Gizella mise pályázat

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
magyar természetes személyek, gazdasági társaságok

Gizella mise pályázat


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GIZELLA MISE
"A kutatás mai álláspontja szerint időrendben első magyar püspökségnek Veszprémet tartjuk. Méltó tehát, hogy a veszprémi székesegyház zenei élete elsőnek nyerjen monográfia-jellegű feldolgozást... Amikor közös munkánkat (Szigeti Kilián, Pfeiffer János) a nyilvánosság elé bocsátjuk, annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy úttörő vállalkozásunknak lesz folytatása."
1980. Szigeti Kilián

A pályázat célja: "Őseink hite, a jövő reménye."
A Veszprémi Főegyházmegye számára a főpásztor ezt a - Gizella kápolna oltárán található - mondatot tette meg mottóként a következő évekre. Üzenete sokrétű, aktuális, mert hisszük, hogy a jövőt építjük, amikor eleink életére, munkájára, hitére támaszkodhatunk. Veszprémben az évszázadok során több kiemelkedő időszak volt, amikor a zenei élet komoly jelentőségűnek volt mondható. A legkiemelkedőbb a 18-19. század, amikor kimagasló zeneirodalmi alkotások születtek és szólaltak meg a Veszprémi Székesegyházban, egyházi eseményeken.

A pályázat célja, hogy Isten nagyobb dicsőségére olyan szentmise íródjék, mely méltó Gizella királyné Veszprém szeretetéhez, kötődéséhez; a kiemelkedő zenei múlthoz; a Főpásztor jelmondatához. Fontos, hogy a pályázati darab a szentmisék mai rendjében ugyanúgy megszólaltatható és énekelhető legyen orgonakísérettel a nép számára, mind ünnepi alkalommal zenekari változata a liturgia szolgálatára. Szeretnénk, ha a születendő liturgikus mű a Szigeti misék, Kodály mise, Werner mise sorába kerülhetne a történelem folyamán.

Gizella kötődése:
A pályázat célja továbbá az, hogy felhívja a figyelmet Gizella veszprémi kötődésére, korábbi irodalmi művekben is fellelhető erre történő utalás:
"Kapi György orgonista püspöke, Acsády Ádám sokat várt és kívánt tőle. Mindjárt működése első évében 1735-ben átadta neki sümegi püspöki rezidenciájában lévő hangszereit; két vadászkürtöt, 2 üstdobot, bőgőket és egy cimbalmot... Az 1735-ben felhangzó zenekaros mise volt az első Veszprémben."

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.

A pályaműre vonatkozó feltételek:
- kiszenekari mise
- ordinárium: időtartama:10-13 perc (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus)
- proprium: időtartama: kb.15 perc (szöveglehetőségek itt)
- kiszenekar felépítése: vonószenekar (1. hegedű,2. hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) 2 trombita, timpani, ad libitum -fafúvósok
- kórus: vegyeskar, szólisták ad libitum
- zenemű jellege: A pályázat céljához méltó mű
- A pályázó vállalja még orgona átirat készítését (2 manuálos pedálos orgonán is eljátszható legyen), melynek célja, hogy a szentmise a nép által is énekelhető legyen templomainkban a hagyományos módon (nép - sopran szólam, kántor - orgonakíséret)
- Egy jelentkező több művel is pályázhat.
- A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka.
- A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet, a darabot ezentúl Gizella mise néven szerepelteti a továbbiakban.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- Pályázati adatlap
- Kotta: pdf formátum, maximum 5MB
- A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
- Fájlnév minta: gizellamise_kotta.pdf
- Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség
- Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 1 MB
- A pályaműre vonatkozóan pár mondatos - maximum 1500 karakter, szóközökkel - összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.
- Fájlnév minta: gizellamise_kyrie.pdf
- Hangfájl: mp3-formátum, maximum 10MB
- A művet hangfileként is kérjük csatolni
- Fájlnév minta: gizellamise.mp3
- Rossz minőségű hangfájl elfogadására nincs lehetőség
A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.
A díjazott darabokat a Veszprémi Főegyházmegye szabadon felhasználhatja, a nyertes zeneművet megőrzi kottatárába.

Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. Veszprém, május, Gizella napi ünnepi szentmise / Európa Kulturális Fővárosa évében
A pályázat nyelve: magyar
A pályázat benyújtása: A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu e-mailcímre.
Felelős munkatárs: Szlama-Kiss Réka
A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. augusztus 21. 24.00 CET
Az elbírálás határideje: 2022. szeptember 20.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2022. Veszprém, szeptember 29. Szent Mihály napi ünnep
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban nem vehetnek részt:
A pályázatban lebonyolítóként eljáró munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.

Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
- határidőn túl történik a benyújtása
Nevezési díj: nincs.
Lebonyolító: Veszprémi Főegyházmegye és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A pályázatok elbírálása:
A pályázók a döntésről legkésőbb 2022. szeptember 25-ig értesítést kapnak e-mailben, illetve a kuratórium döntése alapján támogatott pályázók listája felkerül a Filharmónia Magyarország weboldalára is. www.filharmonia.hu , valamint a Veszprémi Főegyházmegye weboldalára: www.veszpremiersekseg.hu. A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy valamely díjat ne adjon ki, vagy megossza azokat. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.
Díjak:
1. díj bruttó 1 500 000 Ft
2. díj bruttó 1 000 000 Ft
3. díj. bruttó 500 000 Ft
A forrást biztosítja: Veszprém Balaton 2023 Zrt.-Európa Kulturális Fővárosa
Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A pályázati felhívás és Pályázati Adatlap letölthető a Veszprémi Főegyházmegye (www.veszpremiersekseg.hu), vagy a Filharmónia Magyarország (www.filharmonia.hu) honlapjáról.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem