Gizella fanfár pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyar természetes személyek, gazdasági társaságok

Gizella fanfár pályázat


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GIZELLA FANFÁR
"A Harmónia zenekar (a zenekar liturgikus szolgálatával kapcsolatos első bejegyzés 1826. június 25-én történt) stílusára a korabeli fúvószenekari, vagy fúvós hangszereket alkalmazó kamarazenekari művekből következtethetünk... A szeptett egy kicsit vonós-fúvós kamarazene, egy kicsit "szálaira finomított" szimfónia... A 19. század elején tehát a veszprémi Harmóniát sokkal inkább tekinthetjük koncert fúvószenekarnak, mint katonazenekarnak.
A 18. század végi, 19. század eleji városi polgárság zenei szokásairól számtalan közvetlen és közvetett jelzést kaphatunk a korabeli Veszprém dokumentumaiból. Az emberi énekhang mellett szélesebb teret kaptak a különböző vonós, fa-és rézfúvós, majd az ütőhangszerek.
M. Tóth Antal: Újra hallom szép szavát

A pályázat célja: "Őseink hite, a jövő reménye."
A Veszprémi Főegyházmegye számára a főpásztor ezt a - Gizella kápolna oltárán található - mondatot tette meg mottóként a következő évekre. Üzenete sokrétű, aktuális, mert hisszük, hogy a jövőt építjük, amikor eleink életére, munkájára, hitére támaszkodhatunk. Veszprémben az évszázadok során több kiemelkedő időszak volt, amikor a zenei élet komoly jelentőségűnek volt mondható. A legkiemelkedőbb a 18-19. század, amikor kimagasló zeneirodalmi alkotások születtek és szólaltak meg a Veszprémi Székesegyház egyházi eseményein.
Gizella kötődése
A pályázat célja, hogy Isten nagyobb dicsőségére olyan fanfár, ünnepélyes "meghirdetés" készüljön, mely méltó Gizella királyné - István királyunk által felépített - Veszprém szeretetéhez, kötődéséhez; a kiemelkedő zenei múlthoz; a Főpásztor jelmondatához, és az ünnepi alkalmakon való megszólaltatásához.

Pályázati mű:
- időtartam: 5-8 perc
- rézfúvós együttesre plusz ütősökre íródjon a következő hangszerekkel: trombiták, kürtök, harsonák, (tenor, bariton - opcionálisan) tubák, nagydob összeütős tányér, pergődob
- pályázati mű változatainak elkészítése is a pályázat része, melyek a következők:
- rövid maximum 20mp szignál változat (ez lehet a mű egy bizonyos része)
- ad libitum változat készítése, rézfúvós kamaracsoportra (kvintett, kvartett, trio, duo)
- egy szóló trombitás szignál változat a témából - maximum 20. mp.

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok

A pályaműre vonatkozó feltételek:
- Egy jelentkező több művel is pályázhat.
- A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka
- A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet, a darabot ezentúl Gizella fanfár néven szerepelteti a továbbiakban.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- Pályázati adatlap
- Kotta: pdf formátum, maximum 5MB
- A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
- Fájlnév minta: gizellafanfar_kotta.pdf
- Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség
- Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 1 MB
- A pályaműre vonatkozóan pár mondatos - maximum 1500 karakter, szóközökkel - összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.
- Fájlnév minta: gizellafanfar_nyitany.pdf
- Hangfájl: mp3-formátum, maximum 10MB
- A művet hangfileként is kérjük csatolni
- Fájlnév minta: gizellafanfar.mp3
- Rossz minőségű hangfájl elfogadására nincs lehetőség
A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.
A díjazott darabokat a Veszprémi Főegyházmegye szabadon felhasználhatja, a nyertes zeneművet megőrzi kottatárába.

Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. Veszprém, május Gizella ünnepi szentmise / Európa Kulturális Fővárosa évében
A pályázat nyelve: magyar
A pályázat benyújtása: A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu e-mail címre.
Felelős munkatárs: Szlama-Kiss Réka
A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. augusztus 15. 24.00 CET
Az elbírálás határideje: 2022. szeptember 20.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2022. Veszprém, szeptember 29. Szent Mihály napi ünnep
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.

A pályázatban nem vehetnek részt a pályázatban lebonyolító munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.
Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
- határidőn túl történik a benyújtása

Nevezési díj: nincs.
A pályázatok elbírálása:
A pályázók a döntésről legkésőbb 2022. szeptember 25ig értesítést kapnak e-mailben, illetve a kuratórium döntése alapján támogatott pályázók listája felkerül a Filharmónia Magyarország weboldalára www.filharmonia.hu valamint a Veszprémi Főegyházmegye oldalára https://www.veszpremiersekseg.hu/
A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy valamely díjat ne adjon ki, vagy megossza azokat. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.

Díjak:
1. díj bruttó 1 000 000 Ft
2. díj bruttó 750 000 Ft
3. díj. bruttó 500 000 Ft
A forrást biztosítja: Veszprém Balaton 2023 Zrt. - Európa Kulturális Fővárosa
Lebonyolító: Veszprémi Főegyházmegye és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A pályázati felhívás letölthető a Veszprémi Főegyházmegye (www.veszpremiersekseg.hu) vagy a Filharmónia Magyarország (www.filharmonia.hu) honlapjáról.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem