Gyorsítósáv / 2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Vállalkozások
Pályázhat
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: - a kiírás szerinti GFO kódú mikro- és kisvállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek

Gyorsítósáv / 2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV


Gyorsítósáv
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. augusztus 15. 16:00
Postára adás határideje: csak elektronikus benyújtás
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg 6 000 000 000 Ft
Pályaművek száma 20-60
Igényelhető támogatás 100-300 MFt
Pályázat futamideje 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Felhívás legfontosabb célja olyan startup és spin-off vállalkozások támogatása, amelyek - elsődlegesen, de nem kizárólag - felsőoktatási intézményekben és közfinanszírozású kutatóintézetekben keletkezett kutatási eredmények üzleti hasznosítását tervezik, és amelyek esetében a piacravitelhez még jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység szükséges.

A pályázat benyújtása
A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok (a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek értékelési szempontjai) figyelembevételével kell kitölteni.
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2023. december 06. 12:00-tól 2023. december 14. 12:00-ig lehetséges (a Felhíváshoz kapcsolódó 2023.december 11-i közlemény szerint).

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. augusztus 15. 16:00-ig lehetséges.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti GFO kódú mikro- és kisvállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek.

A támogatható célkitűzések köre
- Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
- Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, piacra jutási tevékenység és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenyég igénybevétele, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések.

További lényeges feltételek
- A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során legalább egy TRL 7-es szintű prototípust /terméket/ technológiát /szolgáltatást létrehoz.
- Az alkalmazásban, vagy munkaviszonyban állók legalább 30%-a (FTE értékben számolva) kutató a projekt megvalósítása során. A projektet megalapozó kutatás vezetőjének a projekt teljes időtartama alatt minimum a heti „sztenderd” munkaidő (40 óra) 50%-ában a megvalósító vállalkozás alkalmazásában kell állnia.
- A projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint” (TRL) szempont rendszere szerint. A projektnek minimum a TRL 4 szintről elindulva, a megvalósítási időszak végére legalább a TRL 7-es szintre kell eljutnia.
- A projekt megvalósítási szakaszában a pályázók vállalják a projekt sikeres - szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő mentor igénybevételét. A mentor foglalkoztatását a kérelemben kötelező vállalásként kell rögzíteni. A támogatást igénylő köteles a mentort a projekt fizikai befejezéséig foglalkoztatni. A mentor személye és/vagy a mentorált tevékenység a megvalósítási időszak alatt - indokolt esetben - megváltoztatható. A mentor személye és/vagy a mentorált tevékenység a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt - indokolt esetben - megváltoztatható.
- Oltalom vállalása
- A pályázó vállalja, hogy az alábbi piaci eredmények közül legalább egyet teljesít:
- Külső, piaci befektetés realizálása
- Árbevétel realizálása
- Fenntartási időszakban megítélt támogatás(ok) realizálása

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
A pályázati keretösszeg: 6 milliárd forint.
Az igényelhető támogatási összeg kérelmenként: minimum 100 millió forint, maximum 300 millió forint.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/gyorsitosav-2023-112-gyorsitosav/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem