Európai Szolidaritási Testület pályázata / EAC/A14/2022

Határidő
2023. 02. 08., 2023. 02. 23., 2023. 05. 03., 2023. 10. 04.
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
bármely helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany

Európai Szolidaritási Testület pályázata / EAC/A14/2022


Pályázati felhívás 2023 - EAC/A14/2022
Európai Szolidaritási Testület
(2022/C 446/06)

1. Bevezetés és célok
E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/888 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2023. évi éves munkaprogramja (C(2022) 5757). Az Európai Szolidaritási Testület program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület program általános és egyedi célkitűzéseit az említett rendelet 3. cikke sorolja fel.

2. Fellépések
A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:
- önkéntességi projektek,
- önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken,
- szolidaritási projektek,
- a szolidaritási önkéntességi tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,
- a humanitárius segítségnyújtás terén vállalt önkéntes tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,
- önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében.

3. Támogathatósági feltételek
Az Európai Szolidaritási Testület keretében bármely helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany igényelhet támogatást. Emellett az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált, fiatalokból álló csapatok is pályázhatnak szolidaritási projektek finanszírozására.
A következő országok vehetnek részt teljes mértékben az Európai Szolidaritási Testület valamennyi intézkedésében:
- az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
- a programhoz társult harmadik országok:
- az EFTA-/EGT-tagországok: Izland és Liechtenstein,
- uniós tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság.
Ezenkívül egyes intézkedések a programhoz nem társult harmadik országbeli jogalanyok előtt is nyitva állnak.

4. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 142 200 000 euró.
A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása az Európai Szolidaritási Testület 2022. augusztus 22-én elfogadott 2023. évi munkaprogramjában szerepel, és az Európai Szolidaritási Testület éves munkaprogramjának módosulása esetén változhat. A Bizottság javasolja a potenciális pályázóknak, hogy rendszeresen tanulmányozzák az Európai Szolidaritási Testület éves munkaprogramjait és azok módosításait, amelyek a következő weboldalon érhetők el: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_hu
A megítélt támogatások összege és a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, illetve a támogatható pályázók típusa.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
Az alábbi pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.
Önkéntességi projektek: 2023. február 23.
(opcionális forduló) 2023. október 4.
Szolidaritási projektek: 2023. február 23.
(opcionális forduló) 2023. május 4.
2023. október 4.

Az alábbi pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 17.00-kor zárulnak le.
önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken, 2023. február 8.
önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében, 2023. május 3.

A minőségi védjegyekkel kapcsolatos pályázatokat folyamatosan be lehet benyújtani.
A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Európai Szolidaritási Testület 2023. évi útmutatójában.

6. Részletes információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Európai Szolidaritási Testület 2023. évi útmutatójában, amely a következő weboldalon érhető el: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals.hu
Az Európai Szolidaritási Testület 2023. évi útmutatója e pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak e pályázati felhívásra.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem