Helyes gyakorlat a veszélyes anyagok kezelésére, használatára

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
az együttműködéshez már csatlakozott szervezetek

Helyes gyakorlat a veszélyes anyagok kezelésére, használatára


A Nemzetgazdasági Minisztérium az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért- program keretében 2024. évben pályázatot hirdet az együttműködéshez csatlakozott szervezetek számára a „Biztonságos munkahely 2024." cím elnyerésére.

A pályázat címe:
„Helyes gyakorlat a veszélyes anyagok kezelésére, használatára"
A pályázat célja, hogy bemutassa azokat a munkáltatókat, akik sikeresen csökkentik vagy akár meg is szüntetik a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat, így műszaki, szervezési intézkedésekkel javítják az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
Célunk mindezeket másokkal is megismertetni, ezért a pályázatok értékelésénél a bírálók a módszer fenntarthatóságát és átültethetőségét is figyelembe veszik.
Az eredményhirdetésre 2024. április 29-én, a Budapesten megtartandó konferencián kerül sor, ahol a nyertes átveheti a „Biztonságos munkahely 2024." címet. A cím átadásáról részletesen beszámolunk majd a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya által közösen üzemeltetett https://mvffmunka.hu weboldalon.

Mit tekintünk veszélyes anyagnak?
A pályázati kiírás alkalmazásában munkahelyi veszélyes anyagnak tekintünk minden olyan légnemű, folyékony, vagy szilárd halmazállapotú anyagot, ideértve az aeroszolokat, füstgázokat, és párákat, amely kockázatot jelent a munkavállalók egészségére vagy biztonságára. (A pályázat azonban nem terjed ki a biológiai hatóanyagokra.)

Ki pályázhat?
A pályázatban kizárólag az együttműködéshez már csatlakozott szervezetek vehetnek részt.
Bármilyen, elsősorban határértékkel szabályozott vegyi anyagot - elsősorban az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK. és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a továbbiakban: CLP rendelet alapján veszélyesként osztályozott anyagot/keveréket - gyártó, ill. feldolgozó, ill. felhasználó munkáltató pályázhat.

Mivel lehet pályázni?
A pályázatban olyan, már megvalósított, jó példát kell bemutatni, amelyben a szervezet tevékenyen, példaértékűen kezeli a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatokat.
A pályázatban világosan be kell mutatni a munkahelyen már megvalósított újszerű műszaki, szervezési módszereket, eszközöket, intézkedéseket valamint az elért eredményeket, ideértve az alábbi szempontokat:
- A szervezet tevékenyen, példaértékűen kezelje a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatokat (átfogó és hatékony kockázatértékelés, amely kitér az összes érintett munkáltatói csoport valamennyi releváns kockázatára);
- A bemutatott helyes gyakorlatban követik a megelőző intézkedések hierarchiáját, és bevezetik a STOP-elvet, amely az egyéni védelemmel szemben a kiküszöbölést és a helyettesítést, valamint a kollektív intézkedéseket részesíti előnyben;
- A munkavédelmi tudatosság növelésének és a prevenciós kultúra előmozdításának módjai a munkavállalók és a munkavédelmi képviselőik hatékony bevonásával.

Mit kell a nevezésekben bemutatni?
A bírálók a következő szempontok alapján értékelik a pályázatokat:
- a holisztikus munkavédelmi szemlélet alkalmazása a veszélyes anyagok kezelésében, használatában;
- a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok kezeléséből, használatából adódó megterhelések vagy egészségkárosító kockázatok csökkentése, ill. a baleseti veszélyek, ill. fokozott expozíciók, ill. foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében tett beavatkozások a technológia terén;
- a kollektív intézkedések előnyben részesítése az egyszeri beavatkozásokkal szemben, amelyek a munkavállalókra, mint egyénekre fókuszálnak (a biztonság és az egészségvédelem kombinálása);
- a munkavállalók igényeinek teljesítése a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános munkahigiénés kérdések, a munkaszervezés terén;
- a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök szabályos működtetésével, használatával kapcsolatos beavatkozások;
- a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők hatékony bevonása;
- az újszerű, hatékony módszernek vagy eszköznek köszönhetően bizonyítható, valódi javulás a munkavédelem, valamint a jó munkahelyi közérzet terén;
- újszerűség (a módszernek vagy újnak, vagy széles körben kevéssé ismertnek kell lennie);
- az újszerű módszer alkalmazásának időbeli fenntarthatósága;
- az információ elegendően részletes legyen;
- a példa ismertetésének világosnak és egyértelműnek kell lennie.
Emellett az alkalmazott eszköznek, illetve módszernek meg kell felelnie a jogszabályi követelményeknek.

Hogyan kell a pályázatot beadni?
A pályázatot a mellékelt Pályázati lap kitöltésével lehet benyújtani.
A pályázat terjedelme maximum 5000 karakter (szóközökkel) lehet.
A szöveg egyértelműen és egyszerűen legyen megfogalmazva, hogy bárki könnyen megértse, aki a munkahelyén példaként alkalmazni kívánja.
A pályázati lap csak szöveget tartalmazhat.
A pályázati anyaghoz csatolhatok a helyes gyakorlatot szemléltető mellékletek, amelyek segítenek a példa szemléltetésében, például:
- fotók
- filmek
- illusztrációk
- grafikonok, diagramok stb.
A fényképeket külön JPG formátumban lehet benyújtani.
A filmeket maximum 10 perc időtartamban, kétféle formátumban:
- vetíthető full HD (1920x1050) minőségben és
- internetes közlésre alkalmas formában HD MP4/High Quality MP4 (720x320) formátumban, 1500 Kbps videó bitrate-tel
kell beküldeni.
Ne feledje, hogy a mások által készített fotók és illusztrációk (képek, rajzok, diagramok stb.) beküldése előtt azok szerzői jogának tulajdonosaitól engedélyt kell kérnie.
A kereskedelmi célra fejlesztett termékek, eszközök és szolgáltatások népszerűsítését nem tartalmazhatja a pályázat.

Mi a pályázat benyújtásának módja?
A pályázatokat elektronikusan kell beküldeni a Nemzet gazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya e-mailcímére: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó szervezet hozzájárulását adja, hogy a pályázatában ismertetett helyes gyakorlat a https://mvff.munlca.hu weboldalon közzétételre kerüljön.

Mi a pályázat benyújtásának határideje?
A pályázatoknak 2024. április 8-ig kell beérkezniük a fenti e-mailcímre.
További információ: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu; tel: (1) 896 3016

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem