EXCELLENCE kutatási pályázat / EXCELLENCE_24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

Felhívás EXCELLENCE kutatási pályázathoz

EXCELLENCE_24
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. szeptember 19. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg
19 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
160-200
Igényelhető támogatás
200 MFt
Pályázat futamideje
max. 2 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

Az EXCELLENCE pályázati alprogram célja, hogy az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat a közelmúltban elért jelentős nemzetközi pályázati eredménnyel bizonyították.

A pályázat keretösszege
A Kulturális és Innovációs Minisztérium az EXCELLENCE kutatási pályázati programra (EXCELLENCE_24), az ADVANCED kutatási pályázati programra (ADVANCED_24), a STARTING kutatási pályázati programra (STARTING_24), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programokra (ANN_24, SNN_24) a 2024-2028 közötti időszakban összesen 19 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.
A projektek futamideje
A projektek legkorábban a pályázat benyújtása utáni harmadik hónap első napján, legkésőbb 2025. január 1-jén indulhatnak, a támogatói okiratban foglaltak szerint. A projektek futamideje legfeljebb 24 hónap.
A támogatás összege, mértéke
A kiírás alapján projektenként legfeljebb 24 hónapra legfeljebb 200 millió forint támogatás igényelhető. 24 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint általános költségként (rezsi) a közvetlen költségek 20%-a számolható el. A projekt megvalósításába további kutató, valamint technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A pályázathoz nem kell őket csatlakoztatni, viszont javasolt a tervezett társkutatók feltüntetése a kutatási terv dokumentum végén egy elkülönített részben. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.
A pályázat benyújtása
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani. A támogatási kérelmet az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, annak egyik részét sem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz. A felhívásra alprogramonként legfeljebb egy pályázat nyújtható be.
Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázati felhívásban megjelölt beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.
A pályázók köre
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.
A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.
A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek
Vezető kutatóként olyan személy pályázhat, aki korábban vezető kutatóként pályázatot nyújtott be ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant kategóriában, és ERC pályázatának 2023. január 1-ét követően kézhez kapott értékelése szerint a pályázat az értékelés második fordulójába jutott, de támogatást nem nyert, vagy az értékelés első fordulójában legalább "B" minősítést kapott.
A vezető kutató az EXCELLENCE_24 pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program futamidején belül ERC Starting, Consolidator vagy Advanced Grant pályázatot nyújt be magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező befogadó intézménnyel közösen.
A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és emellett nem nyújtható be ANN_24 vagy SNN_24 pályázat. ADVANCED_24 vagy STARTING_24 pályázat mellett benyújtható, de támogatás csak az egyikre nyerhető el. Támogatott EXCELLENCE projekt futamideje alatt újabb EXCELLENCE pályázat nem nyújtható be.
Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázat részeként - az ahhoz csatolt ERC pályázat kutatási tervére hivatkozással - felvázolt, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.
Nemzeti Kutatói Kiválósági Program információs nap - 2024. május 29.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal információs napot tart 2024. május 29-én a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP_24) pályázati felhívásról és alprogramjairól. Az információs nap célja, hogy tájékoztatást nyújtson a 2024. évi új támogatási rendszerről, a program kereteiről és lebonyolítási folyamatáról, illetve iránymutatást, szakmai támogatást adjon a programmal kapcsolatos gyakorlati kérdésekben. A konferencia hibrid formában kerül megtartásra, az előadások után mód nyílik a felmerülő kérdések megvitatására.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/excellence-kutatasi-palyazat-excellence24/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem