Gyere a MATE-re ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
az ösztöndíj pályázat kiírásának tanévében érettségi bizonyítványt szerző középiskolás diákok, vagy azon személyek pályázhatnak, akik a pályázati határidőnél legfeljebb egy évvel korábban szereztek érettségi bizonyítványt, amennyiben a diák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzésére/képzéseire jelentkezik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyere a MATE-re ösztöndíj

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány pályázat alapján ösztöndíjat adományoz azon kiemelkedő teljesítményű középiskolás diákok részére, akik az Egyetemen tervezik folytatni felsőoktatási tanulmányaikat. Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű középiskolai diákok Egyetemre történő bevonása, valamint azon jó középiskolai eredményekkel rendelkező és szociálisan rászoruló, tanulmányaikat megkezdő hallgatók támogatása, akik ezen támogatás nélkül nem vagy rendkívül nehezen tudnák elkezdeni az egyetemi tanulmányaikat.

A pályázók köre:
Az ösztöndíjra az ösztöndíj pályázat kiírásának tanévében érettségi bizonyítványt szerző középiskolás diákok, vagy azon személyek pályázhatnak, akik a pályázati határidőnél legfeljebb egy évvel korábban szereztek érettségi bizonyítványt, amennyiben a diák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzésére/képzéseire jelentkezik.

A támogatás mértéke:
Az ösztöndíj összege: 50 000 Ft/fő/hó (félévente 5 hónap finanszírozási idő).

Az érvényes pályázat feltételei:
Az ösztöndíjra az ösztöndíj pályázat kiírásának tanévében érettségi bizonyítványt szerző középiskolások, vagy azon személyek pályázhatnak, akik a pályázati határidőnél legfeljebb egy évvel korábban szereztek érettségi bizonyítványt, és akik az Egyetemre kívánnak jelentkezni alapképzésre vagy osztatlan képzésre. Az ösztöndíj a fent meghatározott célok alapján ketté válik:
- tanulmányi ág feltételei: legalább 4,5-ös átlag a középiskola 3. évében a féléves és év végi
bizonyítványban és a 4. évben a féléves bizonyítványban;
- szociális ág feltételei: legalább jó (3,50) átlag a középiskola 3. évében a féléves és év végi
bizonyítványban és a 4. évben a féléves bizonyítványban, továbbá a szociális helyzetfelmérésben (Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 4. sz függeléke) legalább 50 pont elérése a lehetséges 100 pontból.
Az ösztöndíj további feltétele (utóellenőrzés), hogy a pályázó a pályázati feltételek szerinti időszakban tett érettségi vizsgát a pályázott évben vagy a pályázati határidőnél legfeljebb egy évvel korábban tegyen érettségi vizsgát, továbbá felvételt nyerjen a MATE valamely alapképzésére vagy osztatlan képzésére, nappali munkarendre (állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formára) és a képzésen hallgatói jogviszonyt létesítve aktív félévvel kezdje meg tanulmányait.
Mindkét ág esetén pótlólagos feltétel (utóellenőrzés):
- tanulmányi ágnál: érettségin legalább 4,5 átlag (az érettségi tantárgyak átlaga a bizonyítványban/tanúsítványban);
- szociális ágnál: érettségin legalább 4,00 átlag (az érettségi tantárgyak átlaga a bizonyítványban/tanúsítványban).
Az ösztöndíj kizárólag alapképzés és osztatlan képzés első félévében folyósítható.

A pályázónak mellékelnie kell:
a) Jelentkezési adatlap másolatot;
b) Tanulmányi ág esetén csatolandó: a 3. évben a féléves és az év végi, 4. évben a féléves bizonyítvány eredmény másolata;
c) Szociális ág esetén csatolandó: a 3. évben a féléves és az év végi, 4. évben a féléves bizonyítvány eredmény másolata, továbbá a HJT 4. függelék szerint szociális helyzetfelmérés dokumentumai;
d) Utóellenőrzés során csatolandó: érettségi bizonyítvány másolata;
e) A pályázatot elektronikus (webes felületen) keresztül legkésőbb 2023. február 15. (szerda, 23:59-ig) kell benyújtani.
A pályázathoz javasolt mellékelni az alábbi középiskolai tanulmányi és művészeti versenyeredményeket igazoló alábbi dokumentumokat, mivel a rangsorolásnál előnyt jelenthetnek:
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)
- Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV)
- Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV)
- Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK)
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
- Országos Művészeti Tanulmányi Verseny
- Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)
- (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK)
- Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedő
- Nemzetközi Tudományos Diákolimpia
- V4-es Közgazdasági Diákolimpia
- Országos Haditorna Verseny.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálásában érintett testületek:
- Egyetemi Diákjóléti Bizottság (véleményező)
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma (döntő).

Rangsorolási szempontok:
- tanulmányi ágon: a jelentkező középiskolai 3. évben féléves és az év végi, 4. évben a féléves bizonyítvány átlagok átlaga 20 szorosa (maximum 100 pont érhető el);
- szociális ágon: a jelentkező középiskolai 3. évben féléves és az év végi, 4. évben a féléves bizonyítvány átlagok átlaga 20 szorosa, hozzáadva a szociális helyzetfelmérés során elért összpontszámot (maximum 200 pont érhető el).
A tanulmányi ágú és a szociális ágú pályázatokat külön kell rangsorolni.
Pontazonosság esetén a fent felsorolt tanulmányi és művészeti versenyeredmények felvételi többletpontja alapján kell rangsorolni a pontazonosságban érintett pályázókat.

További információk:
A "Gyere a MATE-ra" ösztöndíj pályázatok elbírálásáról az érintett Testület 2023. május 31-ig dönt. A döntés eredményéről Határozat formájában e-mail üzenetben értesül.
A pályázattal kapcsolatban a következő e-mail címen érdeklődhetnek: edjb@uni-mate.hu.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók várható száma intézményi szinten a két ágból együttesen: 50 fő/év (40 fő tanulmányi ágon és 10 fő szociális ágon).
https://oig.uni-mate.hu/gyere-a-mate-re-osztondij-palyazat

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem