Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Határidő
Érvényes
Pályázhat
vállalkozás

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022


Felhívás

Módosítva 2022. október 19., egységes szerkezetben

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 Pályázati felhívás összefoglaló
Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A felhívásban A. és B. betűkkel jelöltük a komponensekre vonatkozó feltételeket, A.-B.-vel pedig azokat, amelyek mindkét komponensre vonatkoznak.

A támogatás indokoltsága
Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve. Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások versenyképességét és az ott dolgozó magyar munkavállalók munkahelyeit egyaránt veszélyezteti.

A támogatás célja
A támogatási program (a továbbiakban: Program) célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához
Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozottpályázatifelületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

Támogatás formája
A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.
Figyelem!
A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő- támogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!
A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!1

A. energia költségek növekményéhez nyújtott támogatás
- A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
- A vállalkozás főtevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai
tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.2
- A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
- A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
- Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
- A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.
B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
- A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
- Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
- Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása
A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség). Az általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.
B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez3 biztosítandó maximum 15% önerő.

Támogatási időszak
2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak.
Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

Igényelhető maximális támogatás összege a hatályos állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint
A két támogatási formában együttesen
- maximum 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként,
valamint
- maximum 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Kötelező vállalások
Mindkét komponensben egyaránt (A. - B.)
- A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
- A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje
A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig nyújtható be támogatási kérelem a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén [www.energiatamogatas2022.hu] keresztül. Adószámonként adott hónapra kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 26. napjáig nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén [www.energiatamogatas2022.hu], amennyiben a pályázó rendelkezik az A. támogatás (A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás) vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.

A támogatás folyósítása
A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
A támogatás egy összegben vagy több részletben kerül folyósításra a támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.
B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A hitelszerződés megkötésének és hatályba lépésének igazolását követően kiállított támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.

Támogató
Jelen felhívást a Technológiai és Ipari Minisztérium a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., mint támogató útján hirdeti meg. (a továbbiakban: Támogató)

Ügyfélszolgálat
www.energiatamogatas2022.hu honlapon elérhető e-mailcímen és telefonszámokon

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem