi sokszínűségéhez, az alulreprezentált országokból származó művek, különösképpen a kis nyelveken született művek fordítása által,
- a terjesztési stratégia széles és könnyű hozzáférést biztosít a művekhez a nagyközönség számára,
- a népszerűsítési stratégia hozzájárul az európai, fordításban olvasható irodalmi művek közönségének kiterjesztéséhez és megújításához,
- a projekt ösztönzi a szerzők, műfordítók, könyvkiadók, -terjesztők, könyvesboltok, könyvtárak, fesztiválok és irodalmi rendezvények közötti együttműködést,
- a projekt növeli a műfordítók elismertségét, és tiszteletben tartja a méltányos díjazás elvét,
- a projekt reflektál a következő átfogó témákra: befogadás, a nemek közötti egyenlőség és a környezeti terhelés csökkentése.
Támogatható nyelvek
- A forrás- és a célnyelv bármely, a támogatható országok alkotmányában vagy bármely releváns jogszabályában meghatározott hivatalosan elismert nyelv lehet.
- Forrásnyelvként a latin és az ógörög nyelvek is támogathatók.
- A célnyelv a műfordító anyanyelve kell, hogy legyen (kivéve a kevésbé gyakran használt nyelvek esetén, a pályázó megfelelő magyarázata mellett).
- A fordításnak nemzetközi dimenzióval kell rendelkeznie. Nem támogatható a nemzeti irodalom fordítása egy adott ország egyik hivatalos nyelvéről ugyanazon ország egy másik hivatalos nyelvére, amennyiben nem kapcsolódik hozzá nemzetközi terjesztési stratégia.
Támogatható művek
- Papíralapú vagy digitális formátumú könyvek (e-book és hangoskönyv);
- fikciós művek, az irodalmi műfajra való tekintet nélkül, pl. regények, novellák, drámák, rádiójátékok, versek, képregények, gyermek- és ifjúsági irodalom;
- korábban megjelent, kiadott művek;
- a művek szerzője valamely támogatható ország állampolgára, lakója, vagy az adott ország irodalmi hagyományának elismert szereplője.

NEM támogathatók az alábbi művek:
- nem fikciós, tényirodalmi művek (pl. életrajzok és önéletrajzok, fikciós elemek nélküli esszék, turistakalauzok, tudományos művek);
- a célnyelven már létező fordítással rendelkező művek (kivéve ha szükséges az új fordítás, és ez megfelelően indokolható).

Határidő és fontos dátumok
A pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 21., 17:00 (CET).
A pályázatok értékelése: 2023. március-május
A pályázók értesítése az eredményekről: 2023. június-július
A támogatási szerződések aláírása: 2023. augusztus-október

Költségvetés
Az Európai irodalmi művek forgalma terület 2023-as teljes költségvetése 5 000 000 euró, amelyből hozzávetőleg 40 projektet fognak támogatni.

Értékelési kritériumok
- Relevancia (max. 30 pont)
- A tartalom és a tevékenységek minősége (max. 30 pont)
- Projektmenedzsment (max. 20 pont)
- Az eredmények terjesztése (max. 20 pont)

Összesen maximum 100 pont érhető el. Csak azok a projektek támogathatók, amelyek legalább 70 pontot elértek, valamint kritériumonként is elérték az adott kritériumért szerezhető maximális pontszám legalább felét.

Tudnivalók a pályázás menetéről
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a Funding & Tender Opportunities Portal felületén történik.

További információ és dokumentumok
A hivatalos pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok megtalálhatóak a Funding & Tender Opportunities Portal felületén.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cult-2023-lit_en.pdf

Forrás: Kreatív Európa Iroda

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem