Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 25. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók

Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj


Pályázati felhívás "Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj" elnyerésére

A pályázat célja
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai innovációs területen való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját és innovációját. A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázata a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, alkalmazott kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő - hallgatók ösztönzésével, akik eredményes innovációval kapcsolatos kutatási tevékenységet folytatnak, vagy a jövőben ezzel szeretnének foglalkozni.
A kiírt Felsőoktatási Innovációs Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben résztvevő, tehetséges hallgatók kutatási és innovációs tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye startup formájában valósul meg.

Az ösztöndíj formája
A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek összegéről a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik.
Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/hó, mely összeg a program végén kerül kifizetésre egy összegben a feltételek teljesülése esetén. Jelen ösztöndíjpályázatra innovációs ötlet témában nyújtható be pályázat; előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi területek valamelyikén tanul, illetve az adott területen széles tapasztalattal rendelkezik: informatika, természettudomány, reáltudomány, műszaki tudomány (kémia, vegyész, biológia, bionika).

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2024. június 1.-2024. június 30. között lehet benyújtani. A pályázat beadásának határideje: 2024. június 30. 16 óra.

Pályázati feltételek
Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 25. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:
- az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat és az adott képzést 2024. december 31-ig nem fejezik be és nyilatkoznak arról, hogy 2025. december 31-ig nappali tagozaton tanulnak majd,
- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében innovációs és a hozzá kapcsolódó kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány számára a tudományos kutatási, fejlesztési, innovációs munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
- vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),
- az Alapítvány innovációs programjában 2025. december 31-ig részt vesznek, több napos képzéseken, innovációs csoportokban,
- a témájukhoz kapcsolódó és más témákkal kapcsolatban startup vállalkozásokban részt vesznek (melyben a tagok kizárólag KMTA támogatottjai),
- vállalják, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötéshez szükséges bemutatni;
- az innovációhoz kapcsolódó kutatásról minimum 10 oldal terjedelmű (lábjegyzet, tartalom, felhasznált irodalom, hivatkozás, stb. nélkül) kutatási beszámolót adnak le a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően,
- az innovációval kapcsolatban mindent megtesznek, hogy abból 2025. december 31-ig startup-ot létesítsenek.

Kizáró okok
- Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a KMTA rendezvényein nem hiánytalanul vesz részt, nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket,
- továbbá aki nem létesít startupot, vagy ha az befektető hiányában nem lehetséges - akkor köteles a már kifizetésre került ösztöndíj összeget az alapítvány részére visszatéríteni.
- Nem támogatjuk a már meglévő kutatócsoportokban folytatott innovációs tevékenységet és azon pályázókat, akik nem önálló ötlettel jelentkeznek a pályázatra.

Jelentkezés módja
E-mail küldése a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: "jelentkezés Közoktatási Innovációs Ösztöndíjra" ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani). A pályázatot egy fileban, pdf formátumban kell benyújtani. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Közoktatási Innovációs Ösztöndíjra) - a helytelenül elnevezett és több fileban benyújtott pályázati dokumentációt nem vesszük figyelembe. Idegen nyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. Továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése szükséges a https://www.kmta.hu/regisztracio cím alatt, az adatlapot le kell zárni. Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol személyesen interjút készítünk. Az interjúkra és szerződéskötésekre 2024. július 1-31. között kerül sor.


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem