Európai Szolidaritási Testület / EAC/A11/2023

Határidő
2024. 02. 08., 2024. 02. 20., 2024. 04. 16., 2024. 10. 01.
Érvényes
Pályázhat
helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany

Európai Szolidaritási Testület / EAC/A11/2023


Pályázati felhívás 2024 - EAC/A11/2023
Európai Szolidaritási Testület
(C/2023/1263)

1. Bevezetés és célok
E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/888 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2024. évi éves munkaprogramja (C(2023)5902). Az Európai Szolidaritási Testület program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület program általános és egyedi célkitűzéseit az említett rendelet 3. cikke sorolja fel.

2. Fellépések
A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:
- önkéntességi projektek,
- önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken,
- szolidaritási projektek,
- a szolidaritási önkéntességi tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,
- a humanitárius segítségnyújtás terén vállalt önkéntes tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,
- önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében.

3. Támogathatósági feltételek
Az Európai Szolidaritási Testület keretében bármely helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany igényelhet támogatást. Emellett az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált, fiatalokból álló csapatok is pályázhatnak szolidaritási projektek finanszírozására.
A következő országok vehetnek részt teljes mértékben az Európai Szolidaritási Testület valamennyi intézkedésében:
- az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
- a programhoz társult harmadik országok:
- az EFTA-/EGT-tagországok: Izland és Liechtenstein,
- uniós tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság.
Ezenkívül egyes intézkedések a programhoz nem társult harmadik országbeli jogalanyok előtt is nyitva állnak.
A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Európai Szolidaritási Testület 2024. évi útmutatójában.

4. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 145 000 000 euró.
A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása az Európai Szolidaritási Testület 2023. szeptember 5-én elfogadott 2024. évi munkaprogramjában szerepel, és az Európai Szolidaritási Testület éves munkaprogramjának módosulása esetén változhat. A Bizottság javasolja a potenciális pályázóknak, hogy rendszeresen tanulmányozzák az Európai Szolidaritási Testület éves munkaprogramjait és azok módosításait, amelyek a következő weboldalon érhetők el: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_hu
A megítélt támogatások összege és a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, illetve a támogatható pályázók típusa.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
Az alábbi pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.
Önkéntességi projektek 2024. február 20.
(opcionális forduló) 2024. október 1.
Szolidaritási projektek 2024. február 20.
(opcionális forduló) 2024. május 7., 2024. október 1.
Az alábbi pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 17.00-kor zárulnak le.
önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken, 2024. február 8.
önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében 2024. április 16.
A minőségi védjegyekkel kapcsolatos pályázatokat folyamatosan be lehet benyújtani.
A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Európai Szolidaritási Testület 2024. évi útmutatójában.

6. Részletes információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Európai Szolidaritási Testület 2024. évi útmutatójában, amely a következő weboldalon érhető el: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_hu
Az Európai Szolidaritási Testület 2024. évi útmutatója e pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak e pályázati felhívásra.
https://tka.hu/hir/17867/megjelent-a-2024-es-europai-szolidaritasi-testulet-palyazati-utmutato

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem