Év Múzeuma 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület választmányának tagjai; - a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület tiszteletbeli elnökei; - a díj átadását megelőző öt évben díjazott (fődíjas vagy különdíjban részesült) muzeális intézmények vezetői; - az ICOM Magyarország, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 4-4, múzeumi területen dolgozó szakember; - a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember

Év Múzeuma 2024


FELHÍVÁS - AZ ÉV MÚZEUMA 2024
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület által évről-évre meghirdetett Az Év Múzeuma cím és az azzal járó díj a megelőző évben jelentős eredményeket felmutató muzeális intézmények elismerése és tevékenységének támogatása. Az elismerésre az az intézmény számíthat, amelyik sikereit stratégiai alapú fejlesztéseknek köszönheti, és a múzeumi tevékenység valamennyi területén - épülete(i) komplex, a környezeti szempontokat is figyelembe vevő fejlesztésével, a gyűjteményezéstől a gyűjteményei feldolgozásán és közreadásán, tudományos munkáján túl közönségkapcsolataival, ismeretátadási tevékenységével, a közösségekkel kialakított kapcsolatai erősítésével - kiegyensúlyozott fejlődést ért el, és egy vagy több területen a csúcsra jutott.
Az Év Múzeuma 2024 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább háromban kiemelkedő változást ért el, vagy innovatív megoldásokat honosított meg a megelőző három év során zajló fejlesztései csúcsaként a díj átadását megelőző évben:

1. Megújulás
- A stratégiaalkotás és megvalósítás területén (intézményi, digitalizálási, kommunikáció és marketing, tudományos, ismeretátadási és járványkezelési stratégia hatékony alkalmazása);
- a szervezetfejlesztés területén, beleértve a kihívásokhoz igazított szervezetfejlesztést, így a humánerőforrásmenedzsmentet (továbbképzések, szakemberek megtartása, munkatársi közösségépítési stratégiák, önkéntesek bevonása);
- az épületrekonstrukció területén (teljes épületrekonstrukció és/vagy bővítés, új múzeumi elhelyezés minőségi megvalósulása és kapcsolódó újjászervezett tevékenységek);
- az intézményközi együttműködések területén (kiemelkedő hazai és nemzetközi szintű együttműködések, projektek);
- a minőségbiztosítás területén (minőségmenedzsmentrendszer bevezetése és eredményes alkalmazása).

2. Gyűjteménymenedzsment
- A gyűjteményfejlesztés területén általánosan (a gyűjteményfejlesztési stratégia hatékonysága);
- a gyarapítás területén (új szerzeményezési formák bevezetése, jelentős, a múzeum tevékenységét és helyi szerepét meghatározó gyarapítás);
- az állományvédelem területén (a műtárgykörnyezet jelentős javítása, a megelőző állományvédelem fejlesztése, a fenntartható és a környezetvédelem szempontjait is figyelembe vevő állományvédelmi megoldások alkalmazása, raktárfelújítás- és bővítés, megújult restaurálási tevékenység);
- a gyűjteményi nyilvántartás és a gyűjteményi folyamatok területén (adatbázison alapuló és/vagy integrált múzeumi gyűjtemény kezelőrendszer bevezetése/fejlesztése és eredményes használata, jelentős előrelépés a digitalizálásban).

3. Ismeretátadás és hozzáférés
- A kiállítások területén (kiállítási és ismeretátadási stratégia hatékony alkalmazása és megvalósulása a fizikai és a virtuális kiállítások tekintetében egyaránt);
- a hozzáférés területén (széleskörű hozzáférés biztosítása a gyűjteményi adatbázis online közzétételével, közösségimédia platformok használatával, hazai és nemzetközi aggregátor platformokon történő megjelenéssel);
- a tudományos tevékenység területén (magasszintű tudományos tevékenység és publikációk, konferenciák, tudásmegosztás);
- a múzeumpedagógia és múzeumandragógia területén (magasszintű tevékenység, online és nyomtatott kiadványok megjelenése).

4. Szolgáltatások
- a lokális gazdaságfejlesztés és a fenntarthatóság szempontjainak alkalmazása területén;
- a látogatófogadás és vendéglátás területén (látogatóorientáció, a frontszemélyzet megjelenése, kedvezményrendszer kialakítása, család- és látogatóbarát megoldások, kávézó, étterem);
- a termékértékesítés területén (múzeumshop, webshop, online tanfolyamok és képzések, műtárgyreprodukciók, ajándéktárgyak);
- az idegenforgalom területén (kulturálisturizmus, programturizmus, konferenciaturizmus, workshopok szervezése, előadások, társművészetek, filmművészet és színházi produkciók bemutatása);
- a közösségépítés területén (barátikör, szakkörök, tudományos körök, önkéntesprogram, online közösségi felületek);
- a kutatás területén (színvonalas könyvtári olvasó-, illetve múzeumi kutatószolgálat, online adatbázisok, intézmények és szervezetek közötti együttműködések).

5. Társadalmi felelősségvállalás
- A közösségépítés, közösségfejlesztés területén (együttműködésen és/vagy részvételiségen alapuló projektek létrehozása, a társadalmi beágyazódás minősége és mértéke, szakmai közreműködés komplex fejlesztésekben, egyes társadalmi csoportok saját közegükben való megszólítása nem hagyományos helyszínen és eszközökkel, közvetítő szerep, háttértámogatás);
- az akadálymentesítés területén (fizikai, szellemi);
- a speciális igényű csoportokkal való foglalkozás területén (megszólítás, az igények figyelembevétele és a kínált programok, fejlesztések, ismeretátadás, bevonás);
- a környezettudatosság és a fenntarthatóság területén (programok, intézményi működés, tudásmegosztás és szolgáltatások, ismeretátadás és gyűjteményfejlesztés, környezetvédelem témakörben izgalmas, jógyakorlatok, pozitív szemléletű megoldások);
- a munkatársak, partnerek, közreműködők felkészítésének módjaiban a fentiek alkalmazására.
Az ajánlások és jelentkezések útján benyújtott pályázatok alapján a bírálóbizottság értékeli az egész múzeumi szakma szempontjából kiemelkedő, előremutató teljesítményeket, innovációkat, ugyanakkor a pályázók eredményeit mindenesetben önmagukhoz, társadalmi és gazdasági környezetükhöz és lehetőségeikhez képest méri.
Az Év Múzeuma 2024 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező és a statisztikai adatszolgáltatást teljesítő muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot.
Az elismerés két kategóriában adható ki.
A nagymúzeumok kategóriájában az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek.
A kismúzeumok kategóriájában a területi múzeumok, tematikus múzeumok és közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek versenyezhetnek.
Mindkét kategóriában legfeljebb egy fődíj adható ki.

A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2024. március 20.

További információk:
Jelölés/ajánlás és jelentkezés
Az Év Múzeuma 2024 elismerés benyújtására jelölés/ajánlás nyújtható be olyan szakemberek által, akik - szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve - javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület mely intézményeket hívja meg Az Év Múzeuma pályázatán való részvételre.
Jelölésre / ajánlásra jogosultak:
- a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület választmányának tagjai;
- a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület tiszteletbeli elnökei;
- a díj átadását megelőző öt évben díjazott (fődíjas vagy különdíjban részesült) muzeális intézmények vezetői;
- az ICOM Magyarország, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 4-4, múzeumi területen dolgozó szakember;
- a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember.

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bírálóbizottság tagja.
A jelölés a jelölő személy nevének megadásával történik. Egy jelölő legfeljebb egy, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület részére kell benyújtani, az azevmuzeuma@gmail.com címre.

A jelölés határideje 2024. február 15.
A beérkezett jelölésekről/ajánlásokról a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év Múzeuma 2024 elismerésre. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.
A jelölés ténye és a pályázat benyújtása még nem jogosít Az Év Múzeuma 2024 Jelöltje cím használatára, a logó és a cím használatáról a Bíráló Bizottság dönt.
Az Év Múzeuma 2024 elismerés elnyerésére 2024-ben jelölési / ajánlási folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.
A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat.

A részvétel módja
A jelölt, a jelölést elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós.
A pályázat csatolandó elemei a következők:
- Jelentkezési lap
- az elmúlt három év szakmai eredményeinek összegző bemutatása, kiemelve azokat a területeket, amelyek az intézmény erősségei a felhívás alapján (terjedelem: maximum 12 oldal, Times New Roman, 11 p),
- az elmúlt három év fejlődését tükröző statisztikai adatlap,
- a pályázat benyújtását megelőző év OSAP 1444 adatszolgáltatás teljesítésének igazolása
- muzeális intézményi működési engedély másolata,
- küldetésnyilatkozat,
- középtávú stratégiai terv,
- 5-10 (összesen 8 Mbyte terjedelmet nem meghaladó méretű, jpg vagy tiff formátumú, nem szövegbe tördelt) fotó, képaláírással, a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos elektronikus és printkiadványokban nyilvánosságra hozhatók.
- 3-5 perc hosszúságú, a pályázat céljára készült, a muzeális intézményt bemutató videó vagy montázs (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak).

A pályázat benyújtása
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület részére az azevmuzeuma@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Múzeuma 2024

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenésétől folyamatos, végső határideje: 2024. március 20. éjfél
A benyújtott pályázatok alapján a bírálóbizottság dönt a második fordulóba jutó pályázókról, akiket a bírálók személyesen is felkeresnek.

A pályázatok elbírálása
A bíráló bizottság kilenc tagból állhat. Hat tagot a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége kér fel a társaság tagjai közül, további egy-egy tagot az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az ICOM Magyarország delegál.
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület a bírálóbizottság összeállításáról a pályázat jelölési határidejének lezárulásáig gondoskodik, és a tagok névsorát ezzel egyidőben nyilvánosságra hozza.
A beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság összesíti, illetve a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról. A pályázatokat a bírálóbizottság értékeli, szükség esetén további adatokat és információkat kér be. Ezt követően rangsorolja a pályázókat, majd 2024. április 5-ig dönt a második fordulóba kerülő jelöltekről. Mindkét kategóriában legfeljebb 6-6 muzeális intézmény kerülhet a második fordulóba. A második fordulóba került jelölteket a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület legkésőbb 2024. április 10-ig értesíti, a jelöltek névsorát legkésőbb 2024. április 15-ig a honlapján nyilvánosságra hozza. A listán szereplő muzeális intézmények 2023. április 10-től jogosultak Az Év Múzeuma 2024 díj jelöltje cím és logó használatára.

A második fordulóba került pályázó intézményeket a bíráló bizottság tagjai egyeztetett időpontban személyesen is meglátogatják és megismerik. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.
A bírálóbizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egyfordulós bírálatról is.
A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bírálóbizottság 2023. április 30-ig határoz a díj odaítéléséről.

A díj átadása
A díjak átadására várhatóan a 2024. május végén, június elején a Pulszky Társaság által rendezett szakmai konferencián kerül sor.
A díjat a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület elnöke és a bírálóbizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége dönthet további átadók felkéréséről.

További információ a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu, illetve az azevmuzeuma@gmail.com e-mailcímen.
https://pulszky.hu/felhivas-az-ev-muzeuma-2024/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem