Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden természetes személy

Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2024


A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1007 Budapest, Margitsziget hrsz. 23800/6. Holdudvar ép., a továbbiakban: Kiíró) "Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2024” címmel művészeti pályázatot hirdet. A pályázat szakmai együttműködő partnere a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2024 célja, hogy olyan alkotások létrejöttét ösztönözze, amelyek a közösség erejét és szerepét mutatják meg a sportban.
A közösség az emberi létezés alapvető jellemzője. Ez így van a sportban is: a sport sem magányos tevékenység, valódi közösségekből áll, még akkor is, ha az ember egyéni sportágat űz. Közösségben sportolni különleges és erős kapcsolatokat teremt és hordoz, egymást motiválni, buzdítani, élményeket megosztani felemelő és inspiráló érzés. Szinte minden egyéni teljesítmény mögött egy csapat áll: sporttársak, edzők, szakemberek és szurkolók, akik megadják azt a plusz energiát, amitől kiemelkedő egyéni és csapatteljesítmények, jobb, minőségi élet, egyúttal szilárd, megtartó és erős, ellenálló közösség születik. A sport és a közösség így elválaszthatatlan egymástól. Ebben az évben ezt a különleges kapcsolatot, a közösség erejét akarjuk megmutatni.
A pályaművek kizárólag digitális formában, a www.ezustgerely.hu URL-címen történő regisztrálás után tölthetők fel.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA
A közösség ereje a sportban.

A PÁLYÁZAT FORMÁJA
Egyfordulós, országos pályázat. Nevezési díj nincs.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BEKÜLDHETŐ PÁLYAMŰVEK
A fotó kategóriában a pályázat nyílt, amelyen minden természetes személy részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket.
A grafika és az installáció kategóriában a pályázat meghívásos, amelyre a művészeti képzés és érdekképviselet kulcsintézményei előre meghatározott számú kreditek keretein belül hívnak meg alkotókat. Ezen felül mindkét - grafika és installáció - kategóriában az előre megadott számú "szabadkártyákra” minden természetes, vagy jogi személy benyújthat pályaműveket.
A "szabadkártyákra” beérkezett alkotások közül a szakmai előzsűri által kiválasztott legjobb 5 grafikai, illetve a legjobb 3 installációs alkotás készítője is 200 000 Ft vázlatdíjban részesül és részt vesz a további bírálati folyamatban.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
- Fotóművészet
- Professzionális fotóalkotások (hivatásos fotográfus vagy fotóriporter által, fényképezőgéppel készített fotók)
- Amatőr fotóalkotások (hobbi fotográfus által mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel készített fotók)
Nyílt pályázat, mely kategóriában a pályázat kiírója egyaránt várja az alkalmazott és a művészi célú alkotásokat, amelyek elkészítését, komponálását a pályázat szellemiségét, céljait kifejező szlogenekkel segíti. Egy pályázó legfeljebb 5 fotóalkotást nyújthat be. A professzionális fotóalkotás kategóriában megengedett a sorozat benyújtása is, amely legalább 3, legfeljebb 6 fotóból állhat. A sorozat egy fotóalkotásnak minősül.
- Grafika
Meghívásos pályázat, amelyre a művészeti képzés és érdekképviselet kulcsintézményei előre meghatározott számú kreditek alapján hívnak meg alkotókat. Ezen felül az elsősorban szakmai fórumokon meghirdetett, nyílt felhívásra önállóan is nyújthatnak be pályamunkát az alkotók (természetes személyek), akik közül a szakmai előzsűri kiválasztja a legjobb 5 pályaművet. Az így kiválasztott pályamunkák készítői vázlatdíjban részesülnek és részt vesznek a további bírálati folyamatban, amelyben összesen 25 alkotást tekint át a Bírálóbizottság. Egy pályázó legfeljebb 3 pályamunkát nyújthat be.
Grafika kategóriában a kiíró tetszőleges témájú, figurális vagy non-figuratív grafikai képeket vár. A pályamunkák műfajtól függetlenül, bármilyen alkotói technika alkalmazásával tetszőleges méretben készülhetnek, digitális vagy manuális, színes vagy fekete-fehér formában.
- Installáció
Meghívásos pályázat, amelyre a művészeti képzés és érdekképviselet kulcsintézményei előre meghatározott számú kreditek alapján hívnak meg alkotókat. Ezen felül az elsősorban szakmai fórumokon meghirdetett, nyílt felhívásra önállóan is nyújthatnak be pályamunkát az alkotók (természetes személyek), akik közül a szakmai előzsűri kiválasztja a legjobb 3 pályaművet. Az így kiválasztott pályamunkák készítői vázlatdíjban részesülnek és részt vesznek a további bírálati folyamatban. Egy pályázó legfeljebb 3 pályamunkát nyújthat be.
Az installációk kategóriájában a kiíró beltéri és kültéri rendezvényeken, eseményeken is működtethető, mobil installációk látvány- és megvalósítási terveit várja, amelyek lehetnek interaktív eszközök, szobrok, fényjátékok, amelyek művészi eszközökkel ösztönzik a közönséget a sportra.
Az installációk kategóriában benyújtott pályamunkáknál minden esetben külön dokumentumban be kell nyújtani az installáció művészeti koncepció megértését segítő rövid leírást, a tervezett megvalósítási időt és költségbecslést, valamint a gyártást támogató műszaki leírást, befoglaló méreteket, anyagleírást, használati leírást, amennyiben szükséges, erőforrás (pl. áram, személyzet) igényeket, lehetséges helyszín, helyszíntípus-javaslat, vagy javaslatok megadásával. A beérkezett tervek felhasználási joga a pályázat kiírójához kerül, így szabadon dönthet a megvalósított alkotások számáról, függetlenül azok helyezésétől. A pályázónak nyilatkoznia kell róla, hogy kiválasztás esetén a kivitelezésben milyen szerepet vállal (pl. művészeti művezető, kivitelező), illetve nem vállal szerepet. Az alkotói díjazáson felül az installáció nettó kivitelezési költsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot.

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A Bírálóbizottság kizárja mindazon pályaműveket, amelyek nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, ideértve különösen a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, továbbá a közízlést, szerzői jogokat, vagy személyiségi jogokat sértő alkotásokat. Amennyiben a pályázó valamely pályaművével szemben a fenti kizárási okok bármelyike felmerül, úgy a pályázó nem, csak az érintett pályaművek kerülnek kizárásra. Amennyiben egy fotósorozaton belül bármelyik kép vonatkozásában kizárási ok áll fenn, úgy a teljes fotósorozat kizárásra kerül a pályázatból.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE
Meghirdetés, regisztráció kezdete:
2024. május 28.
Pályaművek beadásának kezdete:
2024. július 1.
Pályaművek beadásának határideje:
2024. október 30.
Eredményhirdetés, díjátadó:
2024. december

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A Bírálóbizottság minden kategóriában első, második, valamint harmadik díjat ítél oda. A díjazott művekből, valamint a Bírálóbizottság által legmagasabbra értékelt alkotásokból - fotó esetén a pályaművekből készült művészi nyomatokból, amelyek kiállításukat követően, nyilvános kiállítást rendezhet.

Amatőr fotó kategória:
Első díj: 500 000 Ft
Második díj: 350 000 Ft
Harmadik díj: 200 000 Ft
Különdíj (amennyiben a Bírálóbizottság ennek odaítéléséről dönt): 150 000 Ft

Professzionális fotó:
Első díj: 1.200 000 Ft
Második díj: 600 000 Ft
Harmadik díj: 400 000 Ft
Különdíj (amennyiben a Bírálóbizottság ennek odaítéléséről dönt): 300 000 Ft

Grafika:
Első díj: 1.200 000 Ft
Második díj: 600 000 Ft
Harmadik díj: 400 000 Ft
Különdíj (amennyiben a Bírálóbizottság ennek odaítéléséről dönt): 300 000 Ft

Installáció:
Első díj: 1.200 000 Ft
Második díj: 600 000 Ft
Harmadik díj: 400 000 Ft
Különdíj (amennyiben a Bírálóbizottság ennek odaítéléséről dönt): 300 000 Ft
A pályázat végeredménye a nyilvános eredményhirdetésig és a díjátadásig nem publikus. Az ünnepélyes díjátadó időpontjáról és helyszínéről a pályázók elektronikus úton, a regisztráció során megadott értesítési címükön kapnak tájékoztatást. A díjátadó időpontja és helyszíne megjelenik a www.ezustgerely.hu URL-címen is.
A díjakat az eredményhirdetéssel egybekötött nyilvános díjkiosztó ünnepségen adja át a Kiíró.

PARTNERINTÉZETEK
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
- Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
- Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE)
- Magyar Művészeti Akadémia (MMA)

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A Bizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a bírálat lezárását követően összegző zárójelentést tesz közzé a pályázat honlapján (www.ezusgerely.hu). A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÉS A NEVEZÉSI LAP BESZERZÉSE, REGISZTRÁCIÓ
A pályázaton www.ezustgerely.hu weboldalon, az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével lehet részt venni. Egy pályázó csak egy regisztrációt tölthet ki. A regisztrációval a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket és ezzel elismeri, hogy a beküldött alkotásai minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
A pályázatra az alkotások fizikai és digitális formában küldhetők be. A fotó kategóriákban készült pályaműveken utómunka végezhető.
Fotó kategóriában történő pályázáshoz minimum 5000 * 3500 pixel felbontású, maximális jpg. tömörítésben (RGB színtérben) elmentett állományt kell feltölteni a pályázati felületre. Minimális elvárás, hogy a digitális állomány legalább 18 MP-es kamerával készüljön.
Grafika kategóriában történő pályázáshoz a pályamunkák digitálisan - szkennelve - és fizikai formában, postai úton is beadhatók tetszőleges méretben. A digitális benyújtás az www.ezustgerely.hu pályázati oldalon, míg postai úton a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére (1121 Budapest, Zugligeti út 9.) küldhetők be. A postai úton beküldött pályamunkák épségéért, megfelelő fizikai állapotáért a Kiíró a pályamunka beérkezéséig felelősséget nem vállal.
Installáció kategóriában történő pályázáshoz az installációs tervek elkészítéséhez PDF dokumentáció elkészítése szükséges, amely az installáció - a pályázó által meghatározott számú, de az alkotást legalább három nézetből megmutató - látványtervei mellett:
a., a művészeti koncepció megértését szolgáló, legfeljebb két A/4 oldal terjedelmű szöveges leírásban mutatja be az installációt és megvalósításának tervét,
b., a tervezett megvalósítási időt és költségbecslést, valamint
c., a gyártást támogató műszaki leírást - befoglaló méreteket, anyagleírást, használati leírást, amennyiben szükséges, erőforrás (pl. áram, személyzet) igényeket, lehetséges helyszín, helyszíntípus-javaslat, vagy a javaslatok megadását.

A PÁLYÁZATI ANYAGOK BEADÁSA
A pályázati anyagok fogadása egy szerveren történik, ahová a pályázók a regisztrációs űrlap kitöltése - regisztráció - után tölthetik fel fájljaikat. A regisztráció a www.ezustgerely.hu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga.
A feltöltött pályamunkák annak pályázó általi lezárásáig és beküldéséig módosíthatók, ám a pályázó által lezárt pályázatok megnyitására nincs mód, mert a Bírálóbizottság - akár a pályázat vége előtt is - előszűri azokat.
A feltöltött pályamunka fájlneve nem tartalmazhat személyes adatot. A regisztráció alkalmával minden pályázó egy automatikusan generált kódot kap, amelyet a továbbiakban az általa feltöltött fájlok neve tartalmaz. A feltöltésre kerülő fájlokat a következők szerint kell elnevezni: kategóriaszám_generált pályázati kód_pályamunka sorszáma (pl: 1_002_1). Mivel a leadási határidő előtt, az utolsó napokban a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél hamarabb kezdje meg.

SZERZŐI JOGOK
A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeiket, alkotásaikat a Kiíró kiállításon is bemutassa. A díjazott pályázó lemond a pályamű Kiíró általi felhasználásával kapcsolatos további díjigényéről, valamint díjigény nélkül engedélyezi, hogy a Kiíró a Bírálóbizottsági tagok részére zárt internetes oldalon keresztül a pályázataikat megküldje.
Az Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2024 résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze. A díjazottak hozzájárulnak, hogy a Kiíró kiállításon, valamint a kiállítással kapcsolatos ismeretterjesztő, marketing, illetve egyéb kiadványokban, online és print publikációkban, valamint fentieket népszerűsítő reklámkampány során képeiket - a készítő nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg - ám térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználja, valamint ezen jogokat harmadik személy számára átengedje.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Kiíró a pályázat időtartama alatt, valamint 2026. március 31-éig kezelje. A díjazásban részesült pályázók esetén az adatkezelés időtartama a számviteli törvény értelmében nyolc év. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
Kiírónak jogában áll közzétenni a pályázó teljes (vezeték- és kereszt-) nevét, az Ezüstgerely Művészeti Pályázatra a pályázó által beküldött, marketing és szerkesztőségi célokra felhasználható fotók, videók mellett.
A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött kép kizárólag a saját, egyéni eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, jó erkölcsöt, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint, hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű kapcsán.
A pályázó a pályázaton való részvétellel vállalja, hogy - a pályázat anonimitásának érdekében - a Bírálóbizottság munkájának lezárultáig a pályaműveit semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. Ezzel ellenkező magatartás a pályázatból történő azonnali, automatikus kizárást von maga után.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
https://ezustgerely.hu/palyazati-kiiras/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem